Кафедра акушерства, гінекології та неонатології післядипломної освіти

Лікувально-консультативна робота

 

Відповідальний по кафедрі за лікувально-консультативну роботу – доцент Мартинова Л. І.

 

Лікувальна робота проводиться на клінічних базах кафедри акушерства та гінекології післядипломної освіти.

 

 

 

Комунальне некомерційне підприємство КМПБ №5

 

Київський міський пологовий будинок №5 – це провідний медичний заклад в Україні, який має давні традиції, власну школу акушерів-гінекологів, один із найбільших пологових будинків, основною спеціалізацією якого є надання акушерської допомоги вагітним високого ризику з екстрагенітальною патологією.

 

В структуру закладу входять:

– акушерське відділення з сімейними пологовими палатами та післяпологовими палатами для спільного перебування матері і новонародженого;

– акушерське відділення з індивідуальними пологовими залами та післяпологовими палатами;

– відділення патології вагітних та екстрагенітальної патології з ліжками для невиношування;

– гінекологічне відділення;

– амбулаторне відділення акушерсько- гінекологічного спостереження;

Де надається допомога вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим, гінекологічним та хірургічним хворим.  Щороку в пологовому будинку народжується близько 5000 дітей.

Гінекологічну допомогу щороку отримують близько 2500 жінок, з яких 1900 – оперативну допомогу, в тому числі мініінвазивну, лапаро- та гістероскопічну.

Київський міський пологовий будинок №5 є першим родопомічним закладом в історії України, який підтримав трьохступневу модель надання акушерської допомоги.

На базі КМПБ №5 запроваджено проект «Домашні пологи під захистом пологового будинку» та інноваційний проект «Один лікар на вагітність, пологи та післяпологовий період». Пологовий будинок має  підтверджений статус  «Лікарня, доброзичлива до дитини».

 

 

 

 

Комунальне некомерційне підприємство КМПБ №6

 

Київський міський пологовий будинок №6 – це сучасний лікувальний заклад орієнтований на природні, партнерські пологи з психологічною підтримкою за найкращими світовими практиками та стандартами доказової медицини.

Лікувальний заклад є центром надання акушерської та гінекологічної допомоги дітям та підліткам Києва. Гінекологічна допомога в закладі надається дівчатам-підліткам у віці з 11до 18 років. Дитячий та підлітковий гінеколог займається питанням репродуктивного здоров’я дівчаток: консультує, надає інформацію щодо статевого виховання, жіночого здоров’я та методів контрацепції. Проводить профілактику та діагностику гінекологічних захворювань, а також здійснює супровід вагітності та пологів у юних вагітних.

За попередній рік в КМПБ № 6 народилося 2659 дітей: 1596 хлопчиків та 1063 дівчинки, серед них – 34 двійнят.

В структуру закладу входять:

– пологове відділення з індивідуальними, сімейними, боксованими пологовими залами та операційними;

– відділення патології вагітних;

– гінекологічне відділення для дорослих/дітей;

– акушерське відділення з індивідуальними, сімейними, післяпологовими палатами для спільного перебування матері і новонародженого;

– спеціалізована жіноча консультація;

– відділення анестезіології для дорослих з ліжками інтенсивної терапії;

– відділення патології новонароджених, педіатрії та реабілітації;

Загальна кількість ліжок 100 з них 65 акушерського профілю, 35 гінекологічного профілю.

 

 

 

Комунальне некомерційне підприємство КМПБ №1

 

До закладу входять:

 • акушерське відділення;
 • анестезіологічне відділення з ліжками інтенсивної терапії та операційним блоком;
 • відділення інтенсивної терапії та реанімації новонароджених;
 • відділення патології вагітності з приймальним блоком;
 • відділення постінтенсивного виходжування та неонатального догляду за новонародженим;
 • гінекологічне відділення з приймальним блоком;

 

– Акушерське відділення

Акушерське відділення розраховане на 40 ліжок. Пологовий блок складається з 11 індивідуальних пологових залів, адаптованих до ведення партнерських пологів та оснащених за сучасними медичними стандартами. Для більшого комфорту роділь пологові зали оснащені кріслами-трансформерами, фітнес-м’ячами, шведськими стінками, стільчиками для проведення вертикальних пологів, карематами тощо.

