Кафедра аптечної та промислової технології ліків

Загальна інформація про співробітників

 

ПОЛОВА ЖАННА МИКОЛАЇВНА,  доктор фармацевтичних наук, професор

Загальна інформація.

Полова Жанна Миколаївна, 1996 року закінчила Українську фармацевтичну академію (м. Харків) за спеціальністю «Фармація» та отримала кваліфікацію «Провізор».

З 1996 по 1997 рр. – інтернатура на базі Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Української фармацевтичної академії зі спеціальності «провізор загального профілю».

З 1996 по 2001 рр. – очна аспірантура на кафедрі заводської технології ліків Національного фармацевтичного університету.

2001 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків та промислова фармація на тему: «Розробка складу та технології лікувально-профілактичного стоматологічного лаку».

З 2006 року працювала на посаді асистента кафедри технології ліків і біофармації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. З вересня 2010 року працює на кафедрі аптечної та промислової технології ліків Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. У 2014 році присвоєно звання доцента. З 2015 по 2017 рр. відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри. З 2017 року виконувала обов’язки завідувача кафедри.

У 2019 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація на тему: «Теоретичне та експериментальне обґрунтування складу та технології лікарських препаратів антимікробної дії для застосування у ветеринарії».

Основні напрямки науково-практичної роботи.

Наукові інтереси стосуються фармацевтичної розробки лікарських препаратів з активних фармацевтичних інгредієнтів біотехнологічного, рослинного та нанотехнологічного походження для застосування в косметології, ветеринарній та гуманній медицині.

 

Публікації: 110 друкованих праць, співавтор монографії «Нанонаука, нанобіологія, нанофармація», є автором 2 монографій «Розробка протимаститних ветеринарних препаратів в епоху антибіотикорезистентності: сучасний стан проблеми та перспективи», «Впровадження принципів GMP у промислове виробництво ветеринарних препаратів в Україні», 3 патентів на корисну модель, 3 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

Сертифікати та свідоцтва

 

 
Глущенко Олена Миколаївна, кандидат фармацевтичних наук, доцент.

Загальна інформація.

1999 р. закінчила Українську фармацевтичну академію за спеціальністю «Фармація».

В 1999-2000 рр. – інтернатура в КМАПО імені П.Л. Шупика за спеціальністю «Провізор загального профілю», в 2015 р. – стажування з фаху «Загальна фармація».

2007 р. – аспірантура без відриву від виробництва Національного фармацевтичного університету за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи.

В 2009 році захистила дисертацію на тему: «Науково-методичні підходи до удосконалення системи цін і тарифів на лікарські засоби, що  виготовляються аптеками» за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи, науковий керівник – доктор фармацевтичних наук, професор Немченко Алла Семенівна.

Досвід практичної роботи за спеціальністю 6 років – міжлікарняна аптека № 107 виробничого об’єднання «Фармація» м. Миколаїв, аптека № 4 ТОВ «Панацея», ТОВ «Валєдус» м. Київ.

2019 р. – пройшла довгострокове підвищення кваліфікації педагогічних / науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти «Хмарні технології», НМУ ім. О.О. Богомольяця.

2019 р. – пройшла тематичне удосконалення «Основні засади функціонування систем якості аптечних закладів», НМАПО імені П.Л. Шупика.

2021 р. – пройшла курси «Университет 4.0. Цифровая трансформация», тема: «Цифровая компетентность педагога», Республиканский институт высшей школы (Республіка Білорусь).

2021 р. –  пройшла тематичне удосконалення «Сучасні лікарські засоби на основі активних інгредієнтів природного походження», Національний університет охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика.

2021 р. – пройшла стажування «Methods and means of training future pharmacists: theory and practice of EU countries», Institute of Educational and Professional Development in Budapest (Hungary / Угорщина).

2022 р. – пройшла стажування «Modern approaches to medical education in the context of global challenges and digital transformation of medical education», International Center for Educational Technologies (ICET).

Основні напрямки науково-практичної роботи.

Основний напрямок науко-практичної роботи – «Розробка складу та технології м’яких лікарських засобів екстемпорального виготовлення».

