Накази

Наказ № 585 від 06.07.2023 р. “Про затвердження робочого навчального плану та план-графіку підготовки фахівців заочної форми навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент» медичного факультету №4 в НМУ імені О.О. Богомольця на 2023-2024 н.р.”

 

Наказ № 584 від 06.07.2023 р. “Про затвердження робочого навчального план-графіку підготовки фахівців заочної форми навчання за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» фармацевтичного факультету в НМУ імені О.О. Богомольця на 2023-2024 н.р.”

 

Наказ № 582 від 05.07.2023 р. “Про затвердження робочого навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» (вечірня форма навчання) фармацевтичного факультету в НМУ імені О.О. Богомольця на 2023-2024 н.р.”

 

Наказ № 581 від 05.07.2023 р. “Про затвердження робочого навчального плану та план-графіку підготовки фахівців заочної форми навчання за спеціальністю 229 «Громадське здоров`я» медичного факультету №4 в НМУ імені О.О. Богомольця на 2023-2024 н.р.”

 

Наказ № 513 від 16.06.2023 р. “Про затвердження робочих навчальних планів підготовки здобувачів денної (очної) форми навчання в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця на 2023/2024 н.р.”

 

Наказ № 329 від 27.06.2022 р. “Про призначення гарантів освітніх програм 227 «Фізична терапія, ерготерапія»
першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів”

 

Наказ № 295 від 20.06.2022 р. “Про затвердження робочих навчальних планів підготовки фахівців денної (очної) форми навчання в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця на 2022/2023 н.р.”

 

Наказ № 327 від 02.06.2021 р. “Про затвердження робочих навчальних планів підготовки фахівців денної (очної) форми навчання на 2021/2022 н.р.”

 

Наказ № 87 від 16.02.2021 р. “Про документи про вищу освіту  та особливості формування замовлення документів в ЄДЕБО здобувачам освіти у галузі знань “22 Охорона здоров’я”

 

Наказ № 109 від 17.02.2020 р. “Про організацію навчально-методичної роботи кафедр НМУ імені О.О.Богомольця”

 

Наказ № 133 від 26.02.2020 р. “Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення робочих програм навчальних дисциплін”

 

Наказ № 243 від 24.04.2020 р. “Про затвердження робочих навчальних планів підготовки фахівців денної (очної) форми навчання на 2020/2021 н.р.”

 

Наказ № 939 від 02.12.2019 р. “Про формування замовлення в ЄДЕБО для надання реєстраційного номеру документів про вищу освіту випускникам 2020 року.”

 

Наказ № 682 від 29.08.2019 р. “Про затвердження робочого навчального плану підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 228 “Педіатрія” (молодші спеціалісти) на 2019/2020 н.р.”

 

Наказ № 392 від 26.04.2019 р. “Про затвердження робочих навчальних планів підготовки фахівців денної (очної) форми навчання на 2019/2020 н.р.”