В пріорітеті є партнерські пологи, для ведення яких є всі необхідні умови. Окрім того ведуться “домашні” пологи в умовах стаціонару.

Всі палати у відділенні – спільного перебування матері та новонародженого. 20 палат – підвищеної комфортності, зокрема 7 палат для сімейного перебування.

 

– Гінекологічне відділення з приймальним блоком

Забезпечує надання медичної допомоги:

 • вагітним в терміні до 22 тижнів;
 • жінкам з різною гінекологічною патологією (консервативне та оперативне лікування).

У відділенні виконуються сучасні види оперативних втручань, проводиться планове й ургентне хірургічне лікування:

 

 • патологічних процесів матки та її придатків;
 • доброякісних новоутворень;
 • патологічного стану і розвитку жіночих статевих органів;
 • порушень репродуктивної функції;
 • переривання вагітності в малих термінах;
 • реконструктивні оперативні втручання;
 • малі лікувальні та діагностичні гінекологічні операції.

Активно використовуються ендоскопічні види оперативного лікування – лапароскопія і гістероскопія, які дозволяють виконувати операції при різних видах гінекологічної патології без широкого хірургічного доступу. Дані види хірургічного лікування значно полегшують перебіг післяопераційного періоду, зменшують медикаментозне навантаження на пацієнтку, скорочують час перебування в стаціонарі, покращують перебіг реабілітаційного періоду, мають незначний відсоток ранніх і пізніх післяопераційних ускладнень.

Відділення розраховане на 30 ліжок.

 

 

 

 

 

Комунальне некомерційне підприємство “Перинатальній центр м. Києва”

 

Перинатальний центр м. Києва є лікувально-профілактичним закладом ІІІ рівня надання спеціалізованої висококваліфікованої медичної допомоги вагітним з акушерською та екстрагенітальною патологією, роділлям та породіллям, новонародженим та гінекологічним хворим. В Центрі втілюються сучасні перинатальні технології, рекомендовані ВООЗ.

В структуру закладу входять:

– пологове відділення з індивідуальними та сімейними пологовими залами і операційними;

– відділення сумісного перебування матері і дитини №1;

– відділення сумісного перебування матері і дитини №2;

– відділення патології вагітності та екстрагенітальної патології;

– відділення постнатального догляду та лікування новонароджених;

– відділення постінтенсивного догляду та виходжування новонароджених;

– відділення гінекологічне;

Ведення вагітності в Перинатальному центрі відбувається під наглядом висококваліфікованого медичного персоналу. Відділення функціональної діагностики обладнане сучасною апаратурою, в його структурі працює кабінет медико-генетичного консультування, кабінет психопрофілактичної підготовки та консультації лікарем-гематологом. Проводяться консультації з проблем репродуктивного здоров’я, прегравідарна підготовка, а також рання діагностика вроджених вад розвитку у плода. В спеціалізованій жіночій консультації Перинатального центру спостерігаються вагітні групи високого ризику. Також працюють клінічна та бактеріологічна лабораторії, які виконують всі необхідні дослідження.

Функціонує 15 сучасних індивідуальних та сімейних пологових залів, а також пологова зала, обладнана для ведення передчасних пологів, операційний блок, відділення анестезіології та інтенсивної терапії, які розташовані в безпосередній близькості один від одного на одному поверсі, що підвищує безпечність і якість надання допомоги. Потужне відділення інтенсивної терапії та реанімації новонароджених забезпечене сучасними апаратами для проведення моніторингу та підтримки всіх життєвих функцій організму. Все це дозволяє лікувати та виходжувати дітей, які народились передчасно з критично низькою вагою тіла, а також новонароджених із перинатальними патологіями. При необхідності проводиться консультування дитячими хірургом, офтальмологом, кардіоревматологом, нейрохірургом та іншими вузькопрофільними спеціалістами.   Завдяки єдиній в м. Києві ретинокамері в Перинатальному центрі є можливою рання діагностика ретинопатії з метою попередження сліпоти. Крім того, проводиться скринінг слуху та рання діагностика глухоти у новонароджених.

Відділення другого етапу виходжування недоношених дітей забезпечує постінтенсивний нагляд та реабілітацію новонароджених. В катамнестичному кабінеті спостерігаються діти після виписки  додому до досягнення трьох років, які консультуються неврологом, окулістом, психологом та неонатологами.