В 2018-2019 рр. була виконавцем НТР «Розроблення пробіотиків для профілактики та лікування інфекційно-запальних захворювань».

 

Публікації: 115, у т.ч. 1 навчальний посібник «Технологія виготовлення порошків», 2016 р., 14 методичних рекомендацій, 41 наукова стаття.

Громадська діяльність.

Є автором тестових запитань для підготовки до «Крок 2» та «Крок 3. Фармація», член Вченої ради фармацевтичного факультету НМУ імені О.О.Богомольця, відповідальна за внесення даних в ЄДБО та перевірку на академічний плагіат наукових текстів співробітників кафедри аптечної та промислової технології ліків.

Нагороди.

Подяка Київського міського голови за вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я (2008).

Сертифікати та свідоцтва

 

 
Козіко Наталія Олександрівна, кандидат фармацевтичних наук, доцент.

Загальна інформація.

Козіко Наталія Олександрівна, закінчила Українську фармацевтичну академію у 2000 році.

З 2000 по 2002 рр. – старший лаборант кафедри організації та економіки фармації, технології ліків та фармакогнозії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З 2003 по 2016 рр. – асистент кафедри аптечної та промислової технології ліків. З 2016 р. – доцент кафедри.

У 2010 захистила дисертаційну роботу на тему «Розробка складу та технології лікувально-профілактичного засобу у формі капсул на основі грибів Шиїтаке» і отримала науковий ступінь кандидата фармацевтичних наук зі спеціальності 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи.

 

Основні напрямки науково-практичної роботи.

Пріоритетний напрямок наукових досліджень – розробка складу та технології лікарських та косметичних засобів з різними активними фармацевтичними інгредієнтами природного походження на основі біотехнології.

 

Публікації: понад 82 друковані праці, 5 патентів, 6 технічних умов.

 

Громадська діяльність.

Відповідальна за наукову роботу  кафедри.

Член Вченої ради фармацевтичного факультету.

Сертифікати та свідоцтва

 

Негода Тетяна Степанівна, кандидат фармацевтичних наук, доцент.

Загальна інформація.

Негода Тетяна Степанівна, закінчила 2005 р. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю – провізор.

2012 р. захистила дисертацію на тему: «Комплексні маркетингові дослідження ринку препаратів для лікування гіпертонічної хвороби».

Кандидат фармацевтичних наук (з 2012 року), доцент (з 2018 року).

 

Основні напрямки науково-практичної роботи.

– Вивчення та обґрунтування на законодавчому рівні України шляхів оптимізації фармакотерапії гіпертонічної хвороби.

– Розроблення алгоритму комплексної клініко-економічної оцінки довгострокової терапії артеріальної гіпертензії.

 

Громадська діяльність.

З  2013 р. виконувала обов’язки куратора університету з впровадження кредитно-трансферної системи (ECTS) НМУ імені О.О. Богомольця.

З вересня 2015 р. – заступник начальника навчально-методичного відділу за сумісництвом.

З 2019 р. – завуч кафедри.

 

Публікації: більше 60 друкованих робіт, у тому числі навчальний посібник для студентів 1 курсу фармацевтичного факультету з дисципліни: «Вступ у фармацію», методичні рекомендації.

Сертифікати та свідоцтва

 

Шумейко Микола Володимирович, кандидат фармацевтичних наук, доцент.

Загальна інформація.

Шумейко Микола Володимирович, закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2002 році.

2003 р. – інтернатура, яку проходив у аптеці № 17 КП «Фармація» та Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (нині НМАПО ім. П.Л. Шупика). Підтвердив фах у 2008, 2013 та 2018 роках на базі Української військово-медичної академії. Пройшов функціональне навчання у сфері цивільного захисту у 2007 році у Міністерстві України з питань надзвичайних ситуацій та 2014 р. у Навчально-методичному центрі захисту та безпеки життєдіяльності при Державній службі України з надзвичайних ситуацій. На базі Української військово-медичної академії пройшов стажування у 2013 році «Актуальні питання фармації», 2014 році «Фармацевтична опіка та технологія ліків для виробничих аптек» та «Актуальні питання контролю якості лікарських засобів», у 2015 році «Методичні засади організації навчального процесу у вищому навчальному закладі»,  у 2016 році «Ліцензування фармацевтичної діяльності»,  у 2017 році «Біофармацевтичні аспекти, взаємодія та побічна дія сучасних лікарських засобів»,  у 2018 році «Ліцензування фармацевтичної діяльності».

