НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Факультет підготовки лікарів для Збройних сил України

ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ ДЛЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

КОЗАК НАТАЛІЯ ДМИТРІВНА

доктор медичних наук, професор,
полковник медичної служби

просп. Перемоги, 34, тел. 454-49-31

 

 

ЗАСТУПНИК ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТУ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ ДЛЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

ПРИСТУПЮК ЛЕВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

асистент кафедри ендокринології

просп. Перемоги, 34, тел. 454-49-31

e-mail: Lev.Prystupiuk@nmu.ua

 

КУРАТОР З УПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОГО НАВЧАННЯ

МЕРВІНСЬКИЙ ТАРАС СЕРГІЙОВИЧ
асистент кафедри анатомії людини

просп. Перемоги, 34, тел. 454-49-31