НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2

Студентський науковий гурток

 

Керівник СНГ – доцент Карпенко Олена Вячеславна , 0679677487.

Староста СНГ – Марунчак Михайло, 3 курс, 1 мед. факультет, 0969374779

Місце знаходження гуртка: вул. П. Запорожця, 26, ІІ терапевтичний корпус. Графік роботи: засідання СНГ проходять 1 раз на місяць згідно з графіком, затвердженим завідувачем кафедри. Напрямки роботи: кардіологія, гастроентерологія, ревматологія, пульмонологія, ендокринологія та нефрологія.

Кафедра ПВМ №2 відповідає за проведення в НМУ імені О.О.Богомольця II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт англійською мовою у галузі «Клінічна медицина» з 2018 по 2020 рік. Студенти-гуртківкі є серед призерів як в 2018 так і в 2019 роках.

Кафедра ПВМ№2 співпрацює з кафедрою Гігієни та екології НМУ імені О.О.Богомольця, проводить спільні засідання (сайт НМУ 19.12.19).

 

План засідань СНТ кафедри ПВМ №№2 на 2019-2020 навчальний рік

Тема засідання Дата проведення
1. Знайомство студентів з планом СНГ кафедри ПВМ №2. Діагностика захворювань нирок. Знайомство з методами замісної ниркової терапії.

доцент, к.мед.н. Карпенко О.В.

15.10.2019

Навч.кімн.

2 поверх

2. АГ, сучасний стан проблеми.

Обхід хворих у кардіологічному відділенні під керівництвом доцента, к.мед.н. Хомазюк В.А.

21.11.2019

216 навч.кімн.

2 поверх

3. Ревматологія: здобутки та перспективи. Діагностика подагри. Обхід хворих у ревматологічному відділенні під керівництвом

Професора, д.мед.н. Палієнка І.А

10.12.2019

Навч.кімн.

2 поверх

4. Фактори кардіоваскулярного ризику. Обхід хворих у кардіологічному відділенні під керівництвом доцента, к.мед.н. Осташевської Т.Г. 26.12.2019

215 навч.кімн.

2 поверх

5. Коморбідність в клініці внутрішніх хвороб.

професор, д.мед.н. Мойсеєнко В.О.

16.01.2020

Навч.кімн.120

1 поверх

6. Методика та принципи проведення клінічних та наукових досліджень в клініці внутрішніх хвороб.

асистент, к.мед.н.Бишовець Р.В.

19.02.2020

Навч.кімн.

2 поверх

7. Суглобовий синдром в клініці внутрішніх хвороб. Обхід хворих у ревматологічному відділенні під керівництвом доцента, к.мед.н. Кармазиної О.М. 04.03.2020

Навч.кімн.

2 поверх

8. Діагностика ХОЗЛ. Обхід хворих у терапевтичному відділенні під керівництвом доцента, к.мед.н. Бичкова О.А.

 

31.03.2020

Навч.кімн

2 поверх

9. Сучасні діагностичні можливості ехокардіогрфії.. Обстеження хворих під керівництвом зав.каф., професора, д.мед.н. Кондратюка В.Є.

 

 16.04.2020

Каб.зав.каф.

2 поверх

10. Діагностичні можливості УЗД органів черевної порожнини в клініці внутрішніх хвороб.

доцент, к.мед.н. Красюк І.В.

15.05.2020

213 навч.кімн.

2 поверх

 

На сьогоднішній день в роботі СНГ кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2 беруть участь 29 студентів ІІ-VІ курсу І та ІV медичних факультетів НМУ імені О.О.Богомольця, 6 молодих вчених (клінічні ординатори, магістри, аспіранти). Викладачі кафедри допомагають гуртківцям у виконанні  фрагментів наукових робіт, реферуванні вітчизняної та зарубіжної літератури, забезпеченні необхідними науково-методичними матеріалами. Кафедра співпрацює з ЦНДЛЦ, кафедрами фармакології, рентген-радіології НМУ, НДІ фізіології імені О.О. Богомольця, НДІ нефрології АМН України, інститутом серця АМН України, інститутом ендокринології АМН України, геронтології АМН України, Київським міським центром нефрології та діалізу.

