Кафедра хірургії №3

Співробітники

 

 

 

 

ІВАНЧОВ Павло Васильович – завідувач кафедри, доктор медичних наук, доктор економічних наук, професор. Народився 2 червня 1972 р. Вищу медичну освіту здобув у 1995 р., закінчивши з відзнакою медичний факультет Ужгородського Державного університету.

Практична і наукова діяльність вченого пов’язана з кафедрою хірургії №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, на базі якої він проходив навчання в інтернатурі за спеціальністю “хірургія” (1995-1997 рр.), клінічній ординатурі за спеціальністю “хірургія” (1997-1999 рр.), очній аспірантурі за спеціальністю “хірургія” (1999-2002 рр.). У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Хірургічна тактика при гострокровоточивих рецидивних після органозберігаючих операцій та резекцій шлунку пептичних виразках”. У 2011 р. захистив докторську дисертацію на тему: “Хірургічні аспекти гастродуоденальних кровотеч пухлинного походження”.

Після закінчення аспірантури в 2002 році зарахований на посаду асистента кафедри факультетської хірургії №2, з 01.10.2010 р. перебуває на посаді доцента кафедри хірургії №3, а з 10.10.2013 р. переведений на посаду професора кафедри хірургії №3. З 02.04.2021 р. – завідувач кафедри хірургії №3.  Вчене звання доцента присвоєно у 2012 р., професора – у 2016 р.

В професійному плані Іванчов П.В. є висококваліфікованим, різностороннім, дуже активним хірургом. Має вищу кваліфікаційну категорію, володіє сучасними методами діагностики та виконує весь спектр хірургічних операцій на органах черевної порожнини, включаючи малоінвазивні лапароскопичні операції. Двічі проходив (2006, 2007 рр.) стажування в США (штат Каліфорнія, Сан-Франциско) в шпиталі California Pacific Medical Center у клініках трансплантології, лапароскопічної хірургії, хірургії печінки, жовчних шляхів і підшлункової залози (3 сертифіката).

На кафедрі з 2003 року відповідав за лікувальну роботу та зв’язок кафедри з практичною системою охорони здоров’я. Є керівником двох клінічних баз та відповідальним за лікувальну роботу відділення хірургії №3 КНП “Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги” та хірургічного відділення КНП “Київська міська клінічна лікарня №12”.

З березня 2017 року обраний дійсним членом (академіком) Української академії наук.

З вересня 2017 р. обраний членом Вченої ради медичного факультету №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З травня 2021 р. обраний членом Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З червня 2021 року обраний головою відділення медико-біологічних наук Української академії наук.

З листопада 2022 року обраний членом Спеціалізованої Вченої Ради
Д 26.003.09 з присудження наукового ступеня доктора наук.

Є співавтором близько 200 наукових праць надрукованих у вітчизняних та зарубіжних виданнях, 21 Патента України на винахід, 2 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, 1 підручника, 1 наукового посібника та  1 монографії.

Під його керівництвом активно проводяться дисертаційні дослідження з актуальних питань ургентної хірургії та онкохірургії.

Велику увагу приділяє удосконаленню свого наукового та професійного рівня. Щорічно бере активну участь в роботі міжнародних конференцій по актуальним питанням ургентної хірургії, гострим ускладненням раку шлунка та колоректальної зони.

У 2021 р. закінчив економічний факультет ВНЗ “Національна Академія управління” і отримав другу вищу освіту за спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”.

У листопаді 2021р. вдруге захистив докторську дисертацію на тему: “Державне управління трансформацією медичної системи України на ринкових засадах” за спеціальністю “Економіка та управління національним господарством” та здобув науковий ступінь доктора економічних наук.

За вагомі досягнення у професійній діяльності та сумлінну працю відзначений Подякою МОЗ України (2013 р.).

За розроблення і впровадження інноваційних технологій в хірургії удостоєний звання Лауреата Премії Кабінету Міністрів України (2014 р.).

За винахідництво в галузі медицини відзначений почесною нагородою на міжнародній науковій конференції у Тайбеї, Тайвань (2017 р.).

За значний особистий внесок в охорону здоров’я Нації, високий професіоналізм та багаторічну сумлінну працю нагороджений почесною відзнакою-орденом “Медична слава” (2018 р.).

За вагомий внесок у розвиток системи охорони здоров’я, президентом України присвоєно почесне звання “Заслужений лікар України” (2018 р.).

За заслуги перед Помісною Українською Православною Церквою, побожним народом та за жертовне служіння у збереженні духу життя нагороджений відзнакою Святого Великомученика і Цілителя Пантелеймона (2021 р.).

За заслуги перед Помісною Українською Православною Церквою та за жертовність і любов до України нагороджений медаллю Святого Архістратига Михаїла (2021 р.).

За вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм нагороджений почесною грамотою МОЗ України (2021 р.)

За сумлінну, професійну працю та милосердя нагороджений медаллю «Знання, душу, серце – людям» (2021).

Асоціацією почесних лікарів, почесних професорів та почесних сенаторів, друзів та благодійників з Німеччини, Австрії, Польщі та Швейцарії нагороджений медаллю Europa Virtutibus Unita (Європа – Союз Цінностей) (2021 р.).

За значний розвиток у галузі охорони здоров’я, вітчизняної медичної освіти і науки, підготовку висококваліфікованих медичних спеціалістів, високий професіоналізм, відданість справі та з нагоди Дня медичного працівника нагороджений грамотою Вченої ради медичного факультету №3 НМУ імені О.О. Богомольця (2021 р.).

За видатні досягнення у прогресі суспільства Українською академією наук нагороджений «Срібною медаллю Платона» (2022 р.).

За особливі заслуги перед Українською Природою та у зв’язку з 75-річчям Українського товариства охорони природи нагороджено Почесною ювілейною грамотою УТОП (2022 р.).

За багаторічну сумлінну і бездоганну працю, значний особистий внесок у розвиток освіти і науки, високий професіоналізм, активну громадянську позицію та з нагоди 50-річного ювілею від Дня народження нагороджено Подякою Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (2022 р.).

У 2022 р за колективну роботу «Організація екстреної медичної допомоги та лікування гострої крововтрати в умовах бойових дій та клінічній практиці» (спільно із д.м.н., проф., чл.-кор. Ю.Л. Кучином та д.м.н., проф. Д.О. Говсєєвим) присуджено Національну премію України імені Бориса Патона 2022 року.

 

 

   

Біляков-Бєльський Олександр Борисович – доцент кафедри, народився 11.11.1948 р. У 1967 році з відзнакою закінчив Київське медичне училище №2, після чого проходив строкову військову службу на посаді фельдшера батальйону. У 1969 році вступив на лікувальний факультет Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця. Закінчив КМІ з відзнакою у 1975 р. Проходив субординатуру і інтернатуру на базі київської Клінічної лікарні №15. Із 1975 по 1977 рр. працював хірургом-онкологом у Київському рентген радіологічному онкологічному інституті. Пізніше перейшов на посаду ординатора хірургічного відділення київської Клінічної лікарні №15, а потім №12. З 1985 р. – асистент кафедри хірургії. Захистив кандидатську дисертацію на тему “Гострі шлункові кровотечі ракового походження” у 1986 р. Доцент кафедри з 2006 р.

Протягом років роботи брав активну участь в науковій роботі кафедри і у лікувальній роботі хірургічних відділень. Є автором понад 150 наукових праць, зокрема і двох інформаційних листів.

Біляков-Бєльський О.Б. висококваліфікований лікар–хірург, який знається на сучасних методах діагностики та лікування, має вищу кваліфікаційну категорію. Активно займається лікувальною роботою, стаціонарною та поліклінічною хірургією. На кафедрі Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця викладає курс хірургічних хвороб: читає лекції, проводить практичні заняття, допомагає молодшим колегам-викладачам. У 2020- 2021 рр. брав участь у лікуванні хворих на COVID-19.

   
 

   

Шкарбан Віктор Павлович народився 17.07.1978. В 2001 році закінчив НМУ ім. О.О. Богомольця.  2001-2003 проходив інтернатуру за спеціальністю «Хірургія» в НІХТ ім. О.О. Шалімова НАМН України, НМАПО ім. П.Л. Шупика. В 2008 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Діагностика, лікування та профілактика гострого холангіту у хворих на холедохолітіаз». В 2016 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук «Обґрунтування хірургічної тактики у хворих з нейроендокринними пухлинами підшлункової залози».

   
 

   

Сидоренко Віктор Михайлович – доцент кафедри, кандидат медичних наук.

1960 року народження, закінчив з відзнакою лікувальний факультет Одеського медичного інституту ім. М.І.Пирогова у 1984 році. Після закінчення інституту проходив інтернатуру в Одеській басейновій лікарні на водному транспорті та міській клінічній лікарні №12 міста Києва. Після закінчення інтернатури працював лікарем – хірургом в міській клінічній лікарні №12 міста Києва. З 1988 по 1990 роки, працював за сумісництвом асистентом кафедри хірургії педіатричного факультету Киівського медичного інституту, з 1990 року був обраний за конкурсом на посаду асистента кафедри хірургії Киівського медичного інституту. 29.05.2003 за конкурсом був обраний доцентом кафедри хірургії № 3, де працює по теперішній час.

Протягом всіх років роботи приймав активну участь в науковій роботі кафедри і в 1994 році успішно захистив кандидатську дисертацію з проблеми геморагічного шоку у хворих з профузними шлунково – кишковими кровотечами.

