Кафедра акушерства, гінекології та неонатології післядипломної освіти

Співробітники

 

Завідувач кафедри

Біла Вікторія Володимирівна

 

Кандидат медичних наук, Заслужений лікар України, лікар вищої кваліфікаційної категорії, член Асоціації акушерів гінекологів України та міста Києва, директор КНП «Перинатальний центр м. Києва».

 

З 01.08.1989 по 11.02.2004 працювала на посаді лікаря-акушера-гінеколога Територіального медичного об’єднання Радянського району м. Києва.

З 12.02.2004 по 16.12.2008 працювала на посаді завідувача пологового блоку Київського міського пологового будинку №7.

З 17.12.2008 працює на посаді директора КНП Перинатальний центр м. Києва.

У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат медичних наук з теми: «Патогенетичне лікування загрози передчасних пологів».

З 01.03.2013 по 30.06.2022 працювала в НМУ імені О.О. Богомольця на посаді асистента кафедри акушерства та гінекології №1, за сумісництвом.

З 01.09.2022 по 31.03.2023 працювала на посаді доцента кафедри акушерства та гінекології №1 НМУ імені О.О. Богомольця, за сумісництвом.

З 03.04.23 працює на посаді доцента кафедри акушерства, гінекології та неонатології післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця, за сумісництвом.

Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Акушерство і гінекологія».

 У 2015 році Білій В.В. присвоєно звання заслуженого лікаря України. Лікарський стаж понад 35 років.

 Є членом Асоціації акушерів гінекологів України та міста Києва.

 

 

Професори кафедри

 

Говсєєв Дмитро Олександрович

Доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, лікар вищої кваліфікаційної категорії, член Асоціації акушерів гінекологів України та міста Києва, директор КНП Київський міський пологовий будинок №5

Говсєєв Дмитро Олександрович, 1962 року народження. У 1985 році закінчив Київський медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа».

У 2020 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор медичних наук з теми: «Повторна акушерська і перинатальна патологія (прееклампсія, плацентарна дисфункція і гестаційна анемія), діганостика, профілактика та прогнозування».

З 01 липня 1995 року по 01 липня 2000 року Говсєєв Д.О. працював у Медичному інституті Української асоціації народної медицини на посаді асистента кафедри акушерства та гінекології.

З 01 вересня 2015 року по 26 червня 2018 року Говсєєв Д.О. працював в НМУ імені О.О. Богомольця на посаді доцента кафедри акушерства та гінекології післядипломної освіти.

З 13 вересня 2018 року по 11 травня 2021 року працював на посаді доцента кафедри хірургічних хвороб з курсом акушерства та гінекології і курсом педіатрії та дитячих інфекційних хвороб ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

З 12 травня по 25 червня 2021 року та з 16 вересня 2021 року по теперішній час працює в НМУ імені О.О. Богомольця на посаді професора кафедри акушерства та гінекології післядипломної освіти за сумісництвом.

Загальний педагогічний стаж складає 11 років.

Говсєєв Д.О. має вищу лікарську кваліфікаційну категорію.

З квітня 1997 року по березень 1998 року Говсєєв Д.О. працював завідувачем відділення патології вагітних пологового будинку №5.

З березня 1998 року по січень 2019 працював на посаді заступника головного лікаря з медичної частини Київського міського пологового будинку №5.

З січня 2019 по лютий 2020 працював на посаді головного лікаря Київського міського пологового будинку №5.

З лютого 2020 року по теперішній час працює на посаді директора КНП Київський міський пологовий будинок №5.

Є членом Асоціації акушерів гінекологів України та міста Києва.

У 2004 році Говсєєву Д.О. присвоєно звання заслуженого лікаря України Лікарський стаж – 37 років.

Говсєєв Дмитро Олександрович є автором і співавтором 138 друкованих праць, 2 навчальних посібників, 11 патентів на корисну модель та має 5 авторських прав на твір.

 

 

 

Чермак Ігор Іванович

 

Доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, магістр права, лікар вищої кваліфікаційної категорії.

 

В 1987 році закінчив Київський медичний інститут за спеціальністю лікувальна справа.

В 2009 році закінчив Національний університет внутрішніх справ України.

В 2010 році закінчив магістратуру Академії управління МВС України.

З 2012 року – доктор медичних наук із спеціальності «Акушерство та гінекологія». Дисертацію на тему: «Безпліддя у жінок пізнього репродуктивного віку: діагностика і тактика лікування» захищено 09.04.2012 у спеціалізованій вченій раді при Національній медичній академії  післядипломної освіти ім.. П.Л. Шупика МОЗ України.

