Декани медичного факультету №1

СУЗІР Я ДЕКАНІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

караванов
Першим деканом  
медичного факультету з 1843-1847 рр. був В.О. Караваєв (1811-1892). В подальшому він керував кафедрою факультетської хірургічної клініки (1844-1882). Йому належать перші операції в Україні під ефірним наркозом (1847), а в Росії – перша пункція перикарда. Загалом В.О. Караваєвим виконано 16 тисяч операцій. Він є засновником оригінальної хірургічної школи, яка сьогодні відома далеко за межами України.

1847-1850рр.: Ф.С. Цицурин (1814-1895), перший професор терапії з 1844р. Він запропонував струнку систему медичної освіти і надавав великого значення систематичному навчанню біля ліжка хворого, фізичному обстеженню хворого.

– 1850-1854 рр.: С.П. Алфєр єв (1816-1884), завідувач кафедрою спеціальної патології і терапії з госпітальною клінікою (1849-1855). Брав участь у боротьбі з висипним тифом у діючій армії (1856), вивчав характер цієї епідемії у війську. Президент Товариства київських лікарів (1857-1860).

– 1854-1862 рр.: Е.Е. Мірам (1811-дата смерті не встановлена), професор і перший керівник кафедри фізіології.Викладав загальну і спеціальну фізіологію, фізіологію народження, історію розвитку зародка, порівняльну анатомію. Наукові праці присвячені питанням анатомії і зоології.

_hml_clip_image002_0007
– 1862-1865 рр
.: О.П. Матвєєв (1816-1882). Організатор і перший керівник кафедри акушерства, жіночих і дитячих хвороб (1844-1882), ректор Київського університету (1865-1872, 1875-1878). Впровадив в акушерську практику методику профілактики бленореї ока у немовлят шляхом введення 1-2% розчину срібла нітрату (1853).

– 1865-1868, 1875-1883, 1887-1889 рр.: Ф.Ф. Ергардт (1828-1895),професор кафедри державного лікарознавства.Автор 26 наукових праць і 26 клінічних судово-медичних досліджень, присвячених історії вітчизняної судової медицини, різним питанням судово-медичної і судово-психіатричної експертизи.

– 1868-1869 рр.: Ю.І. Мацон (1817-1885), професор, завідувач кафедроюпатології і патологічної анатомії. Праці присвячені вивченню захворювань нирок і печінки, дослідженню змін мікроскопічної будівлі тканин при запаленні, питанням клінічної діагностики, організації боротьби з холерною епідемією.

_hml_clip_image002_0006
– 1870-1875 рр.:
П.І. Перемежко (1833-1893), професор, засновник і перший керівник кафедри гістології, ембріології і порівняльної анатомії. Автор близько 30 наукових праць, присвячених гістологічній будові щитоподібної залози і гіпофізу, розвитку і будові селезінки, утворенню зародкових листків у курячому яйці. Описав поділ тваринних клітин, а також нервові утворення, згодом названі І.М. Сеченовим, пропріоцепторами. Один з авторів першого вітчизняного посібника з гістології.

_hml_clip_image002_0005
– 1875-1883 рр.:В.В. Підвисоцький (1857-1913), професор, завідувач кафедрою загальної патології. Автор понад 90 наукових праць, присвячених вивченню процесів регенерації залозистої тканини, проблеми виникнення і розвитку пухлин, та ін.

1883-1884рр.:В.Б.Томса (1831-1895), професор, завідувач кафедрою фізіології (1865-1884). Головні наукові праці присвячені питанням фізіології центральної і периферичної нервової систем, лімфоутворення і лімфообігу, кровообігу.

_hml_clip_image002_0004
1884-1888 рр.:
В..А. Субботін (1844-1898), професор, засновник і керівник кафедри гігієни медичної поліції, медичної географії та статистики (1871-1893).Автор понад 40 наукових праць з питань фізіології харчування, праці, комунальної гігієни, дезінфекції та ін.

– 1889-1897 рр.: Гейбель Карл-Георгій-Ємілій Георгійович (1839 – дата смерті не встановлена), завідувач кафедри фармакології (1865-1868, 1877-1897). Роботи переважно присвячені вивченню розподілу речовин в органах (свинцю, йоду та ін.).

_hml_clip_image002_0003
– 1898-1902 рр
.: М.А. Тихоміров (1848-1902), професор, завідувач кафедрою анатомії (1890-1902).Головні наукові праці присвячені проблемам еволюційної морфології.

– 1902-1913 рр.:М.О. Оболонський (1856-1913), професор, завідувач кафедрою судової медицини (1889-1913). Він опублікував ряд досліджень, рефератів, критичних оглядів з судової медицини.

