НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра хірургії №3

Співробітники

В.о. завідувача кафедри

Шепетько Євген Миколайович – професор кафедри, 1954 р.н., закінчив із відзнакою лікувальний факультет Одеського медичного інституту ім. М.І. Пирогова в 1977 році. Після закінчення інтернатури в 1978 році працював лікарем-хірургом у районній лікарні Волинської області.

Із 1980 р. по 1982 р. навчався в клінічній ординатурі на кафедрі хірургії Київського медичного інституту, а з 1982 по 1988 р. працював лікарем-ординатором хірургічного відділення Київського міського центру шлунково-кишкових кровотеч.  У 1988 році був обраний асистентом кафедри факультетської хірургії №2. У 1989 році захистив кандидатську, а в 1999 р. – докторську дисертацію. Із 1994 р. – доцент, а в 2004 р. – професор кафедри факультетської хірургії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.          Учень член-кореспондента НАН та НАМН України професора В.Д. Братуся.

Шепетько Є.М. – висококваліфікований хірург, який володіє сучасними методами діагностики та лікування, має вищу кваліфікаційну категорію. Проблематика наукових пошуків пов’язана з хірургічним лікуванням ускладнених гастродуоденальних виразок, шлунково-кишкових кровотеч, гострокровоточивого раку шлунка, хірургією підшлункової залози. Гарний педагог і лектор, вміє передавати свій досвід молодому поколінню хірургів та студентів. Керівник наукового студентського гуртка на кафедрі (1994-2018). Відповідальний виконавець планової НДР кафедри. Регулярно виступав із доповідями на науково-практичних конференціях та міжнародних конгресах. Науково-педагогічний стаж складає 32 роки.

Член Європейської асоціації хірургів (2001), член Всесвітньої асоціації та наукового комітету по раку шлунка (2007), член Апробаційної ради НМУ за проблемою ”Загальні питання хірургії”(1994), заступник голови комісії з питань біоетичної експертизи та етики наукових досліджень при НМУ.

У 2009 р. отримав звання Заслужений лікар України. Лауреат премії НАМН України за 2007 рік в галузі клінічної медицини, Лауреат премії Кабінету Міністрів України (2014), академік Української технологічної академії (2016), академік Національної академії вищої освіти України (2016).

За розробку методів формування штучного тонкокишкового резервуара («штучний шлуночок») після гастректомії із приводу гостро кровоточивого раку шлунка та застосування імуномодулятора галавит  отримав диплом на інтернаціональному конгресі по раку шлунка в 2011 році в Сеулі (Південна Корея) (Honor and recognishion of excellent academic achievement 9th International Gastric Cancer Congress. Seoul, Korea, from April 20 to 23, 2011).

 

Автор  621 наукової публікації, з них 78 за кордоном, співавтор чотирьох підручників, автор п’яти монографій, отримав 97 патентів на винахід. Під його керівництвом захищено три кандидатські дисертації та п’ять магістерських робіт.

У 2019 році пройшов підвищення кваліфікації ТУ ”Сучасна відеолапароскопічна та малоінвазивна хірургія”.

Отримав нагороди: Орден «Медична слава України» (2018); Орден «Єдність і Слава»(2018); Медаль імені О.О. Богомольця (2018); Орден «Знак пошани» Української технологічної академії (2019).

 

 

ІВАНЧОВ Павло Васильович – професор кафедри, 1972 р.н., у 1995 році закінчив із відзнакою медичний факультет Ужгородського державного університету. Вся його практична і наукова діяльність пов’язана з кафедрою НМУ ім. О.О. Богомольця, на базі якої він проходив навчання в інтернатурі за спеціальністю “хірургія” (1995-1997 рр.), клінічній ординатурі за спеціальністю “хірургія” (1997-1999 рр.), очній аспірантурі за спеціальністю “хірургія” (1999-2002 рр.). У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Хірургічна тактика при гострокровоточивих рецидивних після органозберігаючих операцій та резекцій шлунку пептичних виразках”. У 2011 р. захистив докторську дисертацію на тему “Хірургічні аспекти гастродуоденальних кровотеч пухлинного походження”.

