Кафедра аптечної та промислової технології ліків

Наукова робота

 

Матеріали для здобувачів третього рівня вищої освіти доктора філософії – спеціальності 226 “Фармація, промислова фармація”

Відповідальний співробітникБуткевич Т.А., к.фарм.н., e-mail: butkevychta@gmail.com.

Сьогодні на кафедрі аптечної та промислової технології ліків  працюють 3 доктори фармацевтичних наук (проф. Ж. М. Полова, проф. Г.І. Борщевський, проф. Борщевська М.І.), 8 кандидатів фармацевтичних наук та 1 кандидат медичних наук.

НДР.

2024-2026

«Розробка складу та технології лікарських засобів, дієтичних добавок, засобів лікувальної косметики, ветеринарних препаратів на основі сировини природного, біотехнологічного та синтетичного походження» (Державний реєстраційний номер: 0124U000725). Відповідальний виконавець – Буткевич Т.А.

2019-2023

«Розробка складу, технології та організаційні дослідження для застосування в косметології, ветеринарній та гуманній медицині» (Державний реєстраційний номер: 0121U112891). Відповідальний виконавець – Козіко Н.О.

 

Ознайомитись з публікаціями по матеріалам наукової роботи кафедри можна у репозитарії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, а також за посиланнями:

 http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/31

 

Полова Жанна Миколаївна

https://orcid.org/0000-0002-1874-2841

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56646535800

 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2448361

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Qo40XX0AAAAJ&hl=uk

 

Негода Тетяна Степанівна

https://orcid.org/0000-0001-8254-0737

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201639703

https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAQ-9007-2020

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Ja8llgoAAAAJ&hl=uk

 

Козіко Наталія Олександрівна

https://orcid.org/0000-0003-0035-491X

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57045946800

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2022283

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=D2tJg3MAAAAJ

 

Шумейко Микола Володимирович

https://orcid.org/0000-0002-1069-7652

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2090208

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=yJvbvOUAAAAJ

 

Глущенко Олена Миколаївна

https://orcid.org/0000-0002-5423-3737

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=59130657700

https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAR-5575-2020

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&hl=uk&user=J9z7YlgAAAAJ

 

Буткевич Тетяна Анатоліївна

https://orcid.org/0000-0002-7570-6150

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58910104000

https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAQ-9513-2020

https://scholar.google.com.ua/citations?user=9J6LfjoAAAAJ&hl=uk

 

Грантова діяльність.

З метою допомоги аптечним працівникам у приготуванні лікарських препаратів, розширення асортименту та популяризації екстемпоральних ліків завідувач кафедри Полова Ж.М., доц. Глущенко О.М., ас. Алейник С.Л. приймали участь у гранті «Проведення фармако-технологічних досліджень з метою розробки складу та технології супозиторіїв з пробіотичними штамами бактерій» (0119 U101936).

 

Видавнича діяльність.

Результати наукової діяльності кафедри за останні 5 років представлені, цитуються та мають профілі у відповідних наукометричних базах Scopus (4), Web of Science (2), публікуються в журналах ДАК України (72) та інших виданнях (20).

Результати наукової роботи: інформаційні листи – 5, патенти – 5, монографії – 6, методичні рекомендації – 10, свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір – 7, актів впровадження у виробництво та учбовий процес – 150.

 

Дисертації, захищені співробітниками кафедри

  • 2018 рік

Полова Ж.М., докторська дисертація на тему: «Теоретичне та експериментальне обґрунтування складу та технології лікарських препаратів антимікробної дії для застосування у ветеринарії».

  • 2019 рік

Саханда І.В., кандидатська дисертація на тему: «Удосконалення забезпечення хворих на серцево-судинні захворювання лікарськими засобами рослинного походження».

  • 2020 рік

Буткевич Т.А., кандидатська дисертація на тему «Розробка складу, технології та дослідження таблеток з сухим порошком біомаси Flammulina velutipes».

  • 2023 рік

Алейник С.Л., дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії на тему «Розробка складу та технології песаріїв з пробіотичною активністю»