В.М.Сидоренко є автором понад 80 наукових праць,в тому числі двох інформаційних листів, а також двох винаходів.

Сидоренко В.М. є висококваліфікованим лікарем – хірургом, який володіє сучасними методами діагностики та лікування, має вищу кваліфікаційну категорію. Засвоїв методи малоінвазивної хірургії, на кафедрі веде заняття з елективного курсу ендоскопічної та лапароскопічної хірургії.

   
 

 

 

Повч Олег Андрійович – доцент кафедри, 1968 р.н., українець.  Закінчив медичний факультет Ужгородського державного університету у 1992 році, із відзнакою.  У 1992-94 роках навчався у клінічній ординатурі, а з 1994 по 1997 роки – в очній аспірантурі з хірургії на базі,  теперішньої, кафедри хірургії №3. Із вересня 1998 року по січень 2009 року працював на посаді асистента, а з 13 січня 2009 року по теперішній час – працює на посаді доцента кафедри хірургії №3. У 1999 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Хірургічна тактика при виразковій хворобі шлунку і 12-палої кишки, ускладненій одночасно перфорацією та кровотечею».

Має – вищу атестаційну категорію за фахом «Хірургія», володіє традиційними та мініінвазивними видами оперативних втручань на органах черевної порожнини. У відпускний період проходив стажування на робочому місці в хірургічних клініках Бостона (2005), Гонолулу (2007), Ліссабону (2018), Паттайі (2016, 2019).

Заслужений лікар України (2010 рік), має Подяку Київського міського голови (2005), нагороджений Почесною Грамотою Вченої Ради НМУ імені О.О.Богомольця (червень, 2018 року). У 2014 році, у складі колективу авторів кафедри хірургії №3, нагороджений Премією Кабінету міністрів України за роботу «Сучасні мініінвазивні ендоскопічні та хірургічні технології лікування шлунково-кишкових кровотеч».

Повч О.А  має 111 друкованих робіт у наукових журналах та іншій періодичній науково-медичній літературі,  у видавництвах рекомендованих  ВАК України – 24, у іноземних виданнях – 10. Є автором 2-х монографій, 3-х Патентів України на винахід,  1-го інформаційного листа.

   
 

 

 

Козлов Сергій Миколайович – доцент кафедри, 1967 р.н., закінчив з

відзнакою Київський медичний інститут ім. О.О.Богомольця (1-й лікувальний факультет) в 1992 р. В подальшому, за рекомендацією Вченої ради, навчався в клінічній ординатурі (1992-1994) та очній аспірантурі (1994-1997) на кафедрі факультетської хірургії №2 (кафедра хірургії №3) Національного медичного університету під керівництвом академіка АМН України, Заслуженого

діяча науки і техніки України, доктора

медичних наук, професора Петра Дмитровича Фоміна. З 1998 року працює на кафедрі на посаді асистента та відповідального хірурга міського центру шлунково-кишкових кровотеч на клінічній базі 12 МКЛ м. Києва. В 1999 році захистив кандидатську дисертацію «Оцінка факторів ризику при виборі хірургічної тактики у хворих з гострокровоточивими пілородуоденальними виразками». З 2005 року лікар- хірург вищої категорії. Пройшов курси тематичного вдосконалення «Ультразвукова діагностика», «Лапароскопічна хірургія», «Рентгенендоваскулярна хірургія» та «Ендоскопія». Співавтор концепції проекту інформатизації діяльності медичних закладів м.Києва «Електронна лікарня». В тісній кооперації з науковими підрозділами НАН та АМН України з 2008 року приймає участь в розробці мініінвазивних технологій профілактики та лікування ускладнень портальної гіпертензії при дифузних захворюваннях печінки. Автор 15 патентів, 169 наукових праць, з яких 57 опубліковано у іноземних джерелах. За розробку міні інвазивних методів хірургічного лікування у складі групи авторів удостоєний премії Кабінету міністрів України за 2015 рік. Дійсний член EASL (Европейська асоціація дослідження [захворювань] печінки) та рецензент BMJ Gastroenterology з 2018 р. Індекс Гірша (Google Scholar) – 5. Scopus -1, WoS- 1

   
 

 

 

Ліссов Олексій Ігорович – доцент кафедри хірургії №3, 1969 року народження, закінчив ІІ медичний факультет Київського медичного інституту в 1992 році. З серпня 1992 по серпень 1993рр. – працював лікарем-науковим співробітником відділення вроджених вад серця Інституту серцево-судинної хірургії. З вересня 1993 р. по 1995 р. працював асистентом – стажером кафедри факультетської хірургії № 2 НМУ ім. О.О.Богомольця, на базі КМКЛ №12, де з 1995 по 2020 рік працював асистентом кафедри. З 2020 року працює на посаді доцента кафедри. В травні 2000 року захистів кандидатську дисертацію на тему “Ранні після операційні ускладнення в хірургії виразкових кровотеч”.