В 2015 році захистив дипломну роботу на економічному факультеті в Інституті післядипломної освіти Київського національного університету технологій та дизайну.

 

 

Батман Юрій Анастасович

 

Доктор медичних наук, професор, лікар вищої кваліфікаційної категорії, член Асоціації неонатологів України.

 

У 2011 році рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання професора.

2014-2016 рр. – Головний науковий співробітник відділення неонатології ДУ “Інститут педіатрії, акушерства та гінекології (ІПАГ) АМН України”

2016 – 2022 рр. – Заст. мед. директора з неонатологіі пологового будинку Лелека.

З 2022 р. – Професор кафедри акушерства, гінекології та неонатології НМУ імені О.О. Богомольця післядипломної освіти.

У 2008 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора медичних наук «Перинатальна диспансеризація плода, прогнозування невідкладних станів і особливостей адаптації новонароджених»

У 1994 році проходив стажування в США по програмі грудного вигодовування і з 1999 року є експертом ВОЗ ЮНІСЕФ з цих питань.

 

 

 

  Доценти кафедри

Геревич Надія Василівна

 

Кандидат медичних наук, доцент.

 

В 2000 році закінчила НМУ ім. О.О. Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа».

З 2022 року – магістр в галузі Публічне управління та адміністрування.

З 2005 року – асистент кафедри акушерства, гінекології та репродуктології НМАПО ім. П. Л. Шупика та лікар акушер-гінеколог КМПБ №2.

2016 -2020 рр.  – доцент кафедри акушерства, гінекології та медицини плода НМАПО ім. П. Л. Шупика.

2020-2022рр – старший науковий співробітник відділення «патології вагітності та пологів» ДУ НДІ ПАГ ім. О.М. Лук’янової.

2022 – кафедра Акушерства, гінекології та неонатології

Інституту післядипломної освіти Національного

медичного університету ім. О.О. Богомольця.

З вересня 2021 року – доцент кафедри хірургії ННЦ Інститут біології та медицини Національного університету ім. Т.Г. Шевченко.

Науковий ступінь « Кандидат медичних наук» з 2006 року.

 

 

 Громова Олександра Леонідівна

 

Доктор медичних наук.

 

У 1994 р. з відзнакою закінчила лікувальний факультет Полтавської стоматологічної академії.

З 1994 по 1997 рік отримала післядипломну освіту та пройшла клінічну ординатуру в Науково – дослідному інституті акушерства і гінекології ім. Д.О. Отта в  Санкт – Петербурзі.

В 1997 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-морфологічне обґрунтування застосування шовного матеріалу  біофіл при кесарському розтині»

У 2021 році захистила докторську дисертацію за темою: «Гіперпластичні процеси ендометрію у жінок в пременопаузі: генофенотипові особливості, таргетна діагностика та стратегія терапії».

 

 

 

Мартинова Лілія Іванівна

 

Кандидат медичних наук.

 

У 1991 році з відзнакою закінчила лікувальний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця.

З 1991 по 1993 рік навчалась в клінічній ординатурі при кафедрі акушерства та гінекології №3 НМУ ім. О.О. Богомольця.

З 1995 по 2011 рік – асистент кафедри акушерства та гінекології №3. З 2015 року по теперішній час доцент кафедри акушерства та гінекології післядипломної освіти.

У 2003 році захистила кандидатську дисертацію за темою: «Консервативні методи лікування позаматкової вагітності».

В 2009 році закінчила Міжнародний Соломонів університет за напрямком підготовки «Право», спеціальність «Правознавство (медичне право)» В 2013 році закінчила ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за напрямком підготовки «Бізнес-адміністрування»

Лікар першої кваліфікаційної категорії із 20-літнім стажем роботи.

 

 

  Асистенти кафедри 

Берестовий Владислав Олегович

 

У 2015 р. закінчив лікувальний факультет Київського медичного університету імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа».

З 2015 по 2018 рік- післядипломна освіта в ІПО імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Акушерство та Гінекологія».

З 2018 р. і по теперішній час працює лікарем акушером-гінекологом в КМПБ №5.

У 2021 році захистив кандидатську дисертацію за темою: «Лікувально-діагностичні критерії ефективності використання допоміжних репродуктивних технологійу жінок з рецидивуючою невдалою імплантацією»

 

 

 

Сокол Інна Вікторівна

 

У 2015 р. закінчила НМУ імені О.О. Богомольця. З 2015 по 2018 роки проходила інтернатуру за спеціальністю “Акушерство та гінекологія”.

