Наукова робота на факультеті

Проводитьсяза напрямками: 1) актуальні проблеми педіатрії, акушерства та гінекології; 2) розробка та патогенетичне обґрунтування нових медичних технологій в кардіології та ревматології; 3) діагностика, лікування та профілактика захворювань ШКТ та органів гепатобіліарної системи; 4) окремі медичні проблеми інфекційних захворювань; 5) клініко-параклінічна характеристика і патогенетичні співставлення у хворих з гострими порушеннями мозкового кровообігу на етапах курації 6) оптимізація навчання та виховання студентів медичних навчальних закладів.

 

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів на медичному факультеті проводиться в магістратурі й аспірантурі. Ця система дійсна у відношенні випускників-відмінників навчання, рекомендованих для наукової праці Радою факультету. Після успішного завершення навчання в чи аспірантурі магістратурі лікар-фахівець може працювати в науково-дослідних інститутах і медичних вузах України на посадах, передбачених відповідними державними нормативними документами. Випуск аспірантів кафедрами факультету впродовж останніх років складає 100%.

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА КАФЕДР ФАКУЛЬТЕТУ

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ НДР – 47:

(з них 21 завершена, 26 – проміжні):

  • НДР ЗА ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯМ – 4.
  • НДР НА ГОСПРОЗРАХУНКОВИХ ЗАСАДАХ– 15.
  • НДР ІНІЦІАТИВНО-ПОШУКОВІ – 28.
  • ОТРИМАННЯ ПАТЕНТІВ – 58:
  • 1. НА ВИНАХІД – 11.
  • 2. НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ– 47.
  • ОТРИМАННЯ ДЕРЖАВНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТУ, ЗАТВЕРДЖЕНОГО МОЗ УКРАЇНИ, РОЗРОБЛЕНОГО ЗА УЧАСТЮ КАФЕДРИ – 17.