Історія факультету

Перші іноземні студенти вступають до Київського медичного інституту  ім. О.О. Богомольця у 1961 році. Близько тридцяти трьох громадян НДР (Німеччина) розпочинають навчання на профільних факультетах, що сприяє   згодом створенню   Факультету для іноземних громадян (1965 р.)

У 1980 році у закладі освіти навчається близько 680-ми громадян із понад 70-ти країн світу. Талановиті хлопці та дівчата з    дев´ятнадцяти  країн Азії, тридцяти однієї африканської, десяти європейських та  тринадцяти  латиноамериканських держав.

В інституті навчаються клінічні ординатори та аспіранти – спеціалісти вищої кваліфікації для іноземних країн.

 

Із 1987 року систематично організовуються науково-практичні конференції викладачів та студентів. Іноземці студенти з країн Азії, Африки та Латинської Америки беруть активну участь в республіканських та міжнародних конференціях.

 

Вступна компанія набирає значних обертів, адже число охочих складати вступні іспити збільшується і зазвичай вступники мають високий рівень підготовки. Результатом пошуку шляхів відбору найкращих абітурієнтів стало запровадження у 1988 році другого письмового іспиту – з фізики.

У 1989 році було запроваджено обов’язкову атестацію студентів-іноземців  першого курсу, а на кафедрах створено спеціалізовані аудиторії з оптимальними умовами для засвоєння практичних навичок.

Із 1989 року в інтернатурі організовано навчання з терапії, хірургії, акушерства та гінекології, травматології та педіатрії,  а також із інших вузькопрофільних спеціальностей. Уперше 60 випускників, серед яких були й іноземні громадяни, навчаються на клінічних базах інституту в інтернатурі з внутрішніх та хронічних хвороб, педіатрії, дитячої хірургії, оториноларингології, анастезіології.

У 1991 році серед випускників Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця 32 представники іноземних країн: Ємену, Сирії, Лівану, Конго, Йорданії, Нігерії, Марокко, Ізраїлю.

Із 1992 року Університет зараховує на навчання іноземних громадян на контрактних умовах. Було розроблено документи для контрактної форми навчання та проживання іноземних громадян в НМУ, зважаючи на досвід  інших  медичних університети України та світу.

У 1992 році до країн, представники яких отримують диплом Націнального медичного університету ім. О. О. Богомольця, додаються Кувейт, Судан, Мавританія, Ямайка, Болівія, Панама, Польща, Німеччина, Шрі-Ланка.

У 1993 році вперше отримують диплом іноземці з Камеруну, США, Іраку та Португалії.

У 1994 році 102 студенти стають випускниками  факультету підготовки іноземних громадян. Представники Індії, Швеції, Єгипту поповнюють ряди іноземців із вищою освіту зі спеціальності «Лікувальна справа», «Стоматологія»  та «Санітарія».

 

У 1995 році громадянин Афганістану вперше отримує свій диплом лікаря.

Від початку 1999 року абітурієнти проходять співбесіду з української мови, біології, фізики та хімії.

 

У 2003 році  4 випускники-іноземці вперше отримують диплом зі спеціальності «Фармація».

 

У 2004 році було започатковано англомовну форму навчання іноземних громадян.

У 2009/2010 н.р. до  Університету було зараховано 217 осіб: на медичний факультет – 129 (29 осіб на англомовну форму навчання), на стоматологічний факультет – 75 (22 особи  на англомовну форму навчання) та на фармацевтичний факультет – 13 осіб.

 

У 2010 році вперше випуск іноземних громадян перевищив дві сотні і становив 202 особи. Цього ж року було здійснено випуск фахівців англомовної форми навчання, вперше до Книги пошани НМУ занесено прізвища трьох  кращих випускників – іноземних громадян.

 

На сьогодні на факультеті підготовки іноземних громадян навчання здійснюється українською або англійською мовами за такими спеціальностями:

221 «Стоматологія»: термін навчання – 5 років;

222 «Медицина»: термін навчання – 6 років;

226 «Фармація, промислова фармація»: термін навчання – 5 років.

Формування академічних груп відбувається з урахуванням варіабельності контингенту іноземних студентів за національностями, соціальними та релігійними особливостями, відмінностями в освітньому рівні та мотивації до навчання. Значна увага приділяється індивідуальній роботі зі студентами та контролю за умовами їх проживання у гуртожитку. Висококваліфікований професорсько-викладацький склад Університету ділиться своїм досвідом та знаннями з іноземними студентами.

Практичні навички студентів забезпечує 58 клінічних кафедр НМУ імені О.О. Богомольця, що розташовані на 157-ми клінічних базах в лікувально-профілактичних закладах ГУОЗ міста Києва, медичних закладах МОЗ України, НАМН України  та відомчого підпорядкування.

Стоматологічний медичний центр імені О.О. Богомольця є потужною навчально-лікувальною установою, основною клінічною базою стоматологічного факультету та кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти. Студенти мають можливість ознайомитися з  найсучаснішим цифровими лабораторіями, що займаються друком навігаційних шаблонів, тимчасових ортопедичних конструкцій, 3D моделей пацієнтів із деформаціями та дефектами щелеп. Такі лабораторії є найпотужнішими серед державних медичних закладів України.