Місце знаходження гуртка: вул. П. Запорожця, 26, ІІ терапевтичний корпус. Графік роботи: засідання СНГ проходять 1 раз на місяць згідно з графіком, затвердженим завідувачем кафедри. У його засіданнях беруть участь всі студенти, що бажають отримати цікаву та корисну інформацію.

Напрямки роботи: кардіологія, гастроентерологія, ревматологія, пульмонологія, ендокринологія та нефрологія.

 

Проведення в НМУ імені О.О.Богомольця II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт англійською мовою у галузі «Клінічна медицина»

27 березня 2019 року в Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця відбувся II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт англійською мовою у галузі «Клінічна медицина», який проходив в аудиторії №2 санітарно-гігієнічного корпусу.

Вже другий рік поспіль підготовку і організацію заходу забезпечувала кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2 разом із студентським науковим товариством імені О.А. Киселя. До галузевої конкурсної комісії на чолі з проректором з наукової роботи НМУ, професором Р.Л.Скрипник та її заступником – завідувачем кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2, д.мед.н. В.Є.Кондратюком надійшли 22 наукові роботи 27 студентів із 8 медичних ВНЗ України. Всі роботи було протестовано на плагіат, проведено анонімне незалежне рецензування кожної роботи 2 рецензентами (рейтинг студентських наукових робіт і рецензії оприлюднені на сайті НМУ). В результаті відбору рекомендовано до захисту 17 найкращих робіт студентів-медиків із Запорізького, Сумського, Харківського медичних університетів, Дніпропетровської медичної академії, ПВНЗ «Київський медичний університет», Української медичної стоматологічної академії та НМУ імені О.О.Богомольця.

До складу журі увійшли провідні науковці та лікарі різних галузей клінічної медицини – професор Верещако Р.І., професор Дудар І.О., професор Єна Л.М., професор Пузанова О.Г., к.мед.н. Лобода О.М., к.мед.н. Товкай О.А., які оцінювали актуальність обраної теми, оригінальність досліджень, практичну направленість і самостійний внесок студента в проведених дослідженнях. Враховували також компетентність, активність і переконливість самих доповідачів.

На підсумковій науково-практичній конференції доповіді, запитання і дискусія тривали виключно англійською мовою з різноманітної тематики в галузі кардіології, ендокринології, нефрології, неврології, педіатрії, дерматології, фтізіатрії та інш. Всі студенти продемонстрували високий рівень володіння англійською мовою. Презентовані студентські наукові роботи були різноманітними, цікавими та, головне, мають перспективи для продовження.

 

Великий вклад в організацію заходу зробили представники студентського наукового товариства імені О.А.Киселя, які допомагали з запрошеннями та зустрічали учасників, вели засідання, брали участь у обговоренні доповідей та роботі журі.

НМУ імені О.О.Богомольця гідно представляли 4 студенти: Коваль Н.О. («The problem of early diagnoses of the polycystic kidney diseases in conditions of developing of the family medicine», науковий керівник доцент Красюк І.В.), Кравченко Є.О. та Шишук К.О. («Features of arterial hypertension in hemodialysis patients», науковий керівник доцент Карпенко О.В.), Ткачишина К.С. («Evaluation of the efficacy and tolerance of an oral antioxidant formulation on acne lesons», науковий керівник доцент Коляденко К.В.).

Диплом І степеня отримали  Бірюкова А.І. («Age and gender features of antibiotic resistance in patients with chronic pyelonephritis», науковий керівник – професор, д.мед.н., Курята О.В., ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України») та наші студентки 3 курсу медичного факультету №1 Кравченко Є.О. та Шишук К.О.

Дипломи ІІ ступеня отримали Щолок Т.С. («Individualize selection of metabolic correctors in managemet of angina pectoris», науковий керівник професор, д.мед.н. Бездітко Т.В., Харківський національний медичний університет) та наша студентка 3 курсу  медичного факультету №1 Коваль Н.О.

