2023 рік

На сторінці навчально-методичного відділу в розділі «Освітні програми» є можливість ознайомитися із новою редакцією освітньо-професійної програми «Менеджмент у сфері охорони здоров’я» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Програму розроблено відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Прохання надсилати свої пропозиції та зауваження до 09 червня 2023 р. на e-mail: uch@nmu.ua

 

На сторінці навчально-методичного відділу в розділі «Освітні програми» є можливість ознайомитися із новою редакцією освітньо-професійної програми «Терапія та реабілітація» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 «Терапія та реабілітація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» (керівник групи забезпечення спеціальності  Овдій М.О.) та із новою редакцією освітньої (освітньо-професійної) програми «Терапія та реабілітація» другого (магістерського) рівня спеціальності 227 Терапія та реабілітація (керівник групи забезпечення спеціальності  Дорофєєва О.Є.).

Програми розроблено відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Прохання надсилати свої пропозиції та зауваження до 05 травня 2023 р. на e-mail: uch@nmu.ua

 

На сторінці навчально-методичного відділу в розділі «Освітні програми» є можливість ознайомитися із новою редакцією освітньо-професійної програми «Громадське здоров’я» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Програму розроблено відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Прохання надсилати свої пропозиції та зауваження до 01 травня 2023 р. на e-mail: uch@nmu.ua

 

На сторінці навчально-методичного відділу в розділі «Освітні програми» є можливість ознайомитися із новою редакцією освітньо-професійної програми «Медицина» другого (магістерського) рівня вищої освіти (гарант програми д.мед.н., професор В.С. Мельник).

Програму розроблено відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Прохання надсилати свої пропозиції та зауваження до 31 березня 2023 р. на e-mail: uch@nmu.ua

 

На сторінці навчально-методичного відділу в розділі «Освітні програми» є можливість ознайомитися із новою редакцією освітньо-професійної програми «Стоматологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти (гарант програми д.мед.н., професор Н.В. Біденко).

Програму розроблено відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Прохання надсилати свої пропозиції та зауваження до 31 березня 2023 р. на e-mail: uch@nmu.ua

 

На сторінці навчально-методичного відділу в розділі «Освітні програми» є можливість ознайомитися із новою редакцією освітньо-професійної програми «Педіатрія» другого (магістерського) рівня вищої освіти (гарант програми д.мед.н., професор О.В. Виговська).

Програму розроблено відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Прохання надсилати свої пропозиції та зауваження до 31 березня 2023 р. на e-mail: uch@nmu.ua