НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

кафедра медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії

Співробітники

Завідувач кафедри

Чабан Олег Созонтович  —  доктор медичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Освіти України. Перший віце-президент Асоціацї психотерапевтів та психоаналітиків України, науковий директор Інституту соціальних досліджень та психотерапії (Україна); член Асоціації психотерапевтів України, сертифікований психоаналітик Європейської асоціації психотерапії (European Association for Psychotherapy (EAP), Американської асоціації групової психотерапії (American Group Psychotherapy Association (AGPA), член Європейської Федерації Психоаналітичної Психотерапії (European Federathion of Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP), член Всесвітньої Асоціації групового психоаналізу (International Association of Group Psychotherapy (IAGP). Публікації: 360 робіт, в тому числі 3 підручники з психіатрії та медичної психології, 1 навчальний CD, 2 монографії та ін.

 

 

 

 

Професори кафедри

 

Хаустова Олена Олександрівна  —  доктор медичних наук, професор. Магістр соціології управління і PR. Лікар-психіатр вищої категорії. Член Всеукраїнської асоціації психосоматичної медицини. Публікації: 385 робіт, в тому числі 6 посібників з психіатрії та медичної психології, 5 монографій, 9 медодичних рекомендацій, 7 науково-популярних видань для пацієнтів з психіатрії та медичної психології та ін. Підготувала 7 кандидатів наук за спеціальностями «психіатрія» і «медична психологія».

 

 

 

 

 

 

Доценти кафедри

 

Абдряхімова Ціра Борисівна —  доктор медичних наук, доцент.

Закінчила в 1996 році Донецький державний медичний університет імені М. Горького за спеціальністю “лікувальна справа”. У 1997 році закінчила інтернатуру на базі Донецької обласної клінічної психіатричної лікарні за спеціальністю “психіатрія”.  У 2003 р. захистила в УНДІ ССПН кандидатську дисертацію за спеціальності 14.01.16 – психіатрія на тему «Рання діагностика, клініка, профілактика та корекція невротичних, пов’язаних зі стресом розладів, в учнів ліцеїв», в 2015 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю 14.01.16 – психіатрія на тему “Непсихотичні психічні розлади внаслідок значного порушення соматичного здоров’я на прикладі часткової втрати зору травматичного генезу”.

З 2004 по 2006 рік навчалася в міжнародному проекті Європейської федерації психоаналітичної психотерапії (EFPP) під егідою Асоціації психіатрів і психоаналітиків України (АППУ), була сертифікована як груповий аналітик-супервізор («Group analytic supervision course»). Сертифікована, як терапевт з психодрами (Psychodrama therapist, Psychodrama-Institut for Europa E. V. Berlin)

Автор 137 наукових робіт, 149 методичних рекомендацій для лікарів-курсантів, інтернів і викладачів.

 

 

      Коваль Ірина Андріївна —  кандидат медичних наук, доцент. Член Української спілки психотерапевтів, дійсний член Європейської Асоціації Психотерапії. Нагороджена Почесною Грамотою МОЗ України.

В 1986 році закінчила Львівський державний медичний інститут. В 1988-90, 1991-94 рр. навчалась в Університеті Зиґмунда Фройда (SFU) (Австрія, Відень), а у 1990-91 рр. проходила стажування у  College of Physicians and Surgeons Колумбійського університету (США, Нью-Йорк), у 2000 р. отримала другу вищу освіту за спеціальністю «психологія».

У 2003р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук, 2007 р. отримала вчене звання доцента. Підготувала та подала до захисту дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Працювала на кафедрі загальної і медичної психології та педагогіки, а з 2015 р.  працює на посаді доцента кафедри психосоматичної медицини і психотерапії.

Автор понад 200 друкованих праць, з яких 3 навчальних посібника. Співавтор підручника «Медична психологія», співавтор типової навчальної програми з «Медичної психології» та типової навчальної програми підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю «Медична психологія», а також автор та співавтор низки нових навчальних програм та методичних розробок з дисциплін: «Основи медичної психології», «Патопсихологія», «Психотерапія», «Психологія спілкування», «Психологія конфлікту», «Геронтопсихологія», «Психологія життєвої кризи, смерті і вмирання», «Клінічна психологія в клініці внутрішніх хвороб, хірургії, акушерства і гінекології, педіатрії, онкології», «Комунікативні навички лікаря».

 

Асистенти кафедри

 

 

       Асанова Азізе Ельдарівна —  кандидат медичних наук, асистент кафедри.

Закінчила Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського в 2005 р. З 2005-2009 р. навчалась в інтернатурі, клінічній ординатурі на базі ФПО КГМУ ім. С.І. Георгієвського за спеціальністю психіатрія. В 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-психопатологічні особливості та терапія когнітивних порушень у хворих на депресивні розлади». В 2017 р. пройшла спеціалізацію з психотерапії на базі КМАПО імені Шупіка. З 2010-2012 р – працювала в Кримському державному медичному університеті імені С. І. Георгіївського – на посаді асистента кафедри психіатрії та психотерапії. З 2012-2015 р. КРУ «Клінічна психіатрична лікарня № 1» – лікар-психіатр.

 

 

 

Безшейко Віталій Григорович —  асистент кафедри.

Закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2009 році. З 2011 по 2016 працював старшим науковим співробітником в Українському НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗУ. З 2016 – співробітник кафедри. Заступник головного редактора наукового медичного журналу «Психосоматична медицина та загальна практика». Член редакції/редколегії журналів «Український медичний часопис» (Україна) та «Journal of Medical Research and Innovation» (Індія).