У 2017 році пройшов передатестаційний цикл за фахом «Організація та управління фармацією» та отримав «Вищу» кваліфікаційну категорію (попередньо одержував «Першу» та «Другу»). У 2018 році одержав «Другу» кваліфікаційну категорію за фахом «Загальна фармація».

У 2019 році пройшов стажування у Варшаві, Польща «Healthcare management».

Тема дисертації: «Розробка та дослідження властивостей супозиторіїв Ліварекс».

 

Основні напрямки науково-практичної роботи.

Розробка лікарських, косметичних, гігієнічних та профілактичних засобів.

Наукові інтереси: розробка сучасних засобів протидії інтоксикації; розробка сучасних сорбційних препаратів; розробка засобів протипухлинної терапії; розробка урологічних профілактичних засобів та засобів терапії урологічних захворювань різної етіології; методи утилізації токсичних лікарських та ветеринарних засобів й продуктів ведення фермерської та інших видів діяльності.

 

Публікації: близько 50

Методичні рекомендації – 10 (базові) та перевидання

Монографії – 5

Винаходи підкріплені патентами – 3

 

Громадська діяльність.

Голова профспілкової організації кафедри аптечної та промислової технології ліків.

 

Нагороди.

Почесна Грамота Ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я, Подяка Київського міського Голови.

Сертифікати та свідоцтва

 

Буткевич Тетяна Анатоліївна, кандидат фармацевтичних наук, асистент.

 

Загальна інформація про співробітника.

Закінчила з відзнакою Національний медичний університет імені О. О. Богомольця у 2012 році.

З 2012 по 2013 рр. навчалася в інтернатурі за фахом «Загальна фармація» на кафедрі аптечної та промислової технології ліків Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

З 2012 по 2013 рр. навчалася в магістратурі на кафедрі аптечної та промислової технології ліків Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

З 2013 року працює на кафедрі на посаді асистента.

У 2020 році захистила дисертацію на тему «Розробка складу, технології та дослідження таблеток з сухим порошком біомаси Flammulina velutipes» на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація.

У 2017 році пройшла курси підвищення кваліфікації за темою «Підготовка кандидатів в аудитори (технічних експертів) з оцінки відповідності парфумерно-косметичної продукції» на базі відокремленого структурного підрозділу «Інститут підвищення кваліфікації фахівців в галузі технічного регулювання та споживчої політики» Одеської державної академії технічного регулювання та якості.

У 2021 році пройшла науково-педагогічне стажування «Методи та засоби навчання майбутніх фармацевтів: теорія та практика країн ЄС» («Methods and means of training future pharmacists: theory and practice of EU countries»), Угорщина.

У 2021 році пройшла навчання за програмою онлайн курсу «Університет 4.0. Цифрова трансформація університетів», навчальний онлайн-курс «Цифрова компетентність педагога», Республіка Білорусь.

У 2022 році пройшла науково-педагогічне стажування «Академічна доброчесність», Польща.

У 2022 році пройшла курси підвищення кваліфікації «Психолого-педагогічні основи вищої медичної освіти», Україна.

 

Основні напрямки науково-практичної роботи.

Член Товариства молодих вчених і спеціалістів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Наукові інтереси полягають у фармацевтичній розробці лікарських засобів, дієтичних добавок, косметичних засобів на основі активних фармацевтичних інгредієнтів біотехнологічного та рослинного походження.

 

Публікації.

Понад 60 друкованих праць, 1 патент України на корисну модель. Індекс Гірша (Google Scholar) = 2. Володіє англійською мовою на рівні В2 (Підтверджено Сертифікатом Cambridge Assessment English Exam (Council of Europe Level B2) in European Socio-Technical University, Warsaw).

