Наукова частина ІГЕ НМУ

Головною метою роботи підрозділу є аналіз отриманих результатів, обґрунтування гігієнічних нормативів і регламентів застосування пестицидів, агрохімікатів та інших хімічних речовин, розробка нових методик, підходів щодо оцінки їх безпечності, написання тез, статей, інструктивних та довідкових матеріалів, монографій, підготовка доповідей, оформлення звітної документації

НАУКОВІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛУ:

•     Гігієнічне нормування пестицидів та інших хімічних речовин у різних середовищах
•     Оцінка професійного ризику при комплексному та комбінованому впливі пестицидів та інших хімічних речовин на професійній контингенти та населення при різних технологіях їх застосування
•     Обґрунтування гігієнічних регламентів безпечного застосування пестицидів для професійних контингентів та населення
•     Прогнозування стану здоров’я населення України та розробка рекомендації з профілактики захворювань та інструкцій безпечного використання пестицидів
•     Гігієнічна оцінка міграції та трансформації пестицидів у різних об’єктах довкілля та прогнозування можливості міграції фунгіцидів у ґрунтові та поверхневі води
•     Оцінка ризику для дорослого і дитячого населення при споживанні продукції вирощеної із застосуванням пестицидів
•     Моделювання токсичних властивостей пестицидів
•     Оцінка ризику для професійних контингентів та населення при застосування бакових сумішей пестицидів
Санітарно-епідеміологічна  експертиза та токсиколого-гігієнічна оцінка:

•     мінеральних, органічних та біологічних  добрив, засобів для дезінфекції та стерилізації, побутової хімії та різноманітних засобів, що використовуються в промисловості України, розробка регламентів, методичних рекомендацій  та інструкцій їх безпечного застосування;

•     нормативно-технічної, проектної та конструкторської документації;

•     методів та засобів  для очищення води водойм, питної та технічної води;

•     дослідження та випробовування  безпечності та якості харчової та нехарчової продукції відповідно до галузі акредитації.