Диплом ІІІ ступеня отримали Моня Ю.І. та Любчак І.В. («Homocysteine level with regard to C677T polymorphism of the methylenetetrahydrofolate reductaze gene in patients with coronary artery disease», науковий керівник асистент Грек А.В, Сумський державний університет), Апісах Улумма («Nutritional status of children with severe chronic somatic diseases and its influence on bone mineral density», науковий керівник доцент Балацька Н.І., ПВНЗ «Київський медичний університет»), Шевченко Ю.О. («Topical issues of clinical and laboratory diagnosis of meningitis in medical practice», науковий керівник професор Шостакович-Корецька Л.Р., ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»).

Усі учасники підсумкової науково-практичної конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт англійською мовою у галузі «Клінічна медицина» отримали сертифікати та подарунки.

 

6 квітня 2017 року на кафедрі Пропедевтики внутрішньої медицини №2 на базі КМКЛ № 3 відбулася наукова студентська конференція в рамках «Студентської наукової сесії – квітень 2017» на тему “Актуальні проблеми нефрології”.

Викладачі та студенти другого та третього курсів медичних факультетів № 1, 4 та факультету підготовки іноземних громадян зібралися для підведення підсумків студентської наукової роботи на кафедрі. З привітальним словом виступив завідувач кафедри, доктор медичних наук Віталій Євгенович Кондратюк, який підкреслив необхідність таких заходів саме для студентів – майбутніх лікарів, науковців, висвітлив актуальність проблем нефрології безпосередньо в Україні, а також кафедральні традиції щодо нефрологічного напрямку роботи.

Слід зазначити, що на конференції було заслухано 23 доповіді студентів, серед них 5 англійською мовою. Незалежне оцінювання доповідей здійснювалось журі за якістю доповідей, якістю оформлення презентації, відповідями на запитання присутніх та активністю стосовно інших учасників конференції (за 5-бальною шкалою). Дуже важливим було те, що до складу журі були залучені не тільки співробітники кафедри, а й студенти, представник наукової установи «Інстиуту нефрології НАМН України» та співробітники лікарні. Для більшості студентів це був перший виступ за результатами наукової роботи, але деякі гуртківці  вже мали подібний досвід, при цьому всі представили свої доповіді на високому науковому рівні, що викликало  великий інтерес і багато запитань. Основною тематикою доповідей було висвітлення сучасних аспектів  діагностики, лікування та профілактики захворювань нирок.

 

За результатами незалежного оцінювання переможцем стала Данюк Марина Олексіївна, ІІІ курс, медичний факультет № 4 (тема доповіді ”Вовчаковий нефрит”, керівник – доцент Кармазіна О.М.)

 

Дипломи ІІ ступеня були присуджені:

 

– Ситняк Тетяна Ігорівна,  ІІІ курс, медичний факультет № 1 (тема доповіді ”Вагітність після трансплантації нирок”, керівник – д.мед.н. Кондратюк В.Є.)

– Тищенко Дар’я Григорівна, ІІІ курс, медичний факультет № 1 (тема доповіді ”Оксалатна кристалурія”, керівник – асистент Бичков О.А.)

– Хісір Ягмур, ІІІ курс, факультет підготовки іноземних громадян(тема доповіді ”Nephrotic syndrome”, керівник – доцент Красюк І.В.)

– Матяш Богдан Олександрович, ІІІ курс, медичний факультет № 1 (тема доповіді ”Нефросклероз”, керівник – доцент Кармазіна О.М)

– Федько Софія Анатоліївна, ІІІ курс, медичний факультет № 1 (тема доповіді ”Амілоїдоз нирок”, керівник – професор Мойсеєнко В.О.)

 

Дипломи ІІІ ступеня були присуджені:

 

– Невмержицький Віктор Олександрович, ІІІ курс, медичний факультет № 1 (тема доповіді ”Історія трансплантації нирки”, керівник – асистент Карпенко О.В.)

– Домославський Юрій Іванович, ІІІ курс, медичний факультет № 4 (тема доповіді ”Протеїнурія”, керівник – доцент Кармазіна О.М.)

