НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра ортопедичної стоматології

Лікувально-консультативна робота

   

Клінічною базою кафедри ортопедичної стоматології є Стоматологічний медичний центр НМУ імені О.О. Богомольця (вул. Зоологічна, 1), де забезпечується як можливість практичного оволодіння студентами лікарською майстерністю, так і надання стоматологічної  ортопедичної допомоги населенню.

Лікувально-діагностичну та консультативну роботу проводять професор Неспрядько В.П., професор Куц П.В., 14 доцентів та 15 асистентів кафедри, більшість з яких має вищу та першу кваліфікаційну лікарську категорію. Лікувальні кабінети оснащені сучасним обладнанням та засобами для надання лікувально-діагностичної допомоги на високому рівні. Обсяг лікувально-діагностичної та консультативної роботи визначений тематикою практичних занять з ортопедичної стоматології студентів ІІІ, IV та V курсів стоматологічного факультету.

Щомісячно співробітниками кафедри проводиться близько 1200 консультацій та надається ортопедична допомога близько 150 пацієнтам. Особливо велика увага приділяється стоматологічній допомозі воїнам АТО та їх сім’ям.

Працівники кафедри постійно беруть активну участь у вітчизняних та закордонних науково-практичних конференціях та симпозіумах, проводять майстер-класи, семінари, тематичні курси, а також удосконалюють на них свій професійний рівень, впроваджують у практичну роботу кафедральні наукові здобутки та досягнення сучасної вітчизняної та світової стоматології.

Співробітники кафедри беруть участь у розробці протоколів і стандартів надання стоматологічної допомоги в Україні. Постійно впроваджуються нові методи лікування, які покращують терміни та якість лікувальної роботи. Отримано більше 150 деклараційних патентів на винаходи в галузі діагностики та лікування ортопедичної патології зубощелепного апарату, які впроваджено в лікувальний процес.

 

Основними напрямками лікувальної діяльності на кафедрі є:

  • комплексне лікування і реабілітація пацієнтів із ортопедичною патологією зубощелепної системи;
  • вдосконалення діагностики та способів лікування дисфункціональних станів скронево-нижньощелепного суглобу;
  • діагностика та лікування порушень жувального апарату, пов’язаних з краніомандибулярними функціональними розладами;
  • діагностика, ортопедичне лікування ятрогенних оклюзійних порушень.
  • клініко-естетичні особливості незнімного та суцільнолитого знімного протезування;
  • впровадження різноманітних методик протезування при стоматологічній імплантації;
  • розробка програми оптимізації лікувально-діагностичного процесу із використанням комп’ютерних технологій.

 

Постійно впроваджуються нові методи лікування, які покращують терміни та якість лікувальної роботи.

Нові впровадження в лікувальну діяльність:

  • алгоритм диференційної діагностики та лікування патологічних станів, зумовлених користуванням некоректно виготовленими стоматологічними реставраціями;
  • корекція патологічного стану слизової оболонки порожнини рота у пацієнтів з металевими зубними протезами

 

У березні 2017 року працівники кафедри на чолі з завідувачем кафедри проф. Неспрядько В.П. успішно склали іспит з першої допомоги при невідкладних станах.

 

clin-cabinet

Клінічні кабінети кафедри ортопедичної стоматології

Консультація завідувача кафедри професора Неспрядька В.П.

pract_class

pract_class2
Ортопедичне лікування пацієнтів студентами під керівництвом досвідчених викладачів