НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Відомості про працевлаштування випускників

 

Звіт про працевлаштування випускників 2020р. (базові спеціальності)

 

з/п

 

Області та регіони Лікув. справа Педіатрія Мед. психологія Стоматологія Всього
1 Житомирська 16 7     23
2 Запорізька 3       3
3 Київська 6 2     8
4 Кіровоградська 9 1     10
5 Полтавська 3       3
6 Рівненська   2     2
7 Херсонська 2 2     4
8 Хмельницька 1       1
9 Черкаська 17 6     23
10 Чернігівська 24 10     34
11 Заклади освіти 28 8 4 2 42
12 Самост. працевлашт. 467 69 1 9 546
Всього

 

576 107 5 11 699

 

 

Звіт про працевлаштування випускників 2019 р. 

 

 

Звіт про працевлаштування випускників 2017 р.