Навчально-методична робота

 

В основі своїй має тісну взаємодію деканату з кафедрами та направлена на підвищення ефективності навчального процесу. Цьому сприяє введення нових, більш прогресивних методів навчання та контролю знань студентів: рейтингової системи, тестового контролю знань у вигляді ліцензійних інтегрованих іспитів “Крок-1” та “Крок-2”, “ОСКІ – 1” та “ОСКІ – 2”, впровадження нових технологій з використанням комп’ютерних класів, створення комп’ютерних програм різного типу.

Велика увага надається впровадженню англомовного навчання, до якого залучені всі кафедри факультету. За останній рік надрукована достатня кількість навчально-методичної літератури (підручники, посібники), необхідна для забезпечення ними студентів факультету. На факультеті щорічно навчається біля 2000 студентів.

На всіх кафедрах факультету є перелік обов’язкових практичних навичок, якими має оволодіти студент при вивченні тої чи іншої дисципліни. Поточний контроль здійснюється шляхом усного опитування, письмово за допомогою тестів другого рівня та тестів, розв’язування типових ситуаційних задач.

Пізнавальна діяльність студентів активізується достатньою роботою біля ліжка хворого, вивчення клінічних та параклінічних даних. Кінцевий рівень оволодіння практичними навичками здійснюється на іспиті, де виконання однієї з лабораторних робіт є обов’язковим. Студенти, що не засвоїли всіх практичних навичок, до іспитів не допускаються. На етапі післядипломної спеціалізації лікар-спеціаліст проходить навчання в інтернатурі по обраній спеціальності і після виконання кваліфікаційних вимог одержує державний сертифікат установленого зразка, що надає йому право робити у лікувально-профілактичних установах.

 

План роботи кафедри акушерства і гінекології №1 на 2019/2020 н.р.

План навчально-методичних засідань кафедри судової медицини та медичного права (секція судової медицини) на І семестр 2019/2020 н.р.

Навчально-методична робота