Пошук й доступ до документів, які діють у сфері вищої освіти

 

ЗАКОН УКРАЇНИ “Про освіту”

 

ЗАКОН УКРАЇНИ “Про вищу освіту”

 

ЗАКОН УКРАЇНИ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)”

 

ЗАКОН УКРАЇНИ “Про запобігання корупції”

 

Кодекс законів про працю України

 

Наказ МОН України “Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів”

 

Наказ МОН України “Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих  закладів освіти”

 

Постанова КМУ “Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я”

 

Центр тестування при МОЗ України – Медичні ліцензійні іспити