– 1914-1920 рр.:О.А. Садовець (1857-1919), професор, завідувач кафедрою біохімії (1889-1919). Він вивчав газообмін і теплообмін у разі уремії та обмін речовин у людини при голодуванні.

_hml_clip_image002_0002
– 1921-1922рр.: О.В.Корчак-Чепурківський
(1857-1947), завідувач кафедрою загальної і соціальної гігієни (1918-1923). Він був активним учасником будівництва вищої медичної школи на Україні. Йому належать роботи з історії земської медицини, епідеміології і профілактики інфекційних захворювань, санітарної статистики.

– 1922-1926 рр.: М.А. Левитський (1871-1942), завідувач кафедрою очних хвороб (1922-1941). Основним напрямком наукових праць було вивчення ефективності різних хірургічних втручань на оці і його придатках, розробка методів діагностики. Удосконалив методики локалізації патологічних змін на дні ока та пластики на повіках. Розробив техніку вилучання з ока цистоцерків.

– 1926-1936 рр .: А.М. Тижненко (1874-1944), професор, завідувач кафедрою шкірних і венеричних хвороб (1921-1941). Він першим у вітчизняній літературі описав ряд дерматозів.

– 1936-1940 рр. і 1947-1948 рр.: Ю.С.Сапожніков (1897-1970). У 1931р. організував перший у системі МОЗ СРСР Інститут судової експертизи в м.Іванові. Головний судово-медичний експерт України (1937-1954). Автор понад 120 наукових праць.

– 1944-1947рр.: С.І.Винокуров (1899-1955), завідувача кафедрою біохімії (1938-1941). Він розробив вітамінний препарат із хвої. Автор 80 наукових праць, 2 посібників з питань фізіології і біохімії харчування.

– 1948-1954 рр.: С.Т. Новицький ( 1892-1957) , завідувач кафедрою оперативної хірургії і топографічної анатомії. Автор понад 60 наукових праць, присвячених питанням травматології, онкології і загальної хірургії. Першим запропонував накладення еластичного кровоспинного бинта на будь-якому рівні кінцівки.

_hml_clip_image002_0001
– 1954-1957рр.: Є.Ф.Шамрай (1911-1980), завідувач кафедрою біохімії (1955-1976). Автор понад 200 наукових праць, присвячених питанням хімічної і функціональної взаємодії вітамінних і коферментних препаратів. Нагороджений орденом Вітчизняної війни ІІ ступеня і медалями.

_hml_clip_image002_0000
– 1969-1970 рр.: К.С. Кабак (1924-1998), завідувач кафедри гістології й ембріології Автор понад 120 наукових праць, присвячених вивченню ембріогенезу, будівлі, вікових і реактивних змін і властивостей периферичної нервової системи. Учасник Великої Вітчизняної війни. Нагороджений орденами Трудового Червоного Прапора, “Знаком Пошани” і медалями.

– 1970-1972 рр.: О.М. Дудко (1901-1973), професор кафедри соціальної гігієни та організації охорони здоров ‘ я.Автор близько 100 наукових праць, присвячених питанням стану здоров ‘ я населення в соціально-гігієнічному аспекті.

_hml_clip_image002_0008
– 1970-1971 рр.: Т.В. Шлопак (1918-1985), завідувач кафедрою очних хвороб (1966-1983). Підготувала 5 докторів і 18 кандидатів медичних наук.

Подпись: І.Д.Танасієнко – 1972-1976 рр.: І.Д. Танасієнко (1926), завідувач кафедрою хірургічних хвороб санітарно-гігієнічного факультету і військово-польової хірургії з 1974 р. Автор понад 100 наукових праць, присвячених хірургії мітрального стенозу, виразкової хвороби шлунку і дванадцятипалої кишки, хірургії позапечінкових жовчогінних шляхів, патології щитоподібної залози, автор 8 винаходів. Він впровадив у практику оригінальні методи оперативних прийомів і втручань. Підготував 11 докторів та кандидатів медичних наук.

_hml_clip_image002_0009
1977-1986 рр.: І.І. Бобрик (1925), завідувач кафедри анатомії (з 1978). З 1976 р. професора кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії, декан 1 лікувального факультету. У тому ж році переведено на посаду завідувача кафедри нормальної анатомії, яку він очолював протягом 26 років. Під керівництвом І.І. Бобрика підготовлено 15 докторів та 18 кандидатів медичних наук. Основний напрямок наукових досліджень – розвиток мікроциркуляторного русла різних органів людини в ембріональному і плодовому періодах морфогенезу. Результати наукових здобутків знайшли своє відображення у майже 300 друкованих робіт, 3 монографіях. За бойові заслуги нагороджений орденами: “Вітчизняної війни” 2 ступеня та польським орденом “Крест заслуги”, медалями: “За відвагу”, “За звільнення Варшави”, “За взяття Берліна”, “За форсування Одера та Нісси”.

