Сектор санітарно-мікробіологічних та санітарно-вірусологічних досліджень

Головною метою діяльності сектору є проведення експериментальних мікробіологічних досліджень санітарно-гігієнічного спрямування.

 


Напрямки діяльності сектору:

 1. Дослідження впливу пестицидних препаратів на сапрофітну мікрофлору об’єктів оточуючого середовища;
 2. Експериментальні роботи з вивчення   дезінфікуючих та антисептичних засобів;
 3. Санітарно-мікробіологічні дослідження, що направлені на визначення кількісного і якісного складу біопрепаратів, які використовуються в сільському господарстві як засоби захисту рослин та для підвищення родючості рослин.
 4. Оцінка впливу на здоровя людини рівня контамінації повітря робочої зони при застосуванні мікробіологічних препаратів різного призначення.
 5. Мікробіологічна оцінка об’єктів навколишнього середовища та продукції різного призначення.


Основні показники, що визначаються у секторі:

  1. Визначення змін у складі мікрофлори модельного середовища під дією пестецидних препаратів різних класів;
  2. Встановлення специфічної активності біоцидів, засобів для дезінфекції та стерилізації;
  3. Мікробіологічні дослідження води питної, призначеної для споживання людиною, води водойм, стічної води та об’єктів оточуючого середовища;
  4. Мікробіологічні дослідження, миючих засобів та парфумерно-косметичної продукції (С.albicans, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa тощо);
  5. Ідентифікація та кількісне визначення санітарно-показових мікроорганізмів в об’єктах зовнішнього середовища;

 1. Оцінка придатності (валідації) методик визначення кількісного складу біопрепаратів, що використовуються в сільському господарстві;
 2. Оцінка придатності (валідації) методик визначення бактерицидної дії дезінфікуючих засобів і антисептиків для медицини, харчової та іншої промисловості, побутового використання.

 

Лабораторія має в розпорядженні все необхідне устаткування для мікробіологічних досліджень (термостати, ламінарні бокси, центрифуги, автоклави, рН-метри, ваги, СО2 інкубатори, мікроскопи та ін.).