ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

 

ВЕЛЬМИШАНОВНІ ЗАКОРДОННІ ГОСТІ, КОЛЕГИ!

 

Вітаємо Вас на гостинній українській землі, в стародавньому і вічно молодому м. Києві, в стінах одного з найстаріших і провідних навчальних медичних закладів –Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця.

 

Адреса приймальної комісії для іноземних громадян: Україна, м. Київ, проспект Перемоги, 34

 

Телефон / Факс: (044) 454-49-56, (044) 454-49-51

 

Електронна пошта: f.foreignstud@nmu.ua

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

 

Один з найстаріших навчальних медичних закладів України.

 

Головний медичний ВУЗ України з навчально-методичної та гуманітарної роботі.

 

Провідний науковий і лікувально-профілактичний центр.

 

Базова установа в системі вищої медичної, фармацевтичної освіти України.

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

 

1840 – рік заснування університету Святого Володимира в Києві (Рескрипт Імператора Миколи І).

1841 – відкриття медичного факультету при університеті Святого Володимира, який налічував 10 кафедр.

1881 – створення “Клінічного товариства студентів-медиків” медичного інституту.

1921 – створення Київського медичного інституту.

1930 – організація лікувально-профілактичного, санітарно-профілактичного та педіатричного факультетів.

1944 – нагородження орденом Трудового Червоного Прапора.

1946 – присвоєння імені академіка О. О. Богомольця.

1992 – перейменування в Український державний медичний університет.

1995 – присвоєння статусу національного.

 

ВИПУСКНИКИ І СПІВРОБІТНИКИ

НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ:

 

лауреат Нобелівської премії – Є.І. Чазов;

відомі вчені: В.О. Бец, О.П. Вальтер, В.О. Караваєв, В.П. Образцов, М.В. Скліфосовський, М.Д. Стражеско;

святий Лука (В.Ф. Войно-Ясенецький);

відомі письменники: М.О. Булгаков, В.О. Коротич, Ю.М. Щербак;

лікар і космонавт О.Ю. Атьков.

 

 

ФАКУЛЬТЕТИ

НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

 

Медичні факультети, які проводять підготовку за спеціальностями: “лікувальна справа”, “педіатрія”, в тому числі з англомовною формою навчання.

Факультет підготовки лікарів для Збройних сил України.

Стоматологічний факультет.

Фармацевтичний факультет.

Медико-психологічний факультет.

Інститут післядипломної підготовки.

 

КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ

НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

НАВЧАННЯ:

понад 14000 студентів, аспірантів, магістрів, інтернів, клінічних ординаторів;

10300 – вітчизняних студентів;

3 055 – іноземних студентів з 64 країн світу.

 

 

КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ

НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

ПІСЛЯДИПЛОМНЕ НАВЧАННЯ

 

Підготовка та перепідготовка лікарів та провізорів проводиться:

в інтернатурі – 1289;

в магістратурі – 66, в тому числі 15 іноземних;

в клінічній ординатурі – 154, в тому числі 59 іноземних;

в аспірантурі – 107, в тому числі 12 іноземних;

 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД

НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

 

1300 висококваліфікованих викладачі, що працюють на 88 кафедрах:

8 академіків;

24 члена-кореспондента державних академій наук України;

32 члена громадських і зарубіжних академій;

40 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки;

93 заслужених діячів науки і техніки України, заслужених лікарів, працівників освіти, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, тренерів і майстрів спорту України;

231 докторів наук;

921 кандидатів наук.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

Національне нараду зі стратегії розвитку вищої медичної та фармацевтичної освіти України за участю експертів

ВООЗ і ВФМО

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

СЕМІНАР З ПИТАНЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ І МЕТОДИК ДЛЯ ОЦІНКИ КАДРОВИХ РЕСУРСІВ ТА ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Вперше в СНД видано 2 навчально-методичних посібника “Медична освіта у світі та в Україні” українською та російською мовами, які отримали високе міжнародне і державне визнання

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

У національному медичному університеті:

налічується 48 опорних кафедр, які розробляють типові навчальні плани і програми для всіх медичних ВНЗ України (271);

впроваджена кредитно-модульна система організації навчального процесу та створено її нормативне, методичне та інформаційне забезпечення.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

англомовного навчання

 

У НМУ на англомовної формі навчання наразі понад 2500 студентів із 48 країн світу: Ізраїлю, Індії, Іраку, Ірану, Сирії, Лівану, Лівії, Йорданії, Саудівської Аравії, Туреччини, Афганістану, Азербайджану, США, Швеції, Німеччини, Польщі, Нідерландів, Кіпру, Єгипту, Нігерії, Гани, Ефіопії, Зімбабве, Чад, Намібії, Камеруну, Кенії, Маврикію, Малайзії, Кореї.