shirobokov
1986-1990 рр. В.П. Широбоков (1942), – д. мед. наук (1978), завідувач кафедрою мікробіології (1979), професор (1980), декан 1 лікувального факультету (1986-1990), проректор з навчальної роботи (1990), член-кор. НАН (1991), АМН України (1993), академік РАМН (1999), заслужений діяч науки та техніки України, вірусології і імунології (з 1979). Автор понад 240 наукових праць, 7 монографій, 13 винаходів, ряду підручників, посібників. Основна наукова діяльність пов ‘ язана з вивченням біології ентеровирусів. Уперше виявив явище генетичної їх дисоціації, з ‘ ясував суттєві відмінності в біологічних особливостях селекційованних варіантів, обгрунтував перспективу використання деяких із них як живих вакцин. Здійснив впровадження в вірусологічний експеримент сучасних технологій: електронної мікроскопії, гибрідомної технології, генетичного мониторінгу, ліофілізації та ін. Під його керівництвом захищено 6 докторських і 14 кандидатських дисертацій.

– з 1990-2008: професор В.М. Благодаров (1939 – 2013), з авідувач кафедри патологічної анатомії.

Проф. Благодаров В.М. був членом Міжнародної академії патології (США), почесним академіком Української медичної стоматологічної академії, членом Правління асоціації патологів України, головою Ради медичного факультету №1 та членом ради НМУ ім. О.О.Богомольця, головою спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій при ВАК України, науковий консультант при Лікувально-оздоровчому управлінні Кабінету Міністрів України, член Атестаційної комісії по присвоєнню лікарських категорій при МОЗ України, член редколегій наукових журналів: “Лікарська справа”, “Український журнал патології”, “Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія”, заслужений діяч науки і техніки України, за результатами роботи удостоєний персональної стипендії NIKOMED-Україна (2001). Впродовж 12 років працював Вченим Секретарем Республіканської проблемної комісії “Морфологія людини” при МОЗ України. За час завідування кафедрою підготовлено 8 кандидатів та 2 доктори медичних наук, виконуються 4 кандидатські і 2 докторські дисертації.

 

з 2008-2013: професор В.Г.Черкасов (1953), з авідувач кафедри анатомії людини, заслужений діяч науки і техніки України, Голова проблемної cherkasovкомісії МОЗ та НАМН України «Морфологія людини». Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.003.06.

Черкасов В.Г. учень професора І.І.Бобрика. Уся професійна діяльність В.Г.Черкасова пов’язана з кафедрою анатомії людини рідного інституту (тепер університету), де він пройшов довгий шлях від аспіранта (1976р.), асистента (1979р.), старшого викладача, доцента, професора (1992 р.) до завідувача кафедри (з липня 2004р.), декана медичного факультету № 1 (з січня 2008 р.). В.Г.Черкасов успішно працював начальником науково-дослідного сектору університету (2003-2008 рр.). В.Г.Черкасов є віце-президентом Наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України (з 1992р.), член Вченої ради МОЗ України, член Наукової громадської ради при ВАК України, голова спеціалізованої вченої ради Д 26.003.06. За вагомий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, Почесною грамотою МОЗ України та іншими відзнаками.

В.Г.Черкасов є автором і співавтором понад 180 наукових праць, 6 патентів та авторських свідоцтв, 9 монографій, 15 навчальних посібників, 1 підручника, 2 атласів. Основними монографіями є: «Сосудистый эндотелий» (1986 р.), «Развитие кровеносных и лимфатических сосудов» (1991р.), «Мікроциркуляторне русло шкіри в зв’язку зі становленням її структури в нормі і при злоякісних лімфомах шкіри» (1998 р.), «Органи чуття (огляд структури і функції)» (2003 р.), «Наукова діяльність НМУ імені О.О.Богомольця 2002-2006 рр. Т. 1-3» (2007 р.), «Структура органів імунної системи після дії малих доз іонізуючого випромінювання» (2008р.).

melnik– з 01 жовтня 2013р. по теперішній час декан факультету – професор В.С. Мельник (1976).

Закінчив Вінницький Державний медичний університет ім. М.І. Пирогова в 2000 році. Професор кафедри неврології. З листопада 2005 року по 30 вересня 2013 року виконував обов`язки заступника декана медичного факультету №2. В 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему „Клінічні прояви та прогностичне значення стресової гіперглікемії після гострого ішемічного інсульту у хворих на цукровий діабет і без такого”. Лауреат першої премії „Інтелект молодих на службу столиці” за 2005 рік в номінації „Нові методи лікування найпоширеніших хвороб. Нові аспекти поліпшення санітарно-епідеміологічного стану в місті. Нові продукти харчування. Новітні біотехнології.”Автор та співавтор 64 наукових публікацій, індекс Гірша – 1,0.