Кафедра терапевтичної стоматології

Наукова робота

 

 

 

Відповідальний співробітник

за наукову роботу –
к.мед.н., доцент ЗВО

 

ТІМОХІНА Тетяна Олександрівна

 

 

+380961111122

 tanyatimokhina@gmail.com

 

Напрямок роботи

Ініціативно-пошукова НДР: 2023-2025 рр.

«Мультидисциплінарний підхід до профілактики та лікування захворювань твердих тканин зубів та пародонта у осіб працездатного віку»

A multidisciplinary approach to the prevention and treatment of hard tooth tissues and periodontal diseases in persons of working age

Державний реєстраційний номер: 0119U104010

УДК: 616.31; 617.52-089, 616.314.13/.14+616.314.16+616.311.2+616.314.16+616.716.85+616.311]-07-08

 

ФОТОГАЛЕРЕЯ

 

ДОКЛАДНІШЕ

 

Мета роботи:

Обґрунтувати ефективність профілактики та лікування пацієнтів із захворюваннями твердих тканин зубів та пародонта з супутньою патологією шляхом розробки та впровадження диференційованих алгоритмів лікувально-профілактичних заходів.

 

To justify the effectiveness of prevention and treatment of patients with hard tooth tissues and periodontal diseases with accompanying pathology by developing and implementing differentiated algorithms of treatment and preventive measures.

 

Задачі дослідження:

 1. Дослідити поширеність та визначити клінічні особливості перебігу захворювань твердих тканин зубів та пародонта.
 2. Удосконалити методи ранньої діагностики та комплексного обстеження захворювань твердих тканин зубів та пародонта.
 3. Розробити та впровадити необхідний лікувально-профілактичний обсяг комплексних заходів при захворюваннях тканин пародонта та твердих тканин зубів.
 4. На основі клініко-лабораторних досліджень визначити ефективність запропонованих диференційованих лікувально-профілактичних заходів у пацієнтів із захворюваннями твердих тканин зубів та пародонта у найближчі та віддалені терміни спостережень.

Методи дослідження:

 • Клініко – рентгенологічні
 • Індексна оцінка стану порожнини рота
 • Функціональні
 • Лабораторні
 • Мікробіологічні
 • Біохімічні
 • Експериментальні патогістологічні
 • Експериментальні біохімічні
 • Електронно-мікроскопічні
 • Фізико-хімічні;
 • Соціально-гігієнічні
 • Медико-соціологічні
 • Інтерактивне дослідження
 • Остеометричні
 • Денситометричні
 • Дерматогліфічний
 • Статистичний: варіацийний та кореляційний аналіз.

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики.

Очікувані результати: поліпшення ефективності діагностики та лікування хворих.

Практична цінність роботи: виконання роботи дозволить розробити науково обґрунтовані алгоритми ранньої діагностики и диференційованого лікування захворювань твердих тканин зубів та пародонта.

З нами цікаво, професійно, науково доказово!

Ми готові ділитися з Вами набутими знаннями та досвідом!

Чекаємо на Вас!

 

P.S. Ми відкриті до спілкування, у разі виникнення пропозицій, питань стосовно наукової діяльності кафедри терапевтичної стоматології: therap.dent@nmu.ua.

 

ФОТОГАЛЕРЕЯ

 

ДОКЛАДНІШЕ