Медичний факультет №1

КОНТАКТИ ДЕКАНАТУ

Проспект Берестейський, 34

Морфологічний корпус, 2-й поверх,

Каб. 223-225 та 202.

(044) 456-81-93

email: f.medical1@nmu.ua

 

ДЕКАН МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № 1

МЕЛЬНИК ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ
декан, професор, доктор медичних наук

просп. Берестейський, 34, тел. 454-49-80
volodymyr.melnyk@nmu.ua

 

ЗАСТУПНИКИ ДЕКАНА

КАРМАЗІНА ОЛЕНА МИРОСЛАВІВНА
заступник декана, доцент
ЛЕЩЕНКО ІВАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
асистент кафедри фізіології
(з навчальної роботи з 3-4 курсами)
кабінет 202
ГРИЦЕНКО ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА
заступник декана з наукової та виховної роботи
МОРОЗОВА ЗЕМФІРА ВАЛЕР’ЯНІВНА
кандидат медичних наук,
доцент кафедри внутрішньої медицини № 1
(з навчальної роботи з 5-6 курсами) кабінет 224
 

Куратори з ECTS

НЕВМЕРЖИЦЬКА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

асистент кафедри гістології та ембріології.

виконує обов’язки куратора ECTS 1-3 курсів

МИРОНОВА ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА
кандидат медичних наук,
доцент кафедри радіології та радіаційної медицини
куратор ECTS 4-6 курсів
ЗАХАРЧУК ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА

Диспетчер деканату

КАЛАШНИК КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА 

Диспетчер деканату

ТОЛЧАНОВА ОЛЬГА ЮРІЇВНА

Диспетчер деканату

ЯНУШ ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

Диспетчер деканату

Медичний факультет Київського університету був відкритий 9 вересня 1841р. Серед його засновників були учені відомі в усьому світі: Н.И.Пирогов, В.А.Караваєв, Н.М.Волкович, терапевти В.П.Образцов, Ф.Г.Яновский, патологи Г.Н.Минх і В.К.Високович, анатом А.П.Вальтер, гігієніст В.А.Суботін і ін.
Великий внесок у розвиток факультету вніс його перший декан проф.Караваєв В.А. – засновник і керівник кафедри факультетської хірургічної клініки; він першим в Україні виконав операцію під ефірним наркозом (1847) першим у Росії здійснив пункцію перикарда, був першим, хто стояв у истоковхирургической школи.

Після 1920 р. медичний факультет Київського університету і Жіночий медичний інститут були перетворені в Київський медичний інститут – один із самих старих медичних інститутів нашої країни.

Славні традиції, початок яким поклали наші знамениті попередники, продовжуються на кафедрах медичних факультетів N 1 і N 2, деякі з який існують з періоду становлення медичного факультету імператорського університету Св.Володимира. Це кафедри факультетської терапії, нормальній анатомії, патологічній анатомії, патологічній фізіології, гістології й ембріології й ін.

На сьогоднішній день ці й інші кафедри факультетів складають своєрідний науковий центр Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця, у якому об’єднані сили фахівців різного профілю для рішення кардинальних наукових проблем найбільш пріоритетних напрямків розвитку медичної науки.

Розробляючи також наукові напрямки, як гастроэнтерология, патологія сердечнососудистой системи,проблеми охорони материнства і дитинства й ін. колективи кафедр широко впроваджують їх у систему практичної охорони здоров’я. Кафедри встановлюють наукові творчі зв’язки з ведучими міжнародними університетами (США, Австралія, Данія, Англія, Німеччина), виникають нові можливості активної участі в роботі міжнародних наукових конгресів і симпозіумів, стажування преподователей і студентів в університетських клініках закордонних країн.

У плині багатьох літ на кафедрах факультету проводиться підготовка лікарів для країн Азії, Африки, Латинської Америки.

На 16 кафедрах медичного факультету N 1 і 15 кафедрах медичного факультету N 2 продовжується успішна робота плеяди видатних учених: академіків і членовкорреспондентов НАН, АМН України, заслужених діячів науки України, лауреатів Державних премій, професорів, докторів медичних наук.

Їхній авторитет складає основу престижу університету. Це, насамперед , професора Возіанов О.Ф., Мілько В.І., Степанківськая Г.К., Кульчицький К.І., Бобрик І.І.,Земськов В.С., Андрущук А.О., Скляренко Е.Т., Пелещук А.П. і ін., чиї наукові дослідження широко відомі.

Досягнення медичних шкіл є гордістю нашого університету. Вони знайшли відображення не тільки в наукових розробках визнаних в усьому світі, а й у питаннях підготовки висококваліфікованих лікарів за фахом “лікувальна справа” (шифр 7.110.101). Підготовка фахівців зазначеного профілю передбачає підвищення фундаментальності медичного утворення, і загальної лікарської підготовки випускників факультету відповідно до навчального плану з проходженням попередньої переддипломної спеціалізації на 6 курсі в субординатуре.

Навчання проводиться відповідно до кваліфікаційної характеристики по основних спеціальностях: хірургія, внутрішні хвороби, акушерство і гінекологія.

На етапі післядипломної спеціалізації врачспециалист проходити навчання в інтернатурі по обраній спеціальності і після виконання кваліфікаційних вимог одержує державний сертифікат установленого зразка, що надає йому право работыв у лікувально-профілактичних установах. Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів на медичному факультеті проводиться в магістратурі й аспірантурі. Ця система дійсна у відношенні випускників-відмінників навчання, рекомендованих для наукової праці Радою факультету.

Після успішного завершення навчання в чи аспірантурі магістратурі лікар-фахівець може працювати в науково-дослідних інститутах і медичних вузах України на посадах, передбачених відповідними державними нормативними документами.