 

 

 

 

Комунальне некомерційне підприємство «Київський міський медичний центр «Академія здоров’я людини»

 

Головним стратегічним завданням комунального некомерційного підприємства «Київський міський медичний центр «Академія здоров’я людини» є надання невідкладної і планової спеціалізованої висококваліфікованої високотехнологічної консультативної, діагностичної, стаціонарної медичної допомоги акушерсько-гінекологічного, загально-клінічного і хірургічного профілю згідно міжнародних стандартів – вирішення проблем порушення репродуктивної функції, патології статевих і суміжних органів, ускладнень і патології вагітності, впровадження допоміжний репродуктивних технологій, нових перинатальних технологій, супровід вагітних з різними видами супутніх захворювань, проведення пренатальної та генетичної діагностики, впровадження клітинної терапії, рішення проблем народжуваності і вроджених вад новонароджених, виходжування новонароджених з дуже низькою масою тіла і екстремально низькою масою тіла, розвиток дитячої хірургії раннього віку, забезпеченням наступності і колегіальності в лікуванні між різними медичними установами міста Києва; наукова і педагогічна діяльність; вивчення, узагальнення та впровадження світових наукових досягнень і розробка прогнозів стану репродуктивного здоров’я населення, співпраця з донорськими організаціями та благодійними організаціями, міжнародними проектами.

Надання медичної допомоги здійснюється висококваліфікованими медичними працівниками – професорами, докторами та кандидатами медичних наук, лікарями вищої кваліфікаційної категорії.

Структура акушерського стаціонару:

 1. Відділення сумісного перебування матері та дитини;
 2. Пологовий блок;
 3. Операційний блок;
 4. Відділення неонатального догляду та інтенсивної терапії новонародженої;
 5. Відділення анастезіології та інтенсивної терапії;

На сьогоднішній день Центр обслуговує більше 500 тис. населення, працює в цілодобовому режимі. За добу до приймальних відділень за медичною допомогою звертається близько 50 пацієнтів. За рік виконано близько 5000 операцій, проведено близько 3500 пологів – надається висококваліфікована стаціонарна допомога більше 10 000 особам.

 

КНП «Академія здоров’я людини» – сучасна університетська клініка європейського рівня співпрацює з клініками Польщі, Германії, Ізраїлю, Сполучених штатів Америки. Співробітництво у сфері освіти, науки та охорони здоров’я, налагодження зв’язків між науково-дослідними (науково-технічними) установами, закладами охорони здоров’я, створення умов для реалізації спільних із сусідніми державами проектів (програм)  транскордонного співробітництва з охорони здоров’я  здійснюється з 2008 року. В рамках проекту «Ukraine-Kindergesundheit» – «Україна-Здоров`я дітей»  з метою виконання завдань Державної програми транскордонного співробітництва у галузі медицини на 2016-2020 роки за сприяння Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) українські лікарі пройшли повний курс стажування, успішно склали іспит та отримали сертифікати європейського рівня в клінічному медичному комплексі «WESTBRADENBURG GmbH» (Земля Брандербург, Німеччина) а саме в клініці «Ernst vonBergmann» (м. Потсдам, Земля Брандербург, Німеччина).

 

На базі КНП «Академія здоров’я людини» провадиться наукова  діяльність – вивчення, узагальнення та впровадження світових наукових досягнень і розробка прогнозів стану репродуктивного здоров’я населення. Проводяться дослідження редокс потенціалу рідин та їх вплив на здоров’я людини.

 

 

 

 

Комунальне некомерційне підприємство КОР “Київський обласний перинатальний центр”

 

Метою діяльності Київського обласного перинатального центру є поліпшення медичного обслуговування населення, гарантування медико-лікувальних послуг, необхідних лікувальних процедур на основі господарського розрахунку згідно з чинним законодавством України про охорону здоров’я населення.

