Наукова робота на факультеті

Наукова робота ФПЛЗСУ є невід’ємною частиною його діяльності. Науково-педагогічні співробітники та випускники факультету, завдяки своїм дослідженням, вважаються провідними спеціалістами у своїх галузях медичної науки не тільки на території України, але й за її межами.

З моменту заснування  факультету у 1997 році його випускники захистили більше 15 докторських дисертацій. В теперішній час співробітниками та випускниками  факультету заплановані та виконуються більше 60 дисертацій на здобуття ступеню кандидата медичних наук.

Результати науково-дослідних робіт колективу факультету за період з його заснування у 1997 році відображені у більше ніж у 150 статтях у журналах, що мають імпакт-фактор та входять до зарубіжних науковометричних баз, більш ніж у 20 статтях у вітчизняних фахових виданнях, більш ніж у 15 статтях у інших виданнях. Інноваційні підходи, що використовуються у наукових дослідженнях ФПЛЗСУ, підтверджують близько 12 патентів та авторських свідоцтв.

Медичний факультет є організатором 8 науково-практичних конференцій. З доповідями за результатами власних наукових досліджень студенти факультету виступили на понад 50 конференціях, з’їздах, симпозіумах, форумах тощо, в тому числі близько на 20 – міжнародних.