Кафедра аптечної та промислової технології ліків

Навчально-методична робота

Відповідальний співробітник: Негода Т.С., доцент, e-mail: t-negoda@meta.ua.

Нормативні документи, за якими відбувається навчання: освітня програма підготовки магістрів за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація».

Розподіл груп між викладачами

Розклад занять на кафедрі

Робочі програми

Силабуси навчальних дисциплін

Календарно-тематичні плани

Рейтинг НПП кафедри за результатами 2023-2024 н.р.

Рейтинг НПП кафедри за результатами 2022-2023 н.р.

 

Навчальний процес на кафедрі аптечної та промислової технології ліків здійснюється згідно відповідних робочих програм, які затверджені проректором з науково-педагогічної та навчальної роботи Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
Організація навчального процесу включає розробку, обговорення та затвердження робочих програм з дисциплін, силабусів, календарно-тематичних планів, методичних рекомендацій до практичних занять і лекцій, робочих зошитів для виконання самостійної роботи студентами.