– Бініва Імельда ІІІ курс, факультет підготовки іноземних громадян (тема доповіді ”Urinary tract infection”, керівник – доцент Красюк І.В.)

– Дяченко Світлана Андріївна, ІІІ курс, медичний факультет № 4 (тема доповіді ”Нефротичний синдром”, керівник – доцент Кармазіна О.М.)

– Поліщук Марія Олександрівна, ІІІ курс, медичний факультет № 1 (тема доповіді ”Ренопаренхіматозна артеріальна гіпертензія”, керівник – д.мед.н. Кондратюк В.Є.)

Всім учасникам вручено сертифікати за участь у конференції, в якості призів вручено монографії І.А. Палієнка, О.М. Кармазіної “Лікування подагри”, Т.Д.Никули “Життя і медицина”, журнал “Актуальні проблеми нефрології за 2016 рік”.

У заключному слові завідувач кафедри Віталій Євгенович Кондратюк від імені журі подякував усім доповідачам за якісно підготовлені доповіді та активність при їх обговоренні.

Студентам запропоновано продовжити розпочату наукову роботу на кафедрі Пропедевтики внутрішньої медицини №2 та інших кафедрах університету.

 

 

участь СНГ в міжнародних, Всеукраїнських, регіональних наукових кон­фе­рен­ціях, конкурсах, олімпіадах (їх результати);

– Швечикова В.П. Підсумкова науково–практична конференція Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2015 – 2016 навчальному році в галузі наук «Клінічна медицина», Чернівці 22-23 березня 2016 року

– Кармазін Я.О. Підсумкова науково–практична конференція Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2015 – 2016 навчальному році в галузі наук «Клінічна медицина», Чернівці 22-23 березня 2016 року.

 

 

Участь та перемога у конференції молодих вчених, Чернівці, квітень  2016 р. аспірант Синиця Ю.П.

 

Участь у конкурсі наукових студентських робіт на Всеукраїнській олімпіаді з терапевтичних дисциплін.          Cтуденти: Кармазін Я. 5 курс, Швечикова В. 4 курс  (наук. кер. – д.мед.н  Кондратюк В.Є.), квітень 2016 р.

 

Участь у ХІІ міжнародній науково-практичній студентській конференції «Науковий потенціал молоді – прогрес медицини майбутнього», Ужгород 20 – 23 квітня 2016 р. Студенти Зейтулаєва А., Понятовський П. 3 курс (наук.кер. Красюк І.В.)

 підготовка робіт до Всеукраїнського конкурсу-захисту студентських наукових робіт;

– Швечикова В.П. Клініко-імунологічна оцінка ефективності модифікації способу життя у хворих на артеріальну гіпертензію / Підсумкова науково–практична конференція Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2015 – 2016 навчальному році в галузі наук «Клінічна медицина», Чернівці 22-23 березня 2016 року

– Кармазін Я.О. Характер та частота вісцеропатій у хворих з гіперурикемією залежно від рівня ниркової екскреції сечової кислоти / Підсумкова науково–практична конференція Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2015 – 2016 навчальному році в галузі наук «Клінічна медицина», Чернівці 22-23 березня 2016 року.

 

Контактні дані

Науковий керівник
ПІБ Карпенко Олена Вячеславівна
Науковий ступінь к.мед.н.
Посада доцент
Моб. тел. 0679677487
Електронна адреса karpenko05.12@ukr.net
Староста
ПІБ Риспаєва Аліна Генадіівна
Курс, група, факультету 3 курс 1 медичний ф-т 18 група
Моб. тел.
Електронна адреса Lina.rys98@gmail.com

 

ПЛАН РОБОТИ

студентського наукового гуртка

кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2

на 2017-2018 навчальний рік

 

Староста гуртка – Тарасюк Аліна Павлівна; медичний факультет №1, 4 курс

E-mail: alina.tarasyuk@icloud.com

 

Тема засідання Дата проведення
1. Знайомство студентів з планом СНГ кафедри ПВМ №2. Діагностика захворювань нирок. Знайомство з методами замісної ниркової терапії.

асистент, к.мед.н. Карпенко О.В.

