Нарис історії ФПЛЗСУ

gerb_e8

З проголошенням 24 серпня 1991 року державної незалежності України і прийняттям 6 грудня 1991 року рішення про створення національних Збройних Сил виникло багато нових проблем, зокрема підготовка офіцерів медичної служби в Україні. В зв’язку з цим гостро постало питання створення в Україні власної системи військово-медичної освіти.

На виконання п. 5 постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.1995 року № 820 “Про створення Української військово-медичної академії”, реалізації п. 10 рішення колегії МОЗ України від 20.11.1996 року № 14 “Про результати прийому до вищих медичних закладів освіти України в 1996 році” була розроблена Концепція створення факультету підготовки лікарів для Збройних Сил України Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, головною метою якої стало забезпечення введення з 1997 року підготовки фахівців за спеціальностями професійного спрямування “Медицина” і освітньо-кваліфікаційним рівним “спеціаліст” у кількості до 100 осіб для подальшого зарахування до Збройних Сил України та інших військових формувань.

Відповідно до Положення “Про державний вищий заклад освіти”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 року № 1074 та за наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.04.1997 року № 132 в Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця був створений факультет підготовки лікарів для Збройних Сил України.

Навчання студентів у кількості 100 осіб розпочалося з 1 вересня 1997 року. В основу підготовки лікарів на факультеті було покладено систему освіти в державних вищих медичних закладах освіти України за спеціальностями “Лікувальна справа”, “Медико-профілактична справа” з терміном навчання 6 років та “Стоматологія”, “Фармація” з 5-річним терміном навчання.

Безпосередньо першим набором студентів на факультет та його розгортанням займалися тодішній декан факультету – полковник медичної служби В.В. Солярик, заступники декана професор (на той час асистент) О.М. Науменко, полковник медичної служби (на той час майор) О.І. Полєжаєв та диспетчер деканату Ю.С. Вакаренко.

З листопада 1999 року по лютий 2005 року факультет підготовки лікарів для Збройних Сил України очолював полковник медичної служби, заслужений працівник охорони здоров’я України О.І. Щербак.

Під його керівництвом вихованням майбутніх військових лікарів займалися його заступники – доктор медичних наук, професор О.М. Науменко, кандидат медичних наук В.В. Москаленко, майор медичної служби, кандидат медичних наук, доцент О.М. Власенко, диспетчер деканату Ю. С. Вакаренко та інспектор деканату Т.Л. Третяк.

Підсумком діяльності деканату факультету за цей період було впровадження положень Концепції профілізації навчання на факультеті підготовки лікарів для Збройних Сил України. Це дозволило підняти на якісно новий рівень ефективність додипломної підготовки військово-медичних фахівців для потреб Збройних Сил та інших військових формувань України.

В даний час факультет підготовки лікарів для Збройних Сил України очолює

полковник медичної служби,

доктор медичних наук, професор

Козак Наталія Дмитрівна