Лікувальна робота на факультеті

Навчання студентів факультету підготовки лікарів для ЗСУ проводиться у тому числі на клінічних базах, які відносяться до провідних в Україні лікувально-профілактичних та науково-дослідних установ.

В процесі проведення навчальних занять на клінічних базах студенти оволодівають навичками, що необхідні для клінічної роботи, проводять клінічні огляди та інтерв’ювання пацієнтів, заповнюють медичну документацію, ознайомлюються з принципами та опановують техніку роботи з сучасним медичним обладнанням, приймають участь у діагностичних та лікувальних заходах, консиліумах, клінічних розборах складних випадків, науково-практичних конференціях, симпозіумах, конгресах тощо.

Клінічні бази факультету оснащені сучасним лікувально-діагностичним устаткуванням європейського рівня, а клінічна робота проводиться з урахуванням новітніх стандартів надання медичної допомоги. Більша частина закладів з переліку клінічних баз факультету є новаторами у своїх галузях, провідними науковими та клінічними центрами, відомими своїми науковими працями та досягненнями далеко за межами України.