Крок 1

 

З 2019 р. студенти третього курсу, що навчаються за спеціальностями «Медицина», «Стоматологія», «Фармація» складають перший етап ЄДКІ, який складається з таких компонентів:

  • Інтегрований тестовий іспит КРОК 1;
  • Іспит з англійської мови професійного спрямування.

 

Мета та зміст компонентів першого етапу ЄДКІ

Мета інтегрованого тестового іспиту Крок 1: оцінити вміння використовувати знання та розуміння ключових понять фундаментальних біомедичних наук, головну увагу приділяючи принципам та механізмам, що лежать в основі здоров’я, хвороби та моделей лікування.

Кількість тестових завдань: 150

Зміст іспиту Крок 1

 

Більш детальну інформацію можна знайти на сайті Центру тестування