 

90% пацієнток Київського обласного перинатального центру – це жінки, які страждають екстрагенітальними патологіями і важкими захворюваннями. Саме тому ведення вагітності у Київському обласному перинатальному центрі відбувається під наглядом професійного медичного персоналу. Тут функціонують:

 

 • пологове відділення з індивідуальними пологовими залами,
 • перше акушерське відділення сумісного перебування матері і дитини,
 • друге акушерське відділення сумісного перебування матері і дитини,
 • відділення екстрагенітальних захворювань та акушерської патології,
 • гінекологічне відділення з малоінвазивними технологіями,
 • відділення анестезіології та інтенсивної терапії,
 • відділення постнатального догляду новонароджених,
 • відділення інтенсивної терапії та II етапу виходжування новонароджених,
 • поліклінічне відділення медичної генетики та планування сім’ї з лабораторією

 

Предметом діяльності є:

 

 • надання населенню (в першу чергу мешканцям Київської області) висококваліфікованої акушерсько-гінекологічної допомоги;
 • надання допомоги матері і дитини в після пологовий період;
 • співробітництво з міжнародними іноземними та українськими громадянами та організаціями і фондами з питань охорони здоров’я громадян (пацієнтів), а також обмін досвідом в галузі медицини;
 • сприяння залученню українських та іноземних інвестицій для розвитку медичних закладів, пологових будинків та забезпеченню таких установ необхідним обладнанням та медичними препаратами та ліками;
 • медичне обслуговування населення згідно з договорами медичного страхування;
 • надання невідкладної стаціонарної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, пацієнтам з гінекологічними захворюваннями і новонародженим;
 • надання планової стаціонарної допомоги вагітним та роділлям з екстрагенітальною та акушерською патологією;
 • надання планової стаціонарної допомоги гінекологічним хворим згідно з показаннями до госпіталізації;
 • надання планово-консультативної та невідкладної допомоги в районах області;
 • проведення консультацій та лікувальної роботи з гінекологічно хворими дітьми та підлітками, інформаційно-методичної роботи з питань статевого виховання дітей та підлітків;
 • проведення медико-генетичного консультування населення, пренатальної діагностики вроджених вад розвитку, медико-генетичне обстеження новонароджених;
 • впровадження в практику нових методів діагностики лікування та реабілітації;
 • виконання широкого спектру клініко-діагностичних обстежень;
 • проведення консультативної та лікувальної роботи серед вагітних, роділь, породіль, їх новонароджених дітей, пацієнтів з гінекологічними захворюваннями;
 • надання гінекологічної допомоги дітям та підліткам;
 • надання медико-генетичної допомоги населенню;
 • підготовка та підвищення кваліфікації відповідних кадрів;
 • участь у науково-практичних, обласних та всеукраїнських програмах відповідного напрямку;
 • впровадження в роботу нових технологій та науково-дослідницька робота;
 • взаємодія з Товариством Червоного Хреста України, іншими громадськими організаціями з питань охорони здоров’я матері та дитини;
 • підтримка міжнародних контактів та зв’язків.

 

 

 

 

КНП «Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини»

 

Кадровий потенціал КМЦРПМ надає висококваліфіковану, спеціалізовану стаціонарну і амбулаторну медичну допомогу жіночому населенню м. Києва. В центрі працює єдине в місті інфекційне акушерське відділення, яке надає високоспеціалізовану медичну допомогу вагітним з інфекційною та супутньою екстрагенітальною патологією, наркозалежним жінкам, які, в переважній більшості, мають низький соціальний статус і потребують державної підтримки.

В структуру закладу входять:

 • інфекційне акушерське відділення;
 • акушерське відділення з приймальним блоком та індивідуальними пологовими залами;
 • відділення інтенсивної терапії новонароджених та неонатального догляду;
 • відділення репродуктології та ендокринної гінекології;
 • відділення ендоскопічної хірургії та еферентних методів лікування з операційним блоком;
 • відділення ендометріозу та тазової хірургії;
 • гінекологічне відділення з санітарним пропускником;
 • відділення анестезіології та інтенсивної терапії;
 • відділення пренатальної діагностики;
 • жіноча консультація;
 • клініко-діагностична лабораторія.

 

У закладі відпрацьований алгоритм профілактики вертикальної трансмісії ВІЛ. Налагоджена дієва система надання медичної допомоги вагітним з важкими формами ГРВІ, грипу та COVID 19.

