СФЕРА АКРЕДИТАЦІЇ ІНСТИТУТУ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ НА ПРАВО ПРОВЕДЕННЯ ГІГІЄНІЧНОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ

І. Небезпечні фактори
·       Хімічного походження
·       Біологічного походження
·       Фізичного походження, в т.ч.:
– електромагнітне випромінювання,
– шум,
– вібрація,
– ультразвук, інфразвук,
– параметри мікроклімату та повітрообміну,

– природне та штучне освітлення

·       Психофізіологічного походження
II.  Середовище гігієнічної регламентації
·       Атмосферне повітря

·       Повітря житлових та громадських приміщень

·       Повітря робочої зони

·       Вода питна централізованих систем водопостачання. Вода поверхневих та підземних джерел водопостачання. Природні лікувальні ресурси. Стічні води. Вода басейнів.

·       Грунт, в т.ч  органічні добрива. Промислові та побутові відходи.

·       Продукти харчування Харчові продукти. Напої алкогольні та безалкогольні. Сільськогосподарська сировина.

III. Об’єкти гігієнічної регламентації
·       Шкідливі хімічні речовини та сполуки (атмосферне повітря, повітря робочої зони, вода, грунт, продукти харчування  харчові продукти

·       Пестициди, агрохімікати та біопрепарати, що використовуються в сільському господарстві

·       Наноматеріали

·       Профілактично-гігієнічні засоби. Вироби медичного призначення. Вироби особистої гігієни

·       Полімерні та лакофарбові матеріали

·       Засоби побутової хімії

·       Парфумерно-косметичні продукція

·       Природні лікувальні ресурси та преформовані засоби

·       Осади донних і стічних вод

·       Змиви з поверхонь виробничих, житлових і громадських приміщень, предметів виробництва та побуту, одягу, рук, в т.ч. на фармацевтичних та харчових підприємствах

·       Продукти харчування, харчові продукти, дієтичні добавки, сировина

·       Дезінфекційні, антисептичні засоби та інші речовини, матеріали і вироби з антимікробною дією

·       Друкована продукція, комп’ютерна техніка та інші технічні засоби навчання. Одяг і взуття. Дитячі ігри та іграшки. Шкільні ранці, портфелі.

·       Меблі шкільні та для дошкільників

IV. Види досліджень
·       Санітарно-гігієнічні

·       Токсиколого-гігієнічні

·       Фізико-хімічні

·       Медико-біологічні

·       Мікробіологічні; вірусологічні

·       Фізіологічні, психофізіологічні

·       Біохімічні

·       Імунологічні

·       Гематологічні

·       Полімеразна  ланцюгова реакція  (ПЛР)

·       Інструментальні для визначення фізичних факторів. Ергономічні та хронометражні дослідження

·       Соціологічні

·       Статистичні, епідеміологічні

·       Математичні

·       Альтернативні (розрахункові)