Опублікував 92 наукових праці, має 3 патенти на винахід.

   
 

 

 

Переш Євген Євгенович – асистент кафедри, народився  28.06.1972 р. в м. Ужгороді. Закінчив медичний факультет Ужгородського державного університету у 1995 році з відзнакою. 1999 році  захистив кандидатську дисертацію на тему :,, Клініка , діагностика та хірургічне лікування виразкових гастродуоденальних кровотеч у осіб похилого та старечого віку з супутньою серцево-судинною патологією,, . Асистент кафедри з 2000 року, лікар хірург вищої категорії, лікар проктолог.

 

   
 

 

 

Курбанов Антон Костянтинович – кандидат медичних наук, асистент кафедри

Секретар кафедри. Відповідальний за лікувально-діагностичну роботу

У 2005 році закінчив з відзнакою медичний факультет №1 НМУ імені О.О. Богомольця. За розподілом працював старшим лаборантом (2005-2012), одночасно навчався в інтернатурі за спеціальністю “хірургія” (2005-2008), в заочній аспірантурі за спеціальністю “хірургія” (2010-2014), з вересня 2012 року працює асистентом кафедри хірургії №3. Захистив у 2020 році кандидатську дисертацію на тему: «Порівняльна оцінка віддалених результатів малоінвазивних та відкритих методів хірургічного лікування ахалазії стравоходу».

Сфера наукових інтересів: загальна та невідкладна хірургія, проктологія, онкохірургія шлунково-кишкового тракту, хірургія шиї та стравоходу. Є автором 94 друкованих праць, 3 Патентів України та 1 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір. Є членом асоціації лікарів медичного туризму України та членом наукового товариства хірургів м. Києва та Київської області. Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом “хірургія”, спеціалізацію за фахом “проктологія”, спеціалізацію за фахом “онкохірургія”.

 

 

 

 

 

Пруднікова Оксана Борисівна – асистент кафедри хірургії №3, у 2012 році закінчила медичний факультет № 3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. За розподілом працювала старшим лаборантом (2012-2019), одночасно навчалася в інтернатурі за спеціальністю “хірургія” та закінчила з відзнакою  магістратуру за спеціальністю “лікувальна справа” (2012-2015рр.) на кафедрі хірургії №3. З 2015 року працювала за сумісництвом на посаді асистента кафедри хірургії №3 з англомовними студентами. З вересня 2019 року працює на посаді асистента кафедри хірургії №3. Виконує дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню доктора філософії за темою ”Хірургічна тактика у хворих із гострими ускладненнями злоякісних пухлин шлунку” за спеціальністю “хірургія”. На кафедрі відповідає за англомовну форму навчання студентів.

Сфера наукових інтересів: загальна та невідкладна абдомінальна хірургія, проктологія, ургентна онкохірургія шлунково-кишкового тракту. Є автором 30 друкованих праць (5 – в зарубіжних виданнях), 2 патентів України. З 2015 року працює хірургом-ординатором за сумісництвом у Київському міському центрі по наданню допомоги хворим з шлунково-кишковими кровотечами, що діє на базі хірургічного відділення №1 КМКЛ№12. Є членом асоціації лікарів наукового товариства хірургів м. Києва та Київської області.

   
 

 

 

Лобода Сергій Сергійович – асистент кафедри, лікар-хірург вищої категорії, 41 рік (20 липня 1978),

DBA candidate, MBA in Healthcare, MD, PharmD

Освіта

2016 Міжнародний інститут менеджменту “МІМ-Київ” DBA candidate (Advanced Management International Studies)

2013 Міжнародний інститут менеджменту “МІМ-Київ”  MBA in Healthcare

2005 Національний фармацевтичний університет, Фармація, Провізор

2001 Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Лікувальний, Хірург

Підвищення кваліфікації, спеціалізації, курси, стажування

2017    Healthcare Marketplace by University of Minnesota on Coursera

2013    Організація і управління охороною здоров’я (18-місячний курс) МНУ, Управлінець

2013    Курси з контролю якості ISO 9000 Bureu Veritas

2013 Стажування  Tapper Business School (Carnegie Mellon University), Pittsburgh, USA

2005 Організація і управління охороною здоров’я  КМАПО, Управлінець

Досвід роботи

2018 – по теперішній час

Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця , Асистент кафедри хірургії №3

2018 – по теперішній час

Національна службу здоров’я України, Позаштатний експерт

Вересень 2005 — 2018

Київська міська клінічна лікарня №12, Завідуючий відділенням нових технологій