Акушерське відділення з приймальним блоком та індивідуалльними пологовими залами де здійснюється моніторинговий контроль за станом матері та плоду під час вагітності та пологів, надається своєчасна кваліфікована допомога пацієнткам і новонародженим. В практику роботи акушерського відділення впроваджені новітні перинатальні технології. У відділенні інтенсивної терапії новонароджених та неонатального догляду надається кваліфікована допомога новонародженим, в т.ч., глибоко недоношеним немовлятам.

 • У відділенні налагоджені сучасні методи діагностики патології немовлят.
 • Відділення репродуктології та ендокринної гінекології – єдине в місті відділення, де здійснюється лікування безпліддя методами допоміжних репродуктивних технологій за бюджетні кошти.

У відділенні пренатальної діагностики закладу проводиться:

 • пренатальний скринінг вродженої патології вагітним столиці;
 • впроваджені інвазивні методики діагностики. Жіноча консультація центру обслуговує жіноче населення міста Києва, включаючи, переселенців, жінок з низьким соціальним статусом. На базі ЖК налагоджена система замісної підтримувальної терапії для наркозалежних вагітних столиці.

В трьох гінекологічних відділеннях (відділення ендоскопічної хірургії та еферентних методів лікування з операційним блоком, відділення ендометріозу та тазової хірургії, гінекологічне відділення з санітарним пропускником) закладу загальна хірургічна активність щороку збільшується і в 2021 році складала 70%.

 • В закладі активно впроваджуються інноваційні оперативні методики хірургічного лікування.
 • Зменшується тривалість лікування в післяопераційному періоді.

 

 

 

 

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені Академіка О.М. Лук’янової НАМН України»

 

Головною науково-дослідною установою в Україні в сфері охорони здоров’я матері і дитини є створений в 1929 році Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України, з 1972 року розташований на території Шевченківського району м.Києва.

Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України» створена в 1929 році — є провідною науково-дослідною установою в державі у галузі охорони здоров’я матері і дитини. З початку інститут мав назву Український науково-дослідний інститут охорони материнства і дитинства. З 1965 року існував як Київський науково-дослідний інститут педіатрії, акушерства та гінекології МОЗ УРСР. З організацією у 1993 році Академії медичних наук України увійшов до її складу як Інститут педіатрії, акушерства і гінекології.

За успіхи в розвитку медичної науки, охорони здоров’я матері та дитини, підготовку наукових кадрів у 1979 році інститут нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора.

В інституті проводяться фундаментальні та прикладні дослідження з актуальних проблем збереження здоров’я дітей та жінок по напрямкам:

 • Перинатальна охорона плода та новонародженого. Розробка методів пренатальної діагностики вроджених вад розвитку, їх хірургічної корекції;
 • Розробка методів планування, попередження абортів, прегравідарної підготовки до вагітності, лікування та профілактика ускладнень у вагітних жінок з акушерською та екстрагенітальною патологією і їх новонароджених дітей;
 • Вивчення стану репродуктивного здоров’я, розробка новітніх технологій діагностики, оперативних і консервативних методів лікування непліддя,  гінекологічних та онкологічних, симультативної хірургії у жінок;
 • Вивчення параметрів здоров’я дітей та найбільш актуальних проблем розвитку, прогресування, профілактики та лікування хронічних соматичних захворювань респіраторної, гепатобіліарної, нервової систем, шлунково-кишкового тракту, ревматичних та хвороб сполучної тканини у дітей раннього віку, діагностика та лікування орфанних захворювань;
 • Наукові основи природного харчування дітей першого року життя, впровадження в практику нових продуктів харчування для здорових і хворих дітей та вагітних жінок;
 • Організаційні і медико-соціальні проблеми охорони здоров’я матері і дитини з урахуванням екологічних особливостей різних регіонів України;
 • Організація медичної та психологічної допомоги дітям та жінкам із зони АТО.

 

 

 

 

 

Національна дитяча спеціалізована лікарня “ОХМАТДИТ”

 

Лікарня створена Указом Президента України № 494/96 від 3 липня 1996 року (наказ МОЗ України від 07 серпня 1996 року № 248) на виконання Національної програми “ Діти України ” шляхом об‘єднання і реорганізації Українського консультативного центру матері і дитини МОЗ України та науково – лікувального об‘єднання “ ОХМАТДИТ ” ( дитячої спеціалізованої клінічної лікарні №14 м. Києва ), статус Національної наданий Указом Президента України від 30 травня 2008 року №484.