З 2018 р. і по теперішній час працює лікарем акушером-гінекологом в КМПБ №5.

У 2023 році захистила кандидатську дисертацію за темою: «Нові аспекти патогенезу і оцінки ефективності лікування жінок з клімактеричним синдромом у періменопаузі».

 

 

 

Ярощук Олена Борисівна

 

З 1998 р. по 2000 р. навчалась в інтернатурі за фахом « Акушерство та гінекологія» на кафедрі акушерства та гінекології КМАПО ім. Шупика.

З 2000 р. по 2012 р. працювала лікарем акушер-гінекологом в жіночій консультації ЦРП Солом‘янського району міста Києва.

З 2.01.2012 р. по 17.02.2016 р. – лікарем акушер-гінекологом жіночої консультації №2 КМПБ №5.

З 18.02.2016 р. по 29.01.2018 р. – завідувачем жіночої консультації №3 КМПБ №5.

З 01.02.2018 р. по 1.09.2018 р. працювала на кафедрі акушерства та гінекології інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця асистентом кафедри.

3 02.09 2018 р. по 31.01.2021 р. – завідувач амбулаторного відділення акушерсько-гінекологічного спостереження.

З 01.02.2021 р. по теперішній час працює заступником директора КНП « КМПБ №5»

Працює над кандидатською дисертацією за темою: «Маркери внутрішньоутробного інфікування в прогнозі передчасних пологів».

 

 

Мартич Андрій Миколайович

 

У 2019 р. закінчив лікувальний факультет Київського медичного університету імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа».

З 2019 по 2022 рік- післядипломна освіта в ІПО імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Акушерство та Гінекологія».

З 2019 р. і по теперішній час працює лікарем акушером-гінекологом в КМПБ №5.

Працює над кандидатською дисертацією за темою: “Прогнозування успішності індукції

пологової діяльності у впершенароджуючих жінок з ризиком переношування вагітності”.

 

 

 

 

 

Венцківський Кирило Олегович

 

Кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог вищої кваліфікаційної категорії, лікар УЗД другої кваліфікаційної кваліфікаційної категорії, завідувач відділення спільного перебування матері та дитини №1 КНП “Перинатальний центр м. Києва”.

З 01.08.2007 по 07.12.2011 працював на посаді старшого лаборанта кафедри акушерства і гінекології №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З 05.07.2010 по 17.05.2012 працював на посаді лікаря акушера-гінеколога пологового відділення Київського міського пологового будинку №7, за сумісництвом.

З 18.05.2012 року до 06.07.2023 року працював на посаді лікаря акушера-гінеколога пологового відділення КНП “Перинатальний центр міста Києва”.

З 07.07.2023 працює на посаді завідувача відділення спільного перебування матері та дитини №1 КНП “Перинатальний центр м. Києва”.

З 18.09.2023 працює на посаді асистента кафедри акушерства, гінекології та неонатології післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця, за сумісництвом.

 

 

 

 

 

Берестовий Олег Олександрович

 

Закінчив державний медичний університет імені М.І. Пирогова у 1997 році.

З 1997 по 1999р.р. – спеціалізація «акушерство та гінекологія» – Київська медична академія післядипломної освіти;

З 2000 року працював лікарем акушером-гінекологом відділення допоміжних репродуктиних технологій клініки Ісіда-Ай-Ві-Еф;

2008 – 2014 рр. – працював на посаді провідного консультанта відділення з лікування безпліддя клініки Ісіда;

2002 – 2016 рр. – працював лікарем акушером-гінекологом відділення оперативної гінекології клініки Медіком за сумісництвом;

У 2005 році захистив кандидатську дисертацію за темою “Конституціональні особливості жінок з генітальним ендометріозом” за спеціальністю акушерство і гінекологія;

2007 – 2014 рр. – працював в Інституті генетики репродукції на посаді завідувача відділення допоміжних репродуктивних технологій;

З 25 липня 2014 року отримав вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю “Акушерство і Гінекологія”;

З 2014 року по теперішній час працює лікарем акушер-гінекологом у клініці репродуктивної медицини «Materi clinic».

В 2023 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук: «Оптимізація тактики допоміжних репродуктивних технологій та прогнозування ефективності лікування при поєднаному безплідді у подружніх пар»;.