Після закінчення аспірантури в 2002 році зарахований на посаду асистента кафедри факультетської хірургії №2, з 2010 р. обіймав посаду доцента кафедри хірургії №3, а з 2013 р. переведений на посаду професора кафедри хірургії №3. Вчене звання доцента присвоєно у 2012 р., професора – у 2016 р.

Іванчов П.В. є висококваліфікованим різностороннім дуже активним хірургом. Має вищу кваліфікаційну категорію, володіє сучасними методами діагностики та виконує весь спектр хірургічних операцій на органах черевної порожнини, включаючи малоінвазивні лапароскопичні операції. Постійно чергує в якості відповідального хірурга. Двічі проходив (2006, 2007 рр.) двомісячні стажування в США (штат Каліфорнія, Сан-Франциско) в шпиталі California Pacific Medical Center у клініках трансплантології, лапароскопічної хірургії, хірургії печінки, жовчних шляхів і підшлункової залози (3 сертифіката).

На кафедрі відповідає за лікувальну роботу та зв’язок кафедри з практичною системою охорони здоров’я. Є керівником клінічної бази та відповідальний за роботу відділення хірургії №3 Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

Є співавтором підручника “Перша долікарська допомога” для студентів фармацевтичного факультету, який відзначений першою премією журі конкурсу Академії наук вищої освіти України за номінацією “Підручники”.

Є членом апробаційної ради “Загальні питання хірургії” при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця.

Обраний членом Вченої ради медичного факультету №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З березня 2017 року обраний дійсним членом (академіком) Української академії наук.

З червня 2019 року обраний головою медико-біологічного відділення Української академії наук.

Іванчов П.В. бере активну участь у виконанні НДР кафедри, має 140 наукових праць у вітчизняних (116) та зарубіжних (24) виданнях, 21 патент України на винахід, 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.

Під його керівництвом успішно відбувся захист кандидатської дисертації на тему “Хірургічна тактика у хворих на гострокровоточивий колоректальний рак” у Спеціалізованій Вченій Раді Д 26.003.03 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Велику увагу приділяє удосконаленню свого наукового та професійного рівня. Щорічно бере активну участь в роботі міжнародних конференцій з питань лікування хворих із гострокровоточивим раком шлунка та колоректальним раком. Неодноразово проводив виступи на науково-практичних конференціях в Україні та за кордоном з проблем ургентної хірургії.

За вагомі досягнення у професійній діяльності та сумлінну працю відзначений Подякою МОЗ України (2013 р.).

За розробку і впровадження інноваційних технологій в хірургії удостоєний звання лауреата Премії Кабінету Міністрів України (2014 р.).

За винахідництво в галузі медицини відзначений почесною нагородою на міжнародній науковій конференції у Тайбеї, Тайвань (2017 р.).

За значний особистий внесок в охорону здоров’я Нації, високий професіоналізм та багаторічну сумлінну працю нагороджений почесною відзнакою-орденом “Медична слава” (2018 р.).

За вагомий внесок у розвиток системи охорони здоров’я, президентом України присвоєно почесне звання “Заслужений лікар України” (2018 р.).

   
  Біляков-Бєльський Олександр Борисович – доцент кафедри, 1948 р.н. Закінчив КМІ з відзнакою у 1975р. Асистент кафедри хірургії з 1985р. Захистив кандидатську дисертацію на тему “Гострі шлункові кровотечі ракового походження” у 1986 р. Доцент кафедри з 2006р.
   
