Випробовувальна частина ІГЕ НМУ

Головною метою роботи підрозділу є виконання сучасних аналітичних досліджень для забезпечення доказовою базою виконання наукових, науково-дослідних та експертних робіт, що виконуються в ІГЕ НМУ.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ВИПРОБОВУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

СЕКТОР ТОКСИКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

  Основні показники
Напрямки діяльності:

Експертно-аналітична оцінка і аналіз матеріалів досьє на хімічні речовини, що містить результати експериментів з вивчення наступних ефектів:

1. Параметри гострої токсичності: гостра пероральна, термальна,інгаляційна токсичність; подразнення шкіри та слизових оболонок; сенсибілізація;

2. Підгостра токсичність: пероральна, дермальна;

3. Субхронічна токсичність;

4. Хронічна токсичність;

5. Віддалені ефекти: канцерогенність, мутагенність, ембріотоксичність, репродуктивна токсичність;

6. Нейротоксичність: гостра, субхронічна і ембріонейротоксичність.

Експертно-аналітична оцінка і аналіз матеріалів досьє на пестицидні формуляції та готові до застосування суміші хімічних речовин, що містить результати експериментів з вивчення наступних ефектів: гостра пероральна, термальна,  інгаляційна токсичність, подразнення шкіри та слизових оболонок, сенсибілізація

Експертно-аналітична оцінка і аналіз матеріалів досьє на діючі речовини пестицидів, що містить результати експериментів з вивчення наступних ефектів: біокінетика і метаболізм, механізм дії на організм і додаткові експерименти (вивчення впливу на гормони, окремі органи т.ін.)
Комплексне гігієнічне нормування нових діючих речовин пестицидів та аналіз їх токсичності і небезпечності для споживачів при гострому (одноразовому) та хронічному (щоденно впродовж всього життя) надходженні.
Експертно-аналітична оцінка і аналіз матеріалів досьє на діючі речовини пестицидів-генериків, що містить результати експериментів з вивчення наступних ефектів: обов’язково гостра токсичність, подразнення, сенсибілізація; субхронічна токсичність; мутагенність;

в окремих випадках: віддалені ефекти дії.

Емпіричне дослідження наукової інформації (літературні дані з відкритих джерел) щодо токсичності оригінальних діючих речовин та порівняльна токсиколого-гігієнічна оцінка з даними досьє препаратів-генериків.

Встановлення еквівалентності діючої речовини пестициду-генерику оригінальної діючій речовині за чистотою і вмістом домішок, токсикологічними властивостями. Обґрунтування рекомендацій щодо можливостей та термінів застосування препаратів на основі діючої речовини пестициду-генерику в Україні.
Порівняльна токсиколого-гігієнічна оцінка чистоти та домішок технічних продуктів діючих речовин-генериків за сертифікатом фірми-виробника та за відповідною специфікацією ФАО/ВОЗ.
Проведення консультування фірм-оригінаторів щодо сучасних вітчизняних вимог до формування токсикологічного досьє на пестицидні діючі речовини та формуляції.
Проведення консультування фірм щодо переліку обов’язкових експериментів для препаратів-генериків з вивчення токсичних властивостей діючої речовини для можливотсі отримання постійної реєстрації пестицидного препарату (формуляції) на її основі, а також сучасних вітчизняних вимог до формування токсикологічного досьє на пестицидні діючі речовини та формуляції.