07.11.2017
2. Артеріальна гіпертензія: сучасний стан проблеми. Обхід хворих у кардіологічному відділенні під керівництвом завідувача кафедри д.мед.н. Кондратюка В.Є. 14.11.2017
3. Ревматологія: здобутки та перспективи. Діагностика подагри. Обхід хворих у ревматологічному відділенні під керівництвом професора, д.мед.н. Палієнка І.А. 30.11.2017
4. Сучасні діагностичні можливості ехокардіогрфії.. Обстеження хворих під керівництвом доцента, к.мед.н. Хомазюк В.А. 28.12.2017
5. Коморбідність в клініці внутрішніх хвороб. Обхід хворих у нефрологічному відділенні під керівництвом професора, д.мед.н. Мойсеєнко В.О. 11.01.2018
6. Методика та принципи проведення клінічних та наукових досліджень в клініці внутрішніх хвороб.

асистент, к.мед.н. Бишовець Р.В.

30.01.2018
7. Фактори кардіоваскулярного ризику. Обхід хворих у кардіологічному відділенні під керівництвом доцента, к.мед.н. Осташевської Т.Г. 08.02.2018
8. Суглобовий синдром в клініці внутрішніх хвороб. Обхід хворих у ревматологічному відділенні під керівництвом доцента, к.мед.н. Кармазіної О.М. 06.03.2018
9. Діагностичні можливості УЗД органів черевної порожнини в клініці внутрішніх хвороб.

доцент, к.мед.н. Красюк І.В.

12.04.2018
10. Діагностика ХОЗЛ. Обхід хворих у терапевтичному відділенні під керівництвом асистента, к.мед.н. Бичкова О.А. 11.05.2018
11. Підготовка до OSCI-1 Упродовж року

Початок засідань о 16.45 годині. Тему доповіді, участь та місце проведення необхідно попередньо узгодити з викладачем. Додаткова інформація на сайті кафедри.

 

 

 

Нині в роботі СНГ кафедри пропедевтики внутрішньої медицини№ 2 беруть участь 16 студентів ІІІ курсу, 11 – ІІ курсу, 2 – VІ курсу І та ІV медичних факультетів НМУ, 3 – фармацевтичного факультету та 5 молодих вчених (клінічні ординатори, магістри, аспіранти). Викладачі кафедри допомогають гуртківцям у виконанні  фрагментів наукових робіт, реферуванні вітчизняної та зарубіжної літератури, забезпеченні необхідними науково-методичними матеріалами. Кафедра співпрацює з Інститутом проблем патології НМУ, кафедрами фармакології, рентгенрадіології НМУ, Міжнародним центром інформаційно-хвильової терапії, НДІ фізіології імені О.О. Богомольця, НДІ нефрології АМН України, інститутом серця АМН України, інститутом ендокринології АМН України, геронтології АМН України, міським нефрологічним центром, інститутом нефрології АМН України,
Місце знаходження гуртка: вул. П. Запорожця, 26, ІІ терапевтичний корпус. Графік роботи: засідання СНГ проходять 1-2 рази на місяць згідно з графіком, затвердженим завідувачем кафедри. У його засіданнях окрім гуртківців та викладачів беруть участь інші суденти, що бажають отримати цікаву та корисну інформацію (всього за рік у засіданнях гуртка бере участь близько 80-90 студентів).
Науковий керівник гуртка – д.м.н., проф. Мойсеєнко Валентина Олексіївна (тел. 540-96-69).
Староста гуртка – Красюк Е.К., студент ІV курсу, І мед. ф-ту.
Напрямки роботи: нефрологія, гастроентерологія, кардіологія.
За рік з доповідями виступили 9 студентів та 3 молодих вчених. Серед гуртківців є учасники і призери вітчизняних і Міжнародних форумів.


Проф. Т.Д. Никула з доповідачами Міжнародної конференції (Київ, 2011 р.).

