Кафедра біології

Міжнародне співробітництво

Завідувач кафедри біології, академік Національної академії наук України, доктор біологічних наук, професор Романенко Олександр Вікторович є членом редакційної колегії міжнародного наукового журналу “Гідробіологічний журнал”, англомовне видання якого – “Hydrobiological Journal” – виходить друком в Сполучених Штатах Америки у видавництві Begell House та включене до міжнародної наукометричної бази даних Scopus.