ПРАВИЛА ПРОЖИВАННЯ В ГУРТОЖИТКУ

 

Обов’язки мешканця гуртожитку

1. Мешканець гуртожитку зобов’язаний:

1.1.        Користуватися ліжко-місцем, майном, підсобними приміщеннями, місцями загального користування виключно за прямим призначенням і на рівних правах з іншими мешканцями.

1.2.   Сплачувати за проживання оплату за одне ліжко-місце не менш ніж на місяць вперед. Якщо мешканець не сплатив зазначену суму впродовж 10 календарних днів поточного місяця за наступний, НМУ має право розірвати цю Угоду, виселити мешканця за невиконання умов цієї Угоди.

1.3.   Пройти інструктаж, виконувати «Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках НМУ», «Правила пожежної безпеки», «Правила з експлуатації електропобутових приладів, побутової радіоапаратури», «Правила користування електричним і газовим обладнанням», «Правила користування ліфтами», «Правила внутрішнього розпорядку для всіх категорій осіб, які навчаються в НМУ».

1.4.   Пройти медичний огляду студентській поліклініці.

1.5.   Здати завідуючому гуртожитком ордер та один підписаний примірник Угоди на проживання в гуртожитку.

1.6.   Забезпечити наявність дублікату ключів від кімнати та блоку у завідувача гуртожитком, а в разі їх відсутності чи заміни замка, здати відповідний дублікат у 5-ти денний термін.

1.7.   Дотримуватися таких правил:

Вхід до гуртожитку дозволяється виключно за пред’явленням перепустки з 6:00 до 24:00 вільно.

Вихід та вхід з 24:00 до 6:00 здійснюється із записом у спеціальному журналі чергового по гуртожитку із зазначенням причин.

1.8.   Відвідувачі мають право перебувати у гуртожитку з 8:00 до 23:00. Мешканець повинен особисто зустріти відвідувача біля входу, залишити свою перепустку черговому по гуртожитку, забезпечити надання черговому документа, що засвідчує особу відвідувача, а також забезпечити залишення відвідувачем гуртожитку, провівши його до виходу не пізніше 23:00. Відповідальність за своєчасний вихід відвідувачів з гуртожитку та дотримання ними правил внутрішнього розпорядку покладається на мешканців, що їх запросили.

1.9.   Надавати доступ до житлового блоку і житлових кімнат особам, зазначеним у договорі

1.10. Дбайливо ставитися до наданого майна, що знаходиться на балансі НМУ, ощадливо користуватися водою, газом, електричною і тепловою енергією.

1.11. Своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів.

1.12. Підтримувати у належному стані (чистота і порядок) кімнату, блок та місця загального користування.

1.13. Брати участь у благоустрої й озелененні прилеглої до гуртожитку території, охороні зелених насаджень, обладнанні, ремонті і належному утриманні спортивних та дитячих майданчиків, а також у дрібних роботах громадського характеру, в т.ч. у проведенні санітарних днів (представники студентської ради гуртожитку мають право висловлювати свою думку відносно доцільності таких робіт).

1.14. Про всі надзвичайні події у гуртожитку терміново повідомляти завідувача гуртожитком.

1.15. При закінченні навчання або в інших випадках розірвання даної угоди (п. 5.2), здати майно, інвентар, з урахуванням нормального зношення, що знаходилось у користуванні, і кімнату у придатному стані для проживання (при необхідності з проведеним косметичним ремонтом) та виселитися з гуртожитку не пізніше 3 (трьох) днів від дати виходу відповідного наказу чи розпорядження.

1.16. При проведенні поточного або аварійного ремонту, при переобладнанні житлових площ в гуртожитку звільнити приміщення, забрати власні речі і переселитися в інше приміщення, надане НМУ.

1.17. Побутове сміття після себе охайно виносити до сміттєзбірника, чергувати на кухні згідно графіку, здійснювати прибирання.

1.18. В разі втрати перепустки, отриманої для входу в гуртожиток, внести в касу НМУ суму в розмірі 50 гривень для виготовлення дублікату.

1.19. Своєчасно  сплачувати  за  додаткові  платні послуги, якими користується мешканець.

1.20. Попереджувати завідувача гуртожитку (коменданта) при залишенні гуртожитку на тривалий час (більше 5 діб).

 

Мешканцю гуртожитку забороняється:

 • самовільно переселятися із однієї кімнати в іншу;
 • перероблювати та переносити інвентар і меблі із однієї кімнати до іншої;
 • самовільно здійснювати в кімнатах ремонти, переробки і виправлення електропроводки, заміняти дверний замок без дозволу завідувача гуртожитку;
 • створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп’ютерну та радіо-, аудіо-апаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність кімнати та яка ускладнює працю і відпочинок мешканців інших кімнат, блоків ;
 • порушувати тишу з 22:00 до 07:00 години;
 • проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу завідувача гуртожитку;
 • утримувати домашніх тварин;
 • чинити дії, що призводять до порушення санітарно-гігієнічного стану;
 • вчиняти інші дії, які суперечать чинному законодавству України.

У разі виявлення порушення вище вказаних правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках вперше – студенту роблять зауваження та попередження. При повторному фіксуванні порушення – студент отримує догану. Наявність двох доган за період одного навчального року є підставою для відмови у наданні місця для проживання на наступний рік. При отриманні третьої догани – студент підлягає достроковому розірванню цієї Угоди та виселенню із гуртожитку.

 

 Грубими порушеннями Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку вважається:

 • зберігання, використовування додаткових електричних обладнань і пристроїв електроспоживання, які не передбачені проектно-розрахунковими нормами (електрочайник, електрообігрівач, кип’ятильник, мікрохвильова піч, подовжувач без запобіжника, мультиварка та ін.);
 • занесення, зберігання, вживання та реалізація спиртних напоїв, наркотичних, токсичних, вибухонебезпечних речовин; перебування в гуртожитку у стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння; може застосовуватися: фотофіксація, драгер чи складання акту (три особи);
 • паління (у тому числі кальян, «айкос» та ін.) у житлових і робочих кімнатах та на території студентського містечка;
 • залишення сторонніх осіб після 23:00 і на ночівлю без письмового дозволу завідувача гуртожитку;
 • ігнорування вимог працівників служби охорони, адміністрації Університету, завідувача гуртожитку, представників Студентської ради, сторожів;
 • самовільне перероблення електроустаткування у житлових кімнатах;
 • навмисне заподіювання матеріальної шкоди устаткуванню, меблям, інвентарю та приміщенням гуртожитку;
 • здійснювання хуліганських дій, що можуть спричинити фізичні травми та матеріальні збитки мешканцям та працівникам гуртожитку.

У разі виявлення одноразового грубого порушення Угоди на проживання в гуртожитку зі студентом достроково припиняється дія угоди, студент має виселитись з гуртожитку в 3-денний термін із забороною повторного поселення впродовж поточного чи наступних навчальних років.

Всі порушення умов Угоди на проживання, правил внутрішнього розпорядку розглядаються і приймаються рішення на засіданнях студентської ради.

Протокольне рішення студентської ради гуртожитку або окреме подання завідувача гуртожитку, подається на ім’я декана відповідного факультету на затвердження.