Організація і структура

s1

  • Деканат. Структура: Декан; заступник декана (І-ІІ курси); заступник декана (ІІІ-IV курси); заступник декана (V-VІ курси); заступник декана з наукової та виховної роботи; диспетчери; куратори з ICTS); оператор.

1.2. Вчена рада.Структура: Голова Вченої ради, заступник Голови Вченої ради, 35 членів Вченої ради.

 

1.3. Кафедри.

ТЕОРЕТИЧНІ:

1. АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ.

2. ПАТОЛОГІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ.

КЛІНІЧНІ:

1. АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ №1.

2. ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ №1.

3. ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ.

4. НЕВРОЛОГІЇ.

5. НЕЙРОХІРУРГІЇ.

6. ПЕДІАТРІЇ №1.

7. РАДІОЛОГІЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ

8. СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ.

9. ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ.

10. ХІРУРГІЇ №1.

11. ХІРУРГІЇ №2.

 

 

УКОМПЛЕКТОВАНІСТЬ ШТАТНИХ ПОСАД НА КАФЕДРАХ ФАКУЛЬТЕТУ

Штатним розкладом на кафедрах факультету передбачено 269,75 посад.

Всього зайнято – 269,45 посад (99,9%).

 

100% і вище укомплектованість на 8 кафедрах:

 • Акушерства та гінекології №1 (100%).
 • Інфекційних хвороб (100%).
 • Нейрохірургії (100%).
 • Патофізіології (100%).
 • Педіатрії №1 (125,3%).
 • Травматології та ортопедії (133%).
 • Педіатрії №1.
 • Хірургія №2 (100%).
 • Судової медицини  (100%).

 

КІЛЬКІСТЬ ШТАТНИХ ВИКЛАДАЧІВ 232.

З них зараховано:

За конкурсом – 218 (93,9%)

За контрактом – 19 (8 ,2 %)

Штатних сумісників – 103 (44,4%)

З них зовнішніх – 35 (34,0%)

внутрішніх – 68 (66,0%)

 

ЧЛЕНИ АКАДЕМІЙ, ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТИ НАМН, НАН, НАПН – 13 викладачів.

НАГОРОДЖЕНІ ДЕРЖАВНИМИ ПРЕМІЯМИ, ВІДЗНАКАМИ ТА ІНШЕ – 52 викладача.

ВІДРЯДЖЕНІ ЗА КОРДОН ДЛЯ ВИКЛАДАННЯ ТА НАУКОВОЇ

РОБОТИ, ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ УКРАЇНИ – 21.

 

Акушерства та гінекології № 1- проф. Венцківський Б.М. член-кор. НАМН України (з 2003 р.).
Неврології – проф. Дзюба О.М..Академія наук вищої освіти України (з 2011 р.).
Травматології та ортопедії – проф. Бур,янов О.А., академік академії наук вищої школи України (з 2010 р.).
Патологічної фізіології – проф. Кришталь М.В., академік Нью-Йоркської академії наук (США) (з 2011 р.)., та дійсний член Нью-Йоркської академії наук (США) (з 2000 р.)., проф. Міхньов В.А., член-кор. НАМН України (з 2000 р.).
Хірургії № 1 – проф. Захараш М.П., почесний Академік АМН Білорусії (з 2006 р.), член-кор. НАМН України (з 2004 р.),

проф. Пойда О.І., доц. Мельник В.М. – дійсні члени Української технологічної академії (з 2011 р.),

Хірургія № 2 – проф. Черпак Б.Д. – академік Української академії наук з 1997 р.
Нейрохірургії – проф. Цимбалюк В.І., академік НАМН (з 2010р.) та АН ВШ (з 1993 р.) України.