Лікарня є клінічною базою для 27 установ, зокрема, кафедри педіатрії №1, кафедри медичної генетики, кафедри отоларингології, кафедри неонатології, кафедри інтенсивної терапії дітей та підлітків та інші НМАПО ім. П. Л. Шупика Шупика, кафедри дитячої хірургії, ортопедії та травматології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, відділу дитячої гематології НДІ переливання крові, відділу дитячої гінекології НДІ ПАГ, кафедрою медичної психології НМУ ім. Богомольця та інших.

Щорічно в стаціонарі на 620 лікарняних ліжках проходять лікування понад 18 тисяч дітей та близько 28 тисяч отримують невідкладну допомогу в травматологічному пункті лікарні.

Загальний ліжковий фонд лікарні становить:

 • з педіатричних клінік на 300 ліжок, в тому числі ліжка відділень онкогематолого профолю – 70 ліжок та Центру інфекційних захворювань «Клініка для лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД» на 20 ліжок;
 • хірургічного стаціонару на 290 ліжок, у тому числі відділення дитячої офтальмології і мікрохірургії ока на 20 ліжок;
 • Відділень токсикології, інтенсивної та еферентної  терапії на 40 ліжок, які виконують функцію надання інтенсивної допомоги;
 • відділень  інтенсивної терапії.

До складу хірургічної клініки входять: відділення ургентної хірургії, гнійної хірургії та торакоабдомінальне відділення, хірургія новонароджених, відділення ортопедії і травматології, пластично-реконструктивної мікрохірургії, дитячої нейрохірургії, отоларингологічне та відділення дитячої гінекології. Щорічно в лікарні виконується біля 9 тисяч операції, за виключенням кардіохірургічних. За останнє десятиріччя значного розвитку досягла хірургічна корекція вроджених вад розвитку, впроваджуються нові методики як оперативного, так і консервативного лікування хірургічних захворювань.

З 2002 року в лікарні проводяться: лапароскопічні операції, оперативне лікування сколіозу із застосуванням системи “ Міст”, з 2008 року – із застосуванням зростаючої системи “Страйкер”; використання біоімплантантів при хірургічних операціях у новонароджених. Виконуються унікальні оперативні втручання при атрезії та стенозі стравоходу/трахеї (у т.ч. у новонароджених дітей) з використанням малоінвазівних ендоскопічних методів.

У відділенні пластично-реконструктивної мікрохірургії виконуються операції реімплантації (приживлення ) ампутованих сегментів кінцівок та кінцівок; проводяться хірургічні операції по відновленню ушкоджених кровоносних судин, переферійних нервів та сухожилок, пересадка кістки на судинній ніжці. Розроблена та запроваджена методика лікування дітей із пологовим паралічем верхньої кінцівки починаючи із 2-3 місячного віку (єдине в Україні відділення), на рівні світових медичних стандартів якості проводяться операції по корекції вроджених вад розвитку (щелепне – лицьової області, грудної клітини, черевної порожнини, сечовивідних шляхів, крупних суглобів), у т.ч. і у новонароджених дітей.

Впроваджені новітні методи консервативного лікування неоперабельних гігантських гемангіом; деяких видів новоутворень (лімфангіоми).

У відділенні торакоабдомінальної хірургії проводяться оперативні втручання дітям зі всієї країни з приводу портальної гіпертензії (шунтуючі операції з пластикою – єдиний в Україні)), з діагнозами кістозних новоутворень паренхіматозних органів.

У відділенні дитячої та підліткової гінекології проводиться хірургічна корекція природжених і набутих вад розвитку статевих органів (для дітей раннього грудного віку – єдине в Україні відділення), консервативне лікування різних форм порушень статевого дозрівання.

У відділенні гнійної хірургії проводиться хірургічна корекція важких форм туберкульозних спондилітів з паралічем кінцівок (єдине в Україні відділення).

Відділення дитячої отоларингології проводить хірургічну корекцію атрезії хоан, лікування папіломатозу гортані дітям усіх областей України.

У відділеннях токсикології, інтенсивної та еферентної  терапії  застосовуються методи екстракорпоральної детоксикації, гемосорбції, гемодіалізу, плазмоферезу, перитонеального діалізу, гемодіалізу, розроблені методи лікування гострої і хронічної ниркової недостатності.