  Шкарбан Віктор Павлович 1978 р.н. У 2001 році закінчив НМУ ім. О.О. Богомольця.  У 2001-2003 проходив інтернатуру за спеціальністю «Хірургія» в НІХТ ім. О.О. Шалімова НАМН України, НМАПО ім. П.Л. Шупика. У 2008 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Діагностика, лікування та профілактика гострого холангіту у хворих на холедохолітіаз». У 2016 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук «Обґрунтування хірургічної тактики у хворих із нейроендокринними пухлинами підшлункової залози».
   

 

Повч Олег Андрійович – доцент кафедри, 1968 р.н., закінчив медичний факультет Ужгородського державного університету із відзнакою у 1992 році.  У 1992-94 роках навчався у клінічній ординатурі, а з 1994 по 1997 роки – в очній аспірантурі з хірургії на базі  теперішньої кафедри хірургії №3. Із вересня 1998 року по січень 2009 року працював на посаді асистента, а з 13 січня 2009 року по теперішній час – працює на посаді доцента кафедри хірургії №3. У 1999 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Хірургічна тактика при виразковій хворобі шлунку і 12-палої кишки, ускладненій одночасно перфорацією та кровотечею».

Виконує обов’язки відповідального за навчально-методичну роботу на кафедрі.

Заслужений лікар України (2010), має Подяку Київського міського голови (2005), нагороджений Почесною грамотою Вченої Ради НМУ імені О.О. Богомольця (2018). У 2014 році у складі колективу авторів кафедри хірургії №3 нагороджений Премією Кабінету Міністрів України за роботу «Сучасні мініінвазивні ендоскопічні та хірургічні технології лікування шлунково-кишкових кровотеч».

Має 109 друкованих робіт у наукових журналах та іншій періодичній та науково-медичній літературі,  у видавництвах рекомендованих  ВАК України – 24, у іноземних виданнях – 10. Отримано 3 патента України на винахід, автор 1 інформаційного листа.  За останні 5 років опублікував 31 наукову роботу.

   

 

Козлов Сергій Миколайович – асистент кафедри, 1967 р.н., закінчив із відзнакою Київський  медичний інститут ім. О.О. Богомольця (1-й лікувальний факультет) в 1992 р.  У подальшому, за рекомендацією Вченої ради, навчався в клінічній ординатурі (1992-1994) та очній аспірантурі (1994-1997) на кафедрі факультетської хірургії №2 (кафедра хірургії №3) Національного медичного університету під керівництвом академіка НАМН України, Заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Петра Дмитровича Фоміна. Із 1998 року працює на кафедрі на посаді асистента та відповідального хірурга міського центру шлунково-кишкових кровотеч на клінічній базі 12 МКЛ м. Києва.

У 1999 році захистив кандидатську дисертацію «Оцінка факторів ризику при виборі хірургічної тактики у хворих із гострокровоточивими пілородуоденальними виразками». Із 2005 року – лікар-хірург вищої категорії. Пройшов курси тематичного вдосконалення «Ультразвукова діагностика», «Лапароскопічна хірургія», «Рентгенендоваскулярна хірургія» та «Ендоскопія».

Співавтор концепції проекту інформатизації діяльності медичних закладів м. Києва «Електронна лікарня». В тісній кооперації з науковими підрозділами НАН та НАМН України з 2008 року бере участь у розробці мініінвазивних технологій профілактики та лікування ускладнень портальної гіпертензії при дифузних захворюваннях печінки.

Автор 15 патентів, 164 наукових праць, з яких 27 опубліковано  у іноземних джерелах. За розробку мініінвазивних методів хірургічного лікування у складі групи авторів удостоєний премії Кабінету Міністрів України за 2015 рік. Дійсний член EASL (Европейська асоціація дослідження [захворювань] печінки) та рецензент BMJ Gastroenterology з 2018 р. Індекс Гірша (Google Scholar) – 4.