 

Автори Назва статті Джерело Науковий керівник
1. Попова В.В., Топчій А.В. Гендерно-вікові показники у пацієнтів із аортальним стенозом, ускладненим кардіоренальним синдромом Український науково-медичний молодіжний журнал (Мат. 64 Міжнародної наук.-практ. конференції студентів і молодих вчених „Актуальні проблеми сучасної медицини”.- Київ, 3-4 листопада 2010. Спец. Випуск № 4) – С. 222. Проф. Т.Д. Никула
2. Топчій А.В., Попова В.В. Кардіоренальний синдром при аортальному стенозі та гемодинамічні фактори ризику Там же. – С. 224-225. Проф. Т.Д. Никула

Проф. В.О. Мойсеєнко була членом журі терапевтичної секції 64 Міжнародної наук.-практ. конференції студентів і молодих вчених „Актуальні проблеми сучасної медицини” (Київ, 3-4 листопада 2010 р.).

Сім студентів-гуртківців та троє молодих вчених взяли участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої Всесвітньому дню здоров’я 2011 р., який ВООЗ присв’ятила питанням стійкості до протимікробних препаратів  (7-8 квітня 2011 р.) та мають опубліковані наукові роботи в Науковому віснику Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (Спеціальний випуск № 2, 2011)  (Мат. міжнародної наук.-практ. конф., присвяч.Всесвітньому Дню здоров’я-2011, Київ,7-8 квітня 2011) та в матеріалах інших конференцій:

 

Автори Назва статті Джерело Науковий керівник
1. Цимбалюк Я.В., ст. ІІІ курсу, І мед. ф-ту Евтаназія: гуманна смерть чи самогубство в законі? Український науково-медичний молодіжний журнал (Спеціальний випуск № 2, 2011)  (Мат. міжнародної наук.-практ.конф., присвяч. Всесвітньому Дню здоров’я-2011, Київ, 7-8 квітня 2011. – С.90-91. Доц. С.Г. Шевчук
2. Ткачишина А.В., ст. ІІІ курсу, І мед. ф-ту Додаткові (аномальні) хорди лівого шлуночка як предиктор ризику виникнення аритмій Там же. – С.144-145. Доц. С.Г. Шевчук
3. Альянова Т.С., 1гр., I мед. ф-т, Ш курс Передпухлинні хвороби легень Там же. – С.155-156. Доц. С.Г. Шевчук
4. Тепла І.В., Штепа А.Ю., Пащенко І.В., ст. ІІІ курсу, І мед. ф-ту Роль режиму сну в розвитку абдомінального ожиріння Там же. – С.119-120. Проф. Мойсеєнко В.О.
5. Красюк В.Є., ст. ІV курсу, І мед. ф-ту Порушення мікроелементного обміну при хронічній хворобі нирок Там же. – С.151. Проф. В.О. Мойсеєнко
6. Бичков О.А., аспірант Вміст активованих субпопуляцій лімфрцитів у хворих на есенціальну гіпертензію у поєднанні з остеоартрозом Там же. – С.134-135. Проф. Т.Д. Никула
7. Топчій А.В., Попова В.В., магістри Ризик-фактори кардіоренального синдрому при набутому аортальному стенозі Там же. – С.152-153. Проф. Т.Д. Никула
8. Попова В.В., Топчій А.В. Ризик-фактори кардіоренального синдрому при ізольованих набутих мітральних вадах серця Фундаментальні проблеми внутрішньої медицини – від молекули до практичного одужання/ Тези доп. VI Південно-Українська науково-практ. конф., 6 квітня 2011 р. – С.113-115. Проф. Т.Д. Никула
9. Топчій А.В. Гендерно-вікові показники у пацієнтів із аортальним стенозом, ускладненим кардіоренальним синдромом Там же. – С. 115. Проф. Т.Д. Никула
10. Топчій А.В., Попова В.В. Ризик-фактори кардіоренального синдрому при набутому аортальному стенозі Там же. – С. 115-116. Проф. Т.Д. Никула

 

Виступи на конференціях

 