 

 

БІБЛІОТЕЧНИЙ ФОНД

НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

 

становить 812000 примірників наукової літератури, в тому числі і на електронних носіях:

 

25000 примірників науково-методичної літератури (підручників і навчальних посібників);

 

1500 примірників науково-методичної літератури англійською мовою;

 

1550 примірників періодичних наукових видань.

 

У національному медичному університеті працює 2 комп’ютерних читальних класи з виходом в Іnternet

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

 

53 клінічні кафедри НМУ розташовані на 135 клінічних базах, де розгорнуто 7,5 тисячі ліжок. Щорічно там проходять лікування понад 200 тисяч пацієнтів, проводиться близько 70 тисяч операцій.

 

Клінічні КАФЕДРИ

НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

 

СТОМАТОЛОГІЧНА КЛІНІКА

НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

 

Налічує 300 крісел і 400 тисяч відвідувань на рік.

 

 

 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

 

Здійснюється з ВООЗ, 32 світовими і європейськими академіями, професійними асоціаціями, а також з провідними університетами світу

Укладено 35 угод про співпрацю в науковій і освітній сферах, в тому числі з:

 

Федерацією приватних медичних закладів охорони здоров’я Франції;

Університетом Алабами в Бірмінгемі (США);

Каролінським інститутом (Швеція);

Університетом медицини і фармації Ясси (Республіка Румунія);

Ягелонським Університетом (Польща);

Медичним університетом м. Варни (Республіка Болгарія);

Московської медичною академією імені І.М. Сеченова (РФ);

Московським державним медико-стоматологічним університетом (РФ) і іншими.

 

Щорічно в НМУ проводиться понад 15 міжнародних науково-практичних форумів за участю провідних фахівців з багатьох країн Європи, Північної і Південної Америки, Азії та Африки.

 

МІЖНАРОДНИЙ ОБМІН ДОСВІДОМ

 

Фахівці Національного медичного університету:

 

беруть участь в роботі міжнародних семінарів, конгресів, з’їздів (557);

проходять стажування за кордоном (112);

беруть участь в роботі міжнародних виставок (18);

беруть участь в міжнародних проектах і програмах (320).

 

Національний медичний університет:

підписує міжнародні угоди (35);

приймає закордонні делегації (70).

 

 

МІЖНАРОДНЕ І ДЕРЖАВНЕ ВИЗНАННЯ

 

Золоті медалі, отримані НМУ на міжнародних загальноосвітніх виставках:

2005 – 8-а міжнародна виставка навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2005» в номінації «Модернізація вищої освіти відповідно до положень Болонської системи»;

2006 – 9-а міжнародна виставка навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2006» в номінації «Впровадження нових форм організації навчально-виховного процесу»;

2007 – 10-та ювілейна міжнародна виставка навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2007» в номінації «Інтеграція науки і техніки у вищому навчальному закладі»;

2008 – 11-а міжнародна виставка навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2008» в номінації «Інноватика у вищій освіті»;

2009  – 12-а міжнародна виставка навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні  – 2009» в номінації «Інтеграція науки і освіти – необхідна умова підвищення якості підготовки фахівців у вищих навчальних закладах»;

2009  – міжнародна виставка навчальних закладів «Освіта та кар’єра – Абітурієнт 2009» в номінації «Інноваційний розвиток освіти та впровадження сучасних освітніх технологій»;

2009 – міжнародна виставка навчальних закладів «Освіта та кар’єра – Абітурієнт-2009» в номінації «Міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки»;

2010  – 13-а міжнародна виставка навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2010» в номінації «Крок в майбутнє – післядипломна освіта»;

2010 – міжнародна виставка-презентація «Сучасні навчальні заклади 2010» в номінації «Компетентнісний підхід в освітній діяльності вищої школи»;

2010 – міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – Абітурієнт 2010» в номінації «Видання підручників та навчальних посібників нового покоління