   

 

Ліссов Олексій Ігорович – асистент кафедри хірургії №3, 1969 р.н., закінчив ІІ медичний факультет Київського медичного інституту в 1992 році. З 1992 по 1993 рр. – працював лікарем-науковим співробітником відділення вроджених вад серця Інституту серцево-судинної хірургії. З вересня 1993 р. по 1995 р. працював асистентом-стажером кафедри факультетської хірургії №2 НМУ ім. О.О. Богомольця, на базі КМКЛ №12, де з вересня 1995 року по теперішній час працює асистентом кафедри.

У травні 2000 року захистів кандидатську дисертацію на тему “Ранні післяопераційні ускладнення в хірургії виразкових кровотеч”.

Опублікував 64 наукових праці, має 3 патенти на винахід.

У 2007 році пройшов курси виконання трансанальної гемороїдальної деартеріалізації при відділенні проктології Київської обласної лікарні.

У 2013 році пройшов майстер-клас із вдосконалення та оновлення цієї методики у Римі.

   

 

Переш Євген Євгенович – асистент кафедри, 1972 р.н. Закінчив медичний факультет Ужгородського державного університету в 1995 році з відзнакою. 1999 році  захистив кандидатську дисертацію на тему «Клініка, діагностика та хірургічне лікування виразкових гастродуоденальних кровотеч у осіб похилого та старечого віку з супутньою серцево-судинною патологією». Асистент кафедри з 2000 року, лікар-хірург вищої категорії, лікар-проктолог.

 

   

 

Курбанов Антон Костянтинович – асистент кафедри хірургії №3, 1983 р.н., у 2005 році закінчив із відзнакою медичний факультет №1 НМУ імені О.О. Богомольця. За розподілом працював старшим лаборантом (2005-2012), одночасно навчався в інтернатурі за спеціальністю “хірургія” (2005-2008), в заочній аспірантурі за спеціальністю “хірургія” (2010-2014) на кафедрі хірургії №3. Із вересня 2012 року працює асистентом кафедри хірургії №3. Тема кандидатської дисертації «Порівняльна оцінка віддалених результатів малоінвазивних та відкритих методів хірургічного лікування ахалазії стравоходу». Є заступником керівника студентського наукового гуртка кафедри, членом робочої групи з підготовки та екзаменатором ОСКІ-1 та ОСКІ-2.

Сфера наукових інтересів: загальна та невідкладна абдомінальна хірургія, проктологія, онкохірургія шлунково-кишкового тракту, хірургія шиї та стравоходу. Є автором 83 друкованих праць (9 – в зарубіжних виданнях), 3 патентів України та 1 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір. Є членом асоціації лікарів медичного туризму України та членом наукового товариства хірургів м. Києва та Київської області. Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом “хірургія”, спеціалізацію за фахом “проктологія”.

   

 

Лобода Сергій Сергійович – асистент кафедри, 1978 р.н., лікар-хірург вищої категорії,

DBA candidate, MBA in Healthcare, MD, PharmD.

Освіта:

2016 – Міжнародний інститут менеджменту “МІМ-Київ” DBA candidate (Advanced Management International Studies);

2013 – Міжнародний інститут менеджменту “МІМ-Київ”  MBA in Healthcare;

2005 – Національний фармацевтичний університет, Фармація, Провізор;

2001 – Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця.

Підвищення кваліфікації, спеціалізації, курси, стажування:

2017 – Healthcare Marketplace by University of Minnesota on Coursera;

2013 – організація і управління охороною здоров’я (18-місячний курс) МНУ, управлінець;

2013 – курси з контролю якості ISO 9000 Bureu Veritas;

2013 – стажування  Tapper Business School (Carnegie Mellon University), Pittsburgh, USA;

2005 – організація і управління охороною здоров’я  КМАПО, управлінець;

Досвід роботи:

2018 – по теперішній час Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, асистент кафедри хірургії №3;

2018 – по теперішній час Національна службу здоров’я України, позаштатний експерт;

2005 – 2018 – Київська міська клінічна лікарня №12, завідувач відділення нових технологій.