У співпраці з Українським Центром дитячої нефрології розроблена програма “Система надання допомоги в Україні дітям з хронічною нирковою недостатністю”.

У відділенні дитячої офтальмології та мікрохірургії ока розроблено клініко-офтальмологічний моніторинг та оперативне лікування дітей з ретинопатією недоношених, методики діагностики та лікування очних хвороб, що призводять до сліпоти, а також впроваджено методику лікування онкологічних захворювань очей.

В педіатричних відділеннях проводиться діагностика та лікування тяжких захворювань сполученої тканини, аутоімунних захворювань, важкої форми бронхіальної астми, рецидивуючого обструктивного синдрому, полінозів, атонічного дерматиту, дерматореспіраторного синдрому.

Діти з судомами різного генезу (епілепсія, епісиндром) в неврологічному відділенні складають до 30%, де проводиться повне клініко-інструментальне обстеження (ЕЕГ, ЕхоЕГ, НСГ, КТ головного мозку, МРТ), що дозволяє уточнити генез процесу і підібрати адекватне лікування антиконвульсантами різного напрямку дії у дітей, які довгий час безуспішно лікувались.

До ендокринологічного відділення поступають діти з вперше виявленими тяжкими формами цукрового діабету та іншою важкою ендокринною патологією. У відділенні проводяться сучасні методи дослідження і лікування з застосуванням інтенсивної інсулінотерапії, інстимуляцій бета – клітин підшлункової залози, інсулінової помпи. Відділення являється ініціатором організації Школи самоконтролю для дітей хворих на цукровий діабет, що дозволяє забезпечити їм повноцінне життя, а також попередити розвиток ускладнень.

У відділеннях дитячої онкогематології надається високоспеціалізована медична допомога дітям з гематологічними і онкогематологічними захворюваннями, впроваджується метод  трансплантації стовбурових гемопоетичних клітин, а також координується діяльність обласних гематологічних відділень. З кінця 2009 року працює Референс – лабораторія з клінічної лабораторної діагностики онкогематологічних захворювань. Проводиться активна робота по вивченню і адаптації високорезультативних зарубіжних технологій в лікуванні лейкозів і лімфом дитячого віку з метою впровадження нових програм хіміотерапії в базових відділеннях дитячої гематології. Запровадження в практику лікувальних протоколів інтенсивної хіміотерапії в 5 разів збільшило позитивну результативність.

У відділеннях неонатології  проводяться обстеження, інтенсивна терапія і виходжування хворих новонароджених і недоношених дітей з екстремальне низькою масою тіла та важкою перинатальною патологією. Понад 40% новонароджених і недоношених дітей потребують проведення інтенсивної терапії. Застосовуються сучасні методи інтенсивної терапії: пролонгована штучна вентиляція легенів, СРАР – терапія, респіраторна терапія у глибоконедоношених немовлят, парентеральне харчування, екстракорпоральна детоксикація, корекція важких водно-електролітних, метаболічних розладів, порушень імунітету. У відділеннях впроваджена модель перинатального  догляду «мати-кенгуру». У відділенні хірургії новонароджених впроваджені сучасні методики корекції вроджених вад розвитку.

Медико-генетичний центр на сьогодні виконує функцію спеціалізованого медико-генетичного закладу, де проводить:

 • медико-генетичне консультування та діагностику сімей з  усіх регіонів України з підозрою на лізосомальні хвороби;
 • діагностику з допомогою молекулярно- цитогенетичного методу (FISH) однієї із  форм хромосомної патології – мікроделеційних синдромів, таких як: синдромів мікроделеції 22q11.2, Вільямса, Прадера-Віллі, Ангельмана, Fish на патологію хромосом 21,18,13,Х,У;
 • медико-генетичне консультування та діагностику синдромальних форм у дітей  з вродженими вадами серця та судин.

Медико-генетичний центр – єдиний генетичний заклад в країні, який продовжує діагностику мікроделеційних синдромів у дітей різного віку з різних областей України.

