НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра акушерства та гінекології післядипломної освіти

Співробітники

 

Завідувач кафедри
Чермак Ігор Іванович

 

Доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, магістр права, лікар вищої кваліфікаційної категорії

В 1987 році закінчив Київський медичний інститут за спеціальністю лікувальна справа. В 2009 році закінчив Національний університет внутрішніх справ України. В 2010 році закінчив магістратуру Академії управління МВС України. В 2015 році захистив дипломну роботу на економічному факультеті в Інституті післядипломної освіти Київського національного університету технологій та дизайну.

Є автором 74 друкованих праць

Професор кафедри
Макаренко Михайло Васильович

Доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, Народний депутат України 9-го скликання.

У 1973 році закінчив лікувальний факультет Київського медичного інституту.

У 1992 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Рання діагностика, профілактика і лікування хронічного ДВЗ-синдрому вагітних з нефропатією». У 2015 році захистив докторську дисертацію на тему «Місце та роль фетоплацентарної системи у розвитку синдрому затримки росту плода». В 2015 році призначений на посаду завідувача кафедри акушерства та гінекології післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця.

Лікар вищої категорії з 41-річним досвідом практичної роботи.

Автор 111 друкованих робіт, 3 патентів на корисну модель та 5 авторських прав на твір.

  Доценти кафедри
Мартинова Лілія Іванівна

Кандидат медичних наук, доцент кафедри

У 1991 році з відзнакою закінчила лікувальний факультет Київського медичного інституту імені О.О.Богомольця.

З 1991 по 1993 рік навчалась в клінічній ординатурі при кафедрі акушерства та гінекології №3 НМУ ім. О.О.Богомольця.

З 1995по 2011 рік – асистент кафедри акушерства та гінекології №3. З 2015 року по теперішній час доцент кафедри акушерства та гінекології післядипломної освіти.

У 2003 році захистила кандидатську дисертацію за темою: «Консервативні методи лікування позаматкової вагітності».

В 2009 році закінчила Міжнародний Соломонів університет за напрямком підготовки «Право», спеціальність «Правознавство (медичне право)» В 2013 році закінчила ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за напрямком підготовки «Бізнес-адміністрування»

Лікар першої кваліфікаційної категорії із 20-літнім стажем роботи.

Автор 73 наукових праць. На кафедрі відповідає за навчально-методичну та наукову роботу.

 Дабіжа Леонід Петрович

Кандидат медичних наук, доцент кафедри

У 1989 році закінчив Донецький державний медичний інститут ім. М. Горького.

З 1996 року по 2014 рік був співробітником Донецького національного медичного університету ім.. М. Горького:

В 2002 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Прогнозування, рання діагностика та профілактика передчасних пологів».

З 2016 року співробітник кафедри акушерства та гінекології післядипломної освіти.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії, лікарський стаж – 29 років, педагогічний стаж – 20 років.

  Асистенти кафедри 
 Громова Олександра Леонідівна

Кандидат медичних наук, асистент кафедри.

У 1994 р. з відзнакою закінчила лікувальний факультет Полтавської стоматологічної академії . З 1994 по 1997 рік отримала післядипломну освіту та пройшла клінічну ординатуру в Науково – дослідному інституті акушерства і гінекології ім. Д.О. Отта в Санкт – Петербурзі. В 1997 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-морфологічне обґрунтування застосування шовного матеріалу  біофіл при кесарському розтині»

Сокол Інна Вікторівна

Асистент кафедри.

У 2015 р. закінчила НМУ імені О.О. Богомольця. З 2015 по 2018 роки проходила інтернатуру за спеціальністю “Акушерство та гінекологія”. З 2018 р. і по теперішній час працює лікарем акушером-гінекологом в КМПБ №5.  Автор 16 друкованих робіт та 8 патентів на корисну модель. Працює над кандидатською дисертацією за темою

Берестовий Владислав Олегович

Асистент кафедри.

У 2015 р. закінчив лікувальний факультет Київського медичного університету імені О.О.Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа». З 2015 по 2018 рік- післядипломна освіта в ІПО імені О.О.Богомольця за спеціальністю «Акушерство та Гінекологія». З 2018 р. і по теперішній час працює лікарем акушером-гінекологом в КМПБ №5

Автор 8-ми патентів та 16-ти наукових праць.

Працює над кандидатською дисертацією за темою

 
Ворона Роман Миколайович

Асистент кафедри.

У 2015 році закінчив НМУ імені О.О. Богомольця. З 2015 по 2018 роки проходив інтернатуру в Інституті післядипломної освіти НМУ імені О.О.Богомольця за спеціальністю «Акушерство та гінекологія» на базі 5 пологового будинку міста Києва. Автор 35 друкованих робіт та 9 патентів на корисну модель.

  Старші лаборанти кафедри 
 Чеботаренко Антон Григорович

Старший лаборант кафедри

У 2017 р. закінчив медичний факультет №1 НМУ імені О.О. Богомольця

Автор 7 друкованих робіт.

Швачкіна Ганна Станіславівна

 

Старший лаборант кафедри

З 2015 по 2017 р. була старостою гуртка кафедри акушерства та гінекології післядипломної освіти.

У 2017 р. закінчила медичний факультет №3 НМУ імені О.О. Богомольця.

Автор 21 друкованої роботи