Кафедра біології

Навчально-методична робота

Відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри біології

Кравчук Марія Григорівна, доцент кафедри біології

Тел.: (044) 454 49 95

Електронна адреса: bio.dep.nmu@gmail.com

 

2023-2024 н.р.

ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ БІОЛОГІЇ 2023-2024 Н.Р.

ПЛАН НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ЗАСІДАНЬ КАФЕДРИ БІОЛОГІЇ НА ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ СЕМЕСТР 2023-2024 Н.Р.

ПЛАН НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ЗАСІДАНЬ КАФЕДРИ БІОЛОГІЇ НА ВЕСНЯНО-ЛІТНІЙ СЕМЕСТР 2023-2024 Н.Р.

РОБОЧІ ПРОГРАМИ З ДИСЦИПЛІН

СИЛАБУСИ З ДИСЦИПЛІН

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

РЕГЛАМЕНТИ ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОГО КОТРОЛЮ З ДИСЦИПЛІН

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО КІНЦЕВОГО КОНТРОЛЮ

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ»

ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ З ДИСЦИПЛІН

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОВОЛОДІННЯ ТЕМАМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОВОЛОДІННЯ ТЕМАМИ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ БІОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕНЕТИКИ

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОВОЛОДІННЯ ТЕМАМИ ЛЕКЦІЙ З МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОВОЛОДІННЯ ТЕМАМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ БІОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕНЕТИКИ

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ БІОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕНЕТИКИ

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «БІОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕНЕТИКИ»

МАТЕРІАЛИ ДО ІСПИТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ»

Рейтинг науково-педагогічних працівників кафедри біології за 2023/2024 н.р.

 

Викладання навчальних дисциплін на кафедрі біології:

Навчальна дисципліна «Медична біологія» для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальностями: 222 «Медицина» (мова викладання: українська, англійська); 221 «Стоматологія» (мова викладання: українська, англійська); 228 «Педіатрія» (мова викладання: українська); 225 «Медична психологія» (мова викладання: українська).

Навчальна дисципліна «Медична біологія» для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 227 «Терапія та реабілітація» (мова викладання: українська).

Навчальна дисципліна «Біологія з основами генетики» для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація. Промислова фармація» (мова викладання: українська, англійська).