Кафедра біології

Інформація для студентів

ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ З ДИСЦИПЛІН

СИЛАБУСИ З ДИСЦИПЛІН

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

РЕГЛАМЕНТИ ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОГО КОТРОЛЮ З ДИСЦИПЛІН

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО КІНЦЕВОГО КОНТРОЛЮ

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ»

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОВОЛОДІННЯ ТЕМАМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОВОЛОДІННЯ ТЕМАМИ ЛЕКЦІЙ З МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОВОЛОДІННЯ ТЕМАМИ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ БІОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕНЕТИКИ

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОВОЛОДІННЯ ТЕМАМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ БІОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕНЕТИКИ

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ БІОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕНЕТИКИ

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «БІОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕНЕТИКИ»

МАТЕРІАЛИ ДО ІСПИТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ»

 

 

Матеріали до лекцій, практичних занять та самостійної роботи студентів розміщені на платформі дистанційного навчання LIKAR_NMU