 

Громадська діяльність.

У період 2013-2016 років була секретарем методичних засідань кафедри аптечної та промислової технології ліків.

У 2015-2016 рр. виконувала обов’язки куратора ECTS з упровадження кредитно-трансферної системи навчання студентів фармацевтичного факультету денної форми навчання Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

Сертифікати та свідоцтва

 

 

Ніженковський Олексій Ігорович кандидат медичних наук, асистент.

 

Загальна інформація.

Ніженковський Олексій Ігорович у 2002 році закінчив Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, за спеціальністю «Лікувальна справа» та здобув кваліфікацію лікаря.

У 2003 закінчив інтернатуру та магістратуру з внутрішніх хвороб, здобув кваліфікацію магістра. З 2004 року працював в контрактній дослідницькій організації, має значний досвід і кваліфікацію з організації клінічних досліджень лікарських засобів, а також досвід адміністративної роботи на посаді керівника контрактної дослідницької організації з клінічних випробувань ліків.

У 2014 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Фармакодинаміка та фармакокінетика потенційного церебропротектора Вітагерм-2 на моделі закритої черепно-мозкової травми» за спеціальністю 14.03.05 «Фармакологія» та здобув ступінь кандидата медичних наук. Науково-педагогічний стаж – 3 роки.

З вересня 2019 року по червень 2022 року працював асистентом кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії НМУ (з вересня 2021 кафедри хімії ліків та лікарської токсикології), проводив практичні заняття з біологічної хімії, лікарської токсикології на умовах погодинної оплати.

З листопада 2022 року працює на посаді асистента кафедри аптечної та промислової технології ліків (0,75), проводить практичні заняття з біотехнології та фармацевтичної розробки лікарських засобів.

Публікації: Має 27 наукових та науково-методичних публікацій з фармакології, біохімії, токсикології, клінічної фармакології та 1 патент. В 2021 пройшов стажування в «Інституті освітнього та професіонального розвитку» в м. Будапешт (180 годин), рівень володіння англійською мовою В2. Індекс Гірша (Google Scholar) – 1.

Сертифікати та свідоцтва

 

Савченко Дмитро Сергійович, к.фарм.н., асистент

 

Савченко Дмитро Сергійович, 1987 року народження, у 2009 році закінчив з відзнакою Національний медичний університет імені О.О. Богомольця та здобув кваліфікацію провізора-спеціаліста за спеціальністю «Фармація», а у 2010 році здобув кваліфікацію магістра за спеціальністю «Фармація».

З вересня 2009 року по грудень 2010 року працював старшим лаборантом кафедри фармакології та клінічної фармакології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З грудня 2010 року навчався в аспірантурі з відривом від виробництва на кафедрі фармакології та клінічної фармакології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця і одночасно за сумісництвом працював на 0,5 ставки асистентом.

У листопаді 2013 року подав дисертаційну роботу до спеціалізованої вченої ради. У вересні 2014 року отримав диплом кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 14.03.05 «фармакологія».

У 2015 році пройшов підвищення кваліфікації на базі Української військово-медичної академії – провізор-спеціаліст, фах «Організація і управління фармацією».

З грудня 2016 року був переведений на посаду асистента кафедри аптечної та промислової технології ліків.

Асистент Савченко Д.С. проводить викладання дисциплін «Аптечна технологія лікарських засобів» та «Промислова технологія лікарських засобів» для англомовних та україномовних студентів.

Савченко Д.С. сумлінно та добросовісно виконує свої професійні обов’язки. На високому науково-педагогічному рівні проводить практичні заняття із студентами IV та V курсу фармацевтичного факультету, виконує педагогічне навантаження згідно з планом. Проводить великий обсяг методичної роботи, приймає участь у розробці робочих програм та методичних вказівок з навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрі.

Савченко Дмитро Сергійович є автором понад 40 друкованих праць, серед яких 1 монографія, 12 статей, 3 патенти на корисну модель.