Центр орфанних захворювань надає висококваліфіковану спеціалізовану  медичну допомогу хворим зі спадковими та набутими хворобами обміну речовин (лізосомними, мітохондріальними, порушенями обміну амінокислот та іншими рідкісними захворюваннями вроджених помилок метаболізму), створює бази даних хворих з фенілкетонурією, хворобою Гоше, мукополісахаридозами та іншими рідкісними спадковими  захворюваннями обміну речовин.

Центр інфекційних захворювань «Клініка для лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД» (єдиний в Україні центр) надає спеціалізовану висококваліфіковану амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну медичну допомогу дітям з важким та стійким до стандартного лікування перебігом ВІЛ-інфекції/СНІДу з використанням сучасних методів лікування. Центр надає консультативну, організаційно-методичну допомогу фахівцям закладів охорони здоров’я з питань розробки та впровадження сучасних методів діагностики та лікування, етапності та наступності в лікуванні ВІЛ-інфекції/СНІДу у дітей України. Керуючись чинним законодавством у сфері допомоги ВІЛ-інфікованим, Центр забезпечує надання комплексної допомоги, впроваджує сімейний підхід та прагне досягти стандартів надавача інтегрованих послуг.

Центр медико-психологічної, соціально-реабілітаційної допомоги (єдиний в Україні центр) забезпечує психологічне консультування та психологічний супровід дітей з різною патологією по відділеннях лікарні, навчально-виховну роботу в відділеннях та Центрах лікарні, в тому числі організацію навчання дітей Центру токсикології з залученням шкільних педагогів.

 Методично-організаційний навчально-ресурсний центр на сьогодні виконує такі функції:

 • Організаційно-методичний супровід системи управління якістю ISO 9001:2015 в Лікарні. Здійснення внутрішніх аудитів. Розробка заходів щодо удосконалення системи управління якістю.
 • Організаційний супровід здобуття загальної середньої освіти учнями, які перебувають на стаціонарному лікуванні в НДСЛ «Охматдит».
 • Методичне забезпечення, моніторинг, оцінка та координація діяльності органів та закладів охорони здоров’я України з питань впровадження та розвитку Програм, направлених на охорону здоров‘я дітей та матерів, в тому числі Розширеної Ініціативи «Лікарня, доброзичлива до дитини» та медичної допомоги підліткам та молоді на принципах дружнього підходу – «Клініка, дружня до молоді». Участь в розробці національних нормативних документів з даних питань.
 • Співпраця з міжнародними агенціями; пошук грантів та їх супровід.

Консультативно-діагностичну поліклініку щорічно відвідує понад 270 тис. відвідувачів. КДП надає допомогу дітям і жінкам з 30 лікарських спеціальностей. У відділеннях КДП надається спеціалізована консультативна діагностична та лікувальна допомога з алергології, гематології, дерматології, імунології, кардіоревматології, психоневрології, ендокринології, гастроентерології, нефрології, пульмонології, фтизіатрії, інфекційних захворювань, логопедії, гомеопатії, хірургії, ортопедії, урології, стоматології, ортодонтії, медико-генетичне консультування

 

 

 

 

 

ТОВ “Materi clinic”

 

Клініка «МАТЕРІ» – це медичний центр, що має всі необхідні унікальні методи, методики та обладнання для обстеження сім’ї перед планованою вагітністю, досягнення вагітності ультрасучасними методами в найкоротші ефективні терміни, супроводу вагітності до пологів, ведення жінки в післяпологовому періоді і спостереження за її здоров’ям під час повсякденного життя.

У клініці працюють: лікарі акушер-гінекологи, анестезіологи, ембріологи, генетики, імунологи. На базі працює та викладає асистент кафедри акушерства та гінекології ІПО Берестовий Владислав Олегович.

Науково-практична діяльність: клініка  спеціалізується на діагностиці та лікуванні усіх форм безпліддя.

 

Проводиться:

 • лабораторне тестування різних біологічних матеріалів;
 • інструментальна діагностика (усі види УЗД);
 • всі види гінекологічних послуг;
 • скринінгові програми для вагітних;
 • консервативні методи лікування;
 • хірургічні (лапароскопія, гістероскопія. TESE, PESE та інші) методи лікування;
 • допоміжні (ЕКЗ, ICSI, PGD, та інші) методи лікування;
 • донорські методи лікування.

 

 

 

 

 

ТОВ “Медікал інвестмент енд девелопмент груп”