Лікувальна робота на факультеті

 

  • КІЛЬКІСТЬ ОСІБ З ВИЩОЮ КАТЕГОРІЄЮ НА КЛІНІЧНИХ КАФЕДРАХ – 164.
  • КІЛЬКІСТЬ ГОЛОВНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ МОЗ УКРАЇНИ – 5.
  • УЧАСТЬ У РОБОТІ МОН, ВЧЕНІЙ НАУКОВІЙ МЕДИЧНІЙ РАДІ МОЗ УКРАЇНИ, ЕКСПЕРТНІЙ КОМІСІЇ ДАК – 120.

 

 За ініціативи завідувача кафедри внутрішньої медицини №1 на базі КМКЛ №18 запроваджені клінічні конференції, що проводяться раз на 2 тижні. Клінічні конференції присвячені висвітленню протоколів та стандартів надання медичної допомоги хворим за певними нозологіями та розбором відповідних клінічних випадків.

Клінічні бази кафедр факультету №1 оснащені сучасним лікувально-діагностичним обладнанням серед яких слід відмітити: артроскопічна апаратура, інструментарій та набори для стабільно-функціонального остеосинтезу, ендопротезування, електронно-обчислювальний перетворювач, апарати для ультразвукового обстеження, денситометер.

Співробітниками кафедр проводяться дослідження щодо комплексного підходу в діагностиці та прогнозуванні хронічного лімфолейкозу (ХЛЛ), за допомогою радіоіммунологічного дослідження пухлинних маркерів бета-2 мікроглобуліну та тимідинкінази в сироватці крові хворих на ХЛЛ. Визначаються найбільш оптимальні критерії активності лейкозного процесу, строків настання рецидиву та прогнозування перебігу хвороби. Другою науково-дослідною темою є електронномікроскопічний аналіз ультраструктури передсердних кардіоміоцитів мишей радіочутливої лінії BALB / c після хронічного γ -опромінення. Також розробляється комплексний підхід до радіонуклідної діагностики функціонального стану гепатобіліарної системи дітей, хворих на хронічний гломерулонефрит.

Основними напрямками лікувальної роботи кафедри на сьогодні є відновна нейрохірургія, функціональна та стереотаксична нейрохірургія, нейрохірургія периферичної нервової системи, нейротрансплантація, лікування наслідків черепно-мозкової травми, патології хребта й спинного мозку, хірургія болю.

Співробітники кафедр ведуть велику діагностично-консультативну і лікувальну роботу на базах кафедр.  Професори та доценти консультують хворих у відділеннях, які поступили в ургентному порядку, а також хворих, які знаходяться в реанімаційних відділеннях; крім того вони беруть участь у консиліумах в різних відділеннях лікарень, ведуть амбулаторний прийом пацієнтів за направленнями. Протягом року професори та доценти консультують в середньому 800-1000 пацієнтів кожен.

На базі гінекологічного відділення виконуються унікальні операції найвищої складності: при вадах розвитку статевих органів, пластичні операції та ін.. Накопичений значний досвід (понад 10 років) лапароскопічних операції, які залишаються на сьогодні самими передовими у світі.