Асистент Савченко Д.С. постійно підвищує свою кваліфікацію, приймає активну участь в громадському житті кафедри. Савченко Д.С. вільно володіє англійською мовою та у 2015 році пройшов підвищення кваліфікації з англійської мови на кафедрі іноземних мов Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та отримав сертифікат для підтвердження викладання дисциплін у англомовних студентів. У 2016 році склав екзамен APTIS та отримав бал С.

Савченко Дмитро Сергійович зарекомендував себе як ініціативний, вимогливий, толерантний, комунікабельний та відповідальний співробітник, старанно виконує свої обов’язки, володіє навчально-методичними основами проведення практичних занять, систематично підвищує свій професійний рівень (проходить тематичні удосконалення). За період роботи асистентом кафедри характеризується позитивно. Користується повагою та авторитетом серед співробітників кафедри та студентів.

 

Сертифікати та свідоцтва

 

 

Кривоцюк Марія Юріївна, лаборант.

 

Загальна інформація про співробітника

У 1997 році закінчила Хмельницьке педагогічне училище, отримала диплом з відзнакою молодшого спеціаліста за спеціальністю учитель молодших класів.

У 2005 році закінчила Хмельницьку гуманітарно-педагогічну академію, отримала диплом спеціаліста за спеціальністю учитель молодших класів.

Працювала методистом методкабінету курсів цивільної оборони МНС України в м. Києві.

З 2009 р. – лаборант кафедри аптечної та промислової технології ліків.

З 2018 року – студентка заочного відділення Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

З 2020 року – староста наукового студентського гуртка.

Приймала участь у студентській науковій конференції «Annual Young Medical Scientific Conference 2021», отримала диплом ІІІ ступеню за перемогу у секції «Технологія ліків».

У 2022 році приймала участь у міжнародному вебінарі «Covid-19 & Mental Health: Response and Management».

 

Публікації

   Журнал «Безпека життєдіяльності», 2009, № 5, 6, 7, 8. Статті у рубриці «Безпека життєдіяльності».

Науково-практичне видання «Український науково-медичний молодіжний журнал», 2021, № 3.

 

Громадська діяльність.

Відповідальна за технічний супровід документації кафедри, лекцій та практичних занять, підготовку матеріалів та технічну допомогу у звітах кафедри.

З 2021 року – технічний секретар Державної екзаменаційної комісії фармацевтичного факультету.

З 2021 року – секретар Приймальної комісії Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

 

 

Мирончук Тетяна Миколаївна, лаборант.

 

Закінчила з відзнакою Житомирський базовий фармацевтичний коледж у 2018 році, отримала диплом молодшого спеціаліста.

В 2023 р.р. закінчила Національний медичний університет імені

О.О.Богомольця, отримала диплом магістра фармації, за спеціальністю “Фармація, промислова фармація”

З 2023 по 2024 р.р. навчалася в інтернатурі за фахом «Загальна фармація» в

Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця.

З жовтня 2023р. працює на кафедрі аптечної та промислової технології

ліків старшим лаборантом.

Член Товариства молодих вчених і спеціалістів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Наукові інтереси полягають в розробці лікарських засобів із субстанціями біотехнологічного походження.

Результати наукових досліджень представлені на Міжнародній науково-практичній конференції присвяченій 25-річчю фармацевтичного факультету Національного медичного університету імені О.О.Богомольця «Фармацевтична освіта, наука та практика: стан, проблеми, перспективи розвитку» (м.Київ, Україна), де виступала з усною доповіддю на тему «Бактерії роду Bacillus – перспективний активний фармацевтичний інгрідієнт для розробки лікарських препаратів».

З 18.09.2023 – 18.10.2023 проходила стажування за програмою «Академічна доброчесність, відкрита наука та штучний інтелект: як створити доброчесне освітнє середовище», навчальне навантаження становить 30 годин – 1 кредит ЄКТС, участь підтверджена Свідоцтвом про підвищення кваліфікації .

Була учасником вебінару для науковців від  Elsevier, а саме «Як опублікуватись в журналі Elsevier: перші кроки автора початківця». Участь у вебінарі підтверджена сертифікатом.

Брала участь у лекції «Computer–Aided Drug Design» організованій Ukraine Global Faculty, одержала сертифікат учасника.