Кафедра біології

Студентський науковий гурток

Діяльність студентського наукового гуртка кафедри біології спрямована на аналіз актуальних питань біології та суміжних наук. Тематичні напрямки його роботи включають проблеми медичної біології та її складових, екології й адаптації організмів до навколишнього середовища, біоетики в медико-біологічних дослідженнях.

Засідання студентського наукового гуртка відбуваються щомісяця, згіднозатвердженого плану. Члени студентського наукового гуртка кафедри біології мають можливість з підготовленими доповідями виступати на конференціях, публікувати роботи у збірниках наукових праць, що сприяє професійному становленню особистості.

Керівник гуртка: кандидат педагогічних наук, доцент І.О. Погоріла

Науковий координатор: академік НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
доктор біологічних наук, професор О.В. Романенко

Староста гуртка: студент А.А. Лобзін

 

ПЛАН ЗАСІДАНЬ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА КАФЕДРИ БІОЛОГІЇ
 


п/п
Теми засідань Орієнтовні дати проведення Відповідальні за проведення/доповідачі
1. Установче засідання (специфіка науково-дослідної роботи, тема та напрямки роботи кафедри, знайомство з планом роботи гуртка). Розподіл тем для наукового пошуку.
Правила оформлення наукових робіт. Мотиваційна співбесіда з членами гуртка задля підвищення
продуктивності роботи.
 
01.09.2023
 
Погоріла І.О., Лобзін А.А.
2. Розподіл тем для наукового пошуку. Правила оформлення
наукових робіт.
06.10.2023 Погоріла І.О., Лобзін А.А.,
Погоріла В.Г.
3. Демонстрація та обговорення презентації “Збір матеріалу,
статистична обробка результатів дослідження”. Творчі звіти за темами наукових робіт.
03.11.2023 Погоріла І.О., Лобзін А.А.
4. Як формулювати мету і завдання дослідження. Поняття про нульову гіпотезу та контрольну групу. Обговорення теоретичної інформації (за індивідуальним графіком).
Підбиття проміжних підсумків роботи гуртка.
29.12.2023 Погоріла І.О., Лобзін А.А.
5. Пошук літератури для сучасної наукової роботи.
Творчі звіти членів гуртка за темами наукових робіт.
Планування роботи гуртка на 2 семестр. Ознайомлення з планом наукових конференцій.
26.01.2024 Погоріла І.О., Лобзін А.А.
6. Обговорення актуальних медико-біологічних питань.
Творчі звіти членів гуртка за темами наукових робіт.
23.02.2024 Погоріла І.О., Лобзін А.А.,
Бурковський В.В.
7. Написання тез доповідей. Структура наукової статті.
Творчі звіти членів гуртка за темами наукових робіт.
06.03.2024 Погоріла І.О., Лобзін А.А.,
Погоріла В.Г.
8. Обговорення виступів членів гуртка на науково-практичних конференціях. 26.04.2024 Погоріла І.О., Лобзін А.А.
9. Заключне засідання за підсумками роботи за рік. Узагальнення результатів проведених досліджень.
Постановка мети і завдань подальших наукових досліджень
членів гуртка.
31.05.2024 Погоріла І.О., Лобзін А.А.