 

 

 

 

Клебан Катерина Ігорівна —  кандидат медичних наук, асистент кафедри.

В 2001 році закінчила Ужгородський Національний університет за спеціальністю “лікувальна справа”. У 2002 році закінчила інтернатуру на базі Ужгородської обласної клінічної лікарні за спеціальністю «внутрішні хвороби». Працювала дільничним терапевтом, терапевтом стаціонару. В 2007 здобула кваліфікацію лікаря-психіатра. З 2007 по 2011 працювала психіатром в поліклініці ДКЛ №2 ст.Київ ДТГО «Південно-західна залізниця». В 2011-2014 рр. навчалася в очній аспірантурі за фахом «психіатрія» в УНДІ ССПН. В 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат медичних наук.

 

 

      Мухаровська Інна Романівна — кандидат медичних наук, лікар-психолог II категорії асистент кафедри. Дійсний член Української спілки психотерапевтів.

Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2007 році. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Медико-психологічна допомога особам, які здійснюють догляд за інкурабельними онкологічними хворими в умовах паліативної медицини». Завершує докторське дисертаційне дослідження на тему «Клініко-психологічна характеристика психоемоційних порушень та система медико-психологічної корекції і підтримки в онкологічній практиці (феноменологія, механізми психопатогенезу та адаптаційна модель психоонкологічної допомоги)».

Проходить підготовку в рамках проекту Української спілки психотерапевтів за напрямом клієнт-центрована психотерапія.

Автор 64 публікацій, з них 35 статей,  співавтор 1-єї методичної рекомендації, автор психоосвітніх матеріалів з психоонкології на тему психологічної підтримки, спілкування з онкологічними хворими, повідомлення діагнозу, емоційного вигорання.

Учасник міжнародних проектів: Psychiatry Summer School «Mental health care in Europe – innovation and evaluation», Німеччина-Польща-Україна, 2011-13р.;  Українсько-Німецький проект «Психоонкологія на основі психоаналітичного підходу».

 

 

     Науменко Галина Миколаївна —  кандидат медичних наук, асистент кафедри. Член асоціації психотерапевтів та психоаналітиків України (АППУ).

У 2009 році закінчила медико-психологічний факультет НМУ імені О. О. Богомольця. У період з 2011 по 2015 рік працювала викладачем на кафедрі загальної психології та педагогіки НМУ імені О. О. Богомольця. У 2014 році отримала вчений ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю «медична психологія». Тема дисертаційної роботи «Психологічна дезадаптація у жінок після хірургічного лікування лейоміоми матки (феноменологія, психокорекція, механізми розвитку)». За матеріалами дисертації опубліковано 10 наукових праць.

 

 

     Омелянович Віталій Юрійович — доктор медичних наук, асистент кафедри.

Закінчив Донецький державний медичний інститут ім. М. Горького у 1994 р. за спеціальністю «Лікувальна справа».

  • доктор медичних наук (2013 р.), доцент (2008 р.).
  • тема кандидатської дисертації: «Посттравматичні стресові розлади у співробітників органів внутрішніх справ (рання діагностика та психопрофілактика)».
  • тема докторської дисертації: «Порушення психологічної адаптації до служби в органах внутрішніх справ (гендерні особливості, механізми формування, система психокорекції та психопрофілактики)».

 

 

 

       Сапон Дарїя Миколаївна —  кандидат медичних наук, асистент кафедри.

Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2003 році, у 2004 році – інтернатуру за спеціальністью «психіатрія» в Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика. У 2015 році в УНДІ ССПН захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.16 – психіатрія.

Співзасновник,  директор Медичного центру «Софія», співзасновник Громадської Організації « Простір Безпеки» та «Aware people». Лікар-психіатр Науково-дослідного інституту нейрохірургії їм. А.П. Ромоданова. Молодший науковий співробітник  Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології.

Автор 26 наукових публікацій, однієї монографії, брала участь у розробці та написанні трьох методичних посібників.

 

 

     Трачук Лідія Євгенівна —  кандидат медичних наук, асистент кафедри. Дійсний член Української асоціації лікарів-психологів, Європейської асоціації транзакційного аналізу, Української асоціації конітивно-поведінкової психотерапії. Відповідальна за лікувально-консультативну роботу кафедри психосоматичної медицини і психотерапії.

У 2010 році закінчила медико-психологічний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, у 2011 році – інтернатуру та магістратуру за спеціальністю “медична психологія”. З 2011 по 2015 рр. працювала викладачем кафедри загальної і медичної психології та педагогіки НМУ імені О.О. Богомольця. У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 19.00.04 – медична психологія на тему «Індивідуально-психологічні детермінанти підвищення комплаєнсу у хворих на артеріальну гіпертензію».

 

 

   Франкова Ірина Олександрівна —  асистент кафедри. Член ради секції групової психоаналітичної психотерапії асоціації психотерапевтів і психоаналітиків України (АППУ). Голова секції молодих психіатрів та медичних психологів Асоціації психіатрів України. Голова робочої групи “Psychiatry across borders” Європейської федерації молодих психіатрів (European Fedefation of Psychiatric Trainees, EFPT).

Здобувач наукового ступіня Український науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркологіїї МОЗ України. Лікар-психолог II категорії, стаж роботи за спеціальністю 9 років. Консультант клініки комплексної психотерапевтичної допомоги при Київській клінічній лікарні на залізничному транспорті №1. Сертифікований груповий аналітик АППУ. Cпеціалізується на психотерапії психічної травми, кризових станів, тривожно-фобічних і психосоматичних розладів.