Кафедра акушерства, гінекології та неонатології післядипломної освіти

Історія кафедри

Кафедра акушерства та гінекології післядипломної освіти була заснована 1 серпня 2015 року у відповідності до наказу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця від 22.06.2015 № 458 на базі Київського міського пологового будинку №5. У 2021 році реорганізовано у Кафедру акушерства, гінекології та неонатології післядипломної освіти.

Тактичними завданнями кафедри акушерства та гінекології післядипломної освіти є: – загальне керівництво начальним процесом лікарів-інтернів на клінічних базах;

– розробка нових навчальних планів і постійне оновлення існуючих з урахуванням змін в освітньо-кваліфікаційних характеристиках;

– розробка методичного забезпечення, яке б дозволило на належному рівні викладати теми, які не відображені в існуючих планах або штучно розподілені між окремими кафедрами;

– робота над новими навчальними посібниками, які б враховували нові сучасні технології і методи діагностики та лікування; оптимізація програм лекцій та зміна підходу до їх проведення;

– необхідність працювати за загальним розкладом лекцій протягом очного циклу для всього потоку інтернів;

– організація і контроль якості підготовки до комп’ютерного іспиту Elex та іспиту Крок-3 тощо.

 

 

 

Відповідно до рішення Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця від 30.08.2021, згідно наказу № 592 від 31.08.2021 про реорганізацію кафедр по Інституту післядипломної освіти, кафедру Акушерства та гінекології післядипломної освіти реорганізувати в кафедру Акушерства, гінекології та неонатології післядипломної освіти.