Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2

Лікувальна робота

 

Відповідальний за лікувальну роботу на кафедрі – доцент кафедри, к.мед.н., доцент Осташевська Т.Г.

тел. 067-506-97-62

 

e-mail: ostashevskaya15@ukr.net

 

 

З 2021 року основна база кафедри – Університетська клініка Національного медичного університету імені О.О. Богомольця: м. Київ,  вул. Володимира Винниченка, 9. Співробітники кафедри проводять лікувальну роботу в терапевтичному відділенні клініки, відділенні функціональної діагностики, приймають участь у чергуваннях по клініці та консультаціях хворих на базі консультативно-діагностичної поліклініки Університетської клініки.

 

Цикл професійні хвороби викладається на базі: Київська міська клінічна лікарня №5: м. Київ, вул. Відпочинку, 11.

 

сайт:  www.dievo.clinic

ЯК ДО НАС ДІСТАТИСЯ:     https://g.page/dievoclinic?share

 

 

Співробітники кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 приймають участь у виїздах за викликами Української станції екстреної медичної допомоги МОЗ України, професори та доценти кафедри мають у своєму активі публікації в пресі, виступи на телебачення та радіо, стосовно діагностичної, лікувально-консультативної роботи.

 

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2 має в своєму розпорядженні обладнання, яке ширико використовується для обстеження пацієнтів в клініці. Це УЗД-апарати для проведення ехокардіографії, УЗД-обстеження нирок, органів черевної порожнини, щитоподібної залози, доплерографії сонних артерій, 2 апарати для добового моніторування артеріального тиску, апарат для холтерівського моніторування ЕКГ. За 2021р. за допомогою даного діагностичного обладнання було проведено обстеження понад 400 пацієнтам.

 

Всі співробітники кафедри мають лікарські категорії

 

ПІБ

(повністю)

Посада Наук. ступінь, вчене звання Лікарська категорія, (№ сертифікату, термін дії)
1. Кондратюк Віталій Євгенович Завідувач кафедри Д.мед.н, професор Вища категорія з кардіології. Посвідчення №6135 дійсне до 14.05.2026

Вища категорія з терапії. Посвідчення №1533 дійсне до 05.12.2022 р.

2. Мойсеєнко Валентина Олексіївна Професор Д.мед.н, професор Вища терапія,№5083 12.03.2922р. Вища гастроентерологія,№2221 12.10.2026р.
3. Палієнко Ігор Анатолійович Професор Д.мед.н, професор Вища категорія з терапії. Посвідчення №2091 дійсне до 25.03.2024
4. Ткачишин Володимир Степанович професор д.мед.н.

професор

Вища «професійна патологія»

(№ 110, до 10.11.2021, справа про продовження знаходиться в МОЗ України з 17.08.2021)

Вища «пульмонологія»

(№ 2819, до 26.11.2026)

5. Сова

Сергій

Геннадійович

професор д.мед.н., доцент Вища «професійна патологія»

(№4134, до 22.10.2026)

6. Шевчук Світлана Григорівна Доцент К.мед.н.

доцент

1 категорія з терапії. Посвідчення №1093 дійсне до 21.04.2022
7. Прима Анатолій Васильович Доцент К.мед.н.

доцент

1 категорія з терапії. Посвідчення №1821 дійсне до 21.07.2022
8. Хомазюк Вікторія Анастасіївна Доцент К.мед.н.

доцент

Вища категорія з терапії. Посвідчення №2249 дійсне до 21.07.2022
9. Осташевська Тетяна Генадіївна Доцент К.мед.н.

доцент

1 категорія з терапії. Посвідчення №1042 дійсне до 21.04.2022
10. Кармазіна Олена Мирославівна Доцент К.мед.н.

доцент

Вища категорія з терапії. Посвідчення №2082 дійсне до 25.03.2024
11. Бичков Олег Анатолійович Доцент К.мед.н.

доцент

2 категорія з терапії. Посвідчення №2072 дійсне до 25.03.2024
12. Карпенко Олена Вячеславна Доцент К.мед.н.

доцент

1 категорія з терапії. Посвідчення №2420 дійсне до 05.12.2022

Вища нефрологія,№8173 12.10.2026р.

13. Манжалій Еліна Георгієвна Доцент Д.мед.н. Вища категорія з гастроентерології Посвідчення №40930 дійсне до 17.03.2021
14. Бишовець Роман Васильович Асистент К.мед.н. 1 категорія з терапії. Посвідчення №1039 дійсне до 21.04.2022
15. Петрова Анна

Сергіївна

асистент PhD Спеціалізація терапія

340-іпо 11.12.2024

Спеціалізація нефрологія286іпо до14.06.2026

16. Гай Ольга Іванівна асистент К.мед.н. 1 категорія з кардіології. Посвідчення №2201 дійсне до 23.06.2022
17. Стахова Аліна Петрівна Асистент PhD  Сертіфікат спеціаліста 1703006 до 30.06.2022
18. Тарасенко Оксана Михайлівна Асистент PhD Вища, ревматологія

1334, дійсне до 05.09.2023

19. Олексійчук Олександр Юрійович асистент к.мед.н Спеціалізація «професійна патологія». Сертифікат спеціаліста № 17665 від 17 травня 2018 року, дійсний до 17 травня 2023 року. Київ. НМАПО імені П.Л. Шупика
20. Арустамян Ольга Михайлівна асистент к.мед.н. Спеціалізація «професійна патологія». Сертифікат спеціаліста № 17666 від 17 травня 2018 року, дійсний до 17 травня 2023 року. Київ. НМАПО імені П.Л. Шупика
21. Думка Ірина Вікторівна асистент Вища

(№ 44114 до 23.03.2022)