2024 рік

На сторінці навчально-методичного відділу в розділі «Освітні програми» є можливість ознайомитися із новою редакцією освітньо-професійної програми «ПЕДІАТРІЯ» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальність 228 “Педіатрія” галузі знань 22 “Охорона здоров’я”.

Програму розроблено відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Прохання надсилати свої пропозиції та зауваження до 23 квітня 2024 р. на e-mail: uch@nmu.ua

 

 

На сторінці навчально-методичного відділу в розділі «Освітні програми» є можливість ознайомитися із новою редакцією освітньо-професійної програми «ФАРМАЦІЯ» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальність 226 “Фармація, промислова фармація” галузі знань 22 “Охорона здоров’я”.

Програму розроблено відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Прохання надсилати свої пропозиції та зауваження до 23 квітня 2024 р. на e-mail: uch@nmu.ua

 

 

На сторінці навчально-методичного відділу в розділі «Освітні програми» є можливість ознайомитися із новою редакцією освітньо-професійної програми «ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальність 229 “Громадське здоров’я” галузі знань 22 “Охорона здоров’я”.

Програму розроблено відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Прохання надсилати свої пропозиції та зауваження до 23 квітня 2024 р. на e-mail: uch@nmu.ua

 

 

На сторінці навчально-методичного відділу в розділі «Освітні програми» є можливість ознайомитися із новою редакцією освітньо-професійної програми «МЕДИЦИНА» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальність 222 “Медицина” галузі знань 22 “Охорона здоров’я”.

Програму розроблено відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Прохання надсилати свої пропозиції та зауваження до 23 квітня 2024 р. на e-mail: uch@nmu.ua

 

 

На сторінці навчально-методичного відділу в розділі «Освітні програми» є можливість ознайомитися із новою редакцією Стандарту практичної компоненти освіти зі спеціальності «МЕДИЦИНА»  галузі знань 22 “Охорона здоров’я”.

Стандарт розроблено відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Прохання надсилати свої пропозиції та зауваження до 23 квітня 2024 р. на e-mail: uch@nmu.ua

 

 

На сторінці навчально-методичного відділу в розділі «Освітні програми» є можливість ознайомитися із новою редакцією освітньо-професійної програми «СТОМАТОЛОГІЯ» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальність 221 “Стоматологія” галузі знань 22 “Охорона здоров’я”.

Програму розроблено відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Прохання надсилати свої пропозиції та зауваження до 23 квітня 2024 р. на e-mail: uch@nmu.ua

 

 

На сторінці навчально-методичного відділу в розділі «Освітні програми» є можливість ознайомитися із новою редакцією освітньо-професійної програми «МЕНЕДЖМЕНТ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальність 073 “Менеджмент”.

Програму розроблено відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Прохання надсилати свої пропозиції та зауваження до 23 квітня 2024 р. на e-mail: uch@nmu.ua

 

 

На сторінці навчально-методичного відділу в розділі «Освітні програми» є можливість ознайомитися із новою редакцією освітньо-професійної програми «ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я. ПОЛЬОВА ЕПІДЕМІОЛОГІЯ» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Програму розроблено відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Прохання надсилати свої пропозиції та зауваження до 23 квітня 2024 р. на e-mail: uch@nmu.ua

 

 

На сторінці навчально-методичного відділу в розділі «Освітні програми» є можливість ознайомитися із новою редакцією освітньо-професійної програми «ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 224 Технології медичної діагностики та лікування галузі знань 22 «Охорона здоров’я» (керівник групи забезпечення спеціальності  Овдій М.О.) та із новою редакцією освітньої (освітньо-професійної) програми «ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА» другого (магістерського) рівня спеціальності 224  Технології медичної діагностики та лікування.

Програми розроблено відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Прохання надсилати свої пропозиції та зауваження до 23 квітня 2024 р. на e-mail: uch@nmu.ua

 

 

На сторінці навчально-методичного відділу в розділі «Освітні програми» є можливість ознайомитися із новою редакцією освітньо-професійної програми «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальність 225 “Медична психологія” галузі знань 22 “Охорона здоров’я”.

Програму розроблено відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Прохання надсилати свої пропозиції та зауваження до 23 квітня 2024 р. на e-mail: uch@nmu.ua