Доповідачі Назва доповіді Місце виступу Науковий керівник
1. Альянова Тетяна, 1гр., I мед. ф-т, Ш курс Хвороби легень Стендова доповідь на Міжнародній наук.-практ. конф., присв. Всесвітньому дню здоров’я 2011 р. Доц. С.Г. Шевчук
2. Сояк Марія, ІІк., IV мед. ф-т. Євген Озаркевич – Лікар, Громадянин, Патріот Доповідь на Міжнародній наук.-практ. конф., присв. Всесвітньому дню здоров’я 2011 р. Проф. В.О. Мойсеєнко
3. Топчій А.В., магістр Гендерно-вікові показники у пацієнтів із аортальним стенозом, ускладненим кардіоренальним синдромом Доповідь на Міжнародній наук.-практ. конф., присв. Всесвітньому дню здоров’я 2011 р. Проф. Т.Д. Никула
4. Красюк В.Є., ст. ІV курсу, І мед. ф-ту Порушення мікроелементного обміну при хронічній хворобі нирок Там же. Проф. В.О. Мойсеєнко

 

У роботі ІІІ підсекції „Клінічний напрям: терапевтичні дисципліни” взяли участь студенти В.Е. Красюк, М.В. Сояк, магістр А.В. Попова.  Студентка ІІ курсу IV медичного ф-ту Марія Сояк виступила з доповіддю „Євген Озаркевич – Лікар, Громадянин, Патріот” у рамках міжнародної наук.-практ.конф., присвяч. Всесвітньому Дню здоров’я-2011.
Студенти разом із викладачами взяли участь в урочистостях з нагоди ХІ Національного Конгресу кардіологів України (м. Київ, 30 вересня 2010 р., Палац „Україна”).
За результатами першого туру „Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2010-2011 р.р.” І місце виборов Красюк В’ячеслав Едуардович, ст. 4 курсу, 10 гр., І лік.ф-ту за роботу „Порушення мікроелементного обміну при хронічній хворобі нирок” (28.12.10р.) і був направлений для проходження  І етапу другого туру Конкурсу до м. Івано-Франківська, де посів ІІ місце (24.Ш.11р).
14 квітня 2011р. на кафедрі проведена олімпіада з етики і деонтології, присвячена 170-річчю Національного медичного університету. В ній взяли участь 17 студентів II курсу IV медичного ф-ту:

ПІДСУМКИ ОЛІМПІАДИ З ЕТИКИ ТА ДЕОНТОЛОГІЇ,
ПРИСВЯЧЕНОЇ 170-РІЧЧЮ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ
(Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2)

 

Місце

Кількість
балів

Учасник

ІІк. МФ №4
№ групи

Керівник

І

16

Стадніченко

13

к.м.н., ас. Кармазіна О.М.

ІІ

14

Щербакова К.О.

7

асп. Бичков О.А.

 

ІІІ

 

13

Коваленко

13

к.м.н., ас. Кармазіна О.М.

Петренко

5

к.м.н., ас. Трунова С.В.

Карпишина А.В.

7

асп. Бичков О.А.

12

Папандопуло

6

к.м.н., доц. Шевчук С.Г.

Соколова

12

ас. Прибильська О.С.

Радкевич А.В.

7

асп. Бичков О.А.

Садовий І.П.

7

асп. Бичков О.А.

11

Поморська

13

к.м.н., ас. Кармазіна О.М.

Шумська

13

к.м.н., ас. Кармазіна О.М.

Чоботар А.П.

7

асп. Бичков О.А.

10

Аврамчук

2

к.м.н., доц. Шевчук С.Г.

Комащук

3

к.м.н., ас. Красюк І.В.

Мансуров

5

к.м.н., ас. Трунова С.В.

Крижанівська М.В.

7

асп. Бичков О.А.

5

Варищук

2

к.м.н., доц. Шевчук С.Г.

16 квітня 2011 року гуртківці були залучені до загальноміського суботника з благоустрою території клінічної бази, який був приурочений до 66-річчя Дня Перемоги
Гуртківці були залучені до Благодійна акції „Подаруй часточку життя знедоленим дітям” – профком студентів – подарунок від кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2 – м’яка іграшка „Панда” До дня святого Миколая  (Керівник – ас. Кармазіна О.М., проф. Мойсеєнко В.О., 18.12.10 р.)