НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра терапевтичної стоматології

Наукова робота

 

 

Відповідальний співробітник

за наукову роботу –

к.мед.н., доцент ЗВО

 

 

 

ДУДНІКОВА  Марія Олегівна

 

 

 

 

+380964459946

mdudnikoffa@gmail.com

 

Напрямок роботи

 

Ініціативно-пошукова НДР: 2019-2022 рр.

 

«Розробка та впровадження науково обґрунтованих алгоритмів ранньої діагностики та диференційованого лікування захворювань твердих тканин зубів та пародонту»

 

Development and implementation of scientifically grounded algorithms for early diagnosis and differentiated treatment of diseases of hard tissues of teeth and periodontal diseases

 

Державний реєстраційний номер: 0119U104010

 

УДК: 616.31; 617.52-089, 616.314.13/.14+616.314.16+616.311.2+616.314.16+616.716.85+616.311]-07-08

 

ФОТОГАЛЕРЕЯ

 

ДОКЛАДНІШЕ

 

Мета роботи:

Обґрунтувати алгоритми ранньої діагностики, лікування і профілактики захворювань пародонта та твердих тканин зубів шляхом розробки та впровадження диференційованих схем лікувальних та профілактичних заходів на етапах лікування

To justify the algorithms for early diagnosis, treatment and prevention of periodontal diseases and hard tissues of the teeth by developing and implementing differentiated treatment and prevention measures at the stages of treatment..

  

Задачі дослідження:

 1. Вивчити розповсюдженість хвороб пародонта та твердих тканин зубів.
 2. Визначити клінічні особливості перебігу хвороб пародонта та та твердих тканин зубів.
 3. Удосконалити методи ранньої діагностики та комплексного обстеження хвороб пародонта та твердих тканин зубів.
 4. Розробити та впровадити необхідний лікувально-профілактичний обсяг комплексних заходів при захворюваннях пародонта та твердих тканин зубів.
 5. На основі клініко-лабораторних досліджень визначити ефективність запропонованих методів профілактики та лікування захворювань твердих тканин зубів та пародонта у найближчі та віддалені терміни спостережень.

 

Методи дослідження:

 • Клініко – рентгенологічні
 • Індексна оцінка стану порожнини рота
 • Функціональні
 • Лабораторні
 • Мікробіологічні
 • Біохімічні
 • Експериментальні патогістологічні
 • Експериментальні біохімічні
 • Електронно-мікроскопічні
 • Фізико-хімічні;
 • Соціально-гігієнічні
 • Медико-соціологічні
 • Інтерактивне дослідження
 • Остеометричні
 • Денситометричні
 • Дерматогліфічний
 • Статистичний: варіацийний та кореляційний аналіз.

  

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики.

 

Очікувані результати: поліпшення ефективності діагностики та лікування хворих.

 

Практична цінність роботи: виконання роботи дозволить розробити науково обґрунтовані алгоритми ранньої діагностики и диференційованого лікування захворювань твердих тканин зубів та пародонту.

 

З нами цікаво, професійно, науково доказово!

Ми готові ділитися з Вами набутими знаннями та досвідом!

Чекаємо на Вас!

 

P.S. Ми відкриті до спілкування, у разі виникнення пропозицій, питань стосовно наукової діяльності кафедри терапевтичної стоматології: therap.dent@nmu.ua.

 

ФОТОГАЛЕРЕЯ

 

ДОКЛАДНІШЕ