Кафедра акушерства, гінекології та неонатології післядипломної освіти

Наукова робота та видавнича діяльність

 

Науковий керівник роботи:

завідувач кафедри, к.мед.н., Заслужений лікар України  Вікторія Володимирівна Біла

 

Відповідальний виконавець:

к.мед.н, доцент Л.І.Мартинова

 

Термін виконання: 01.2022 – 12.2024

 

На даний час на кафедрі виконується ініціативно-пошукова робота за темою: «Актуальні питання гомеостазу, репродуктивного потенціалу, взаємозв’язку репродуктивного та соматичного здоров’я жінки,  удосконалення методів прогнозування, діагностики  та профілактики акушерських ускладнень та гінекологічних захворювань, вивчення впливу здоров‘я матері на плід та новонародженого» на 2022-2024 рр. № держреєстрації – 0119U100601

 

Мета роботи: Підвищення ефективності діагностики і лікування клімактеричного синдрому у жінок в перименопаузі на основі удосконалення та впровадження алгоритму діагностичних та лікувально-профілактичних заходів.

 

Завдання дослідження:

  1. Вивчити частоту та особливості клінічного перебігу клімактеричного синдрому у жінок в перименопаузі.
  2. Встановити основні чинники клімактеричного синдрому у жінок в перименопаузі.
  3. Визначити основні особливості діагностики клімактеричного синдрому у жінок в перименопаузі.
  4. Аналізувати та надати оцінку рівня анти-HSP60 антитіл в період лікування клімактеричного синдрому.
  5. Удосконалити та оцінити ефективність диференційного підходу та розробити алгоритм щодо тактики ведення жінок в перименопаузі на фоні різних варіантів перебігу клімактеричного синдрому.

 

У процесі роботи буде налагоджуватися співпраця з науковими та клінічними установами Європи.

 

 

 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

–  2016 рік

Алгоритмы в акушерстве и гинекологии. Учебное пособие. В.А.Бенюк, Е.А.Дындарь, Д.А.Говсеев и др., К.: ТОВ «Бібліотека «Здоров’я України». – 2016. – 510 с.

 

–  2019 рік

Практичне керівництво «Невідкладні стани в акушерській практиці» А.Я. Сенчук, В.Г. Гінзбург, І.І.Чермак,  Київ, видавництво Фенікс, 336 сторінок, ISBN 978-966-136-574-1

 

–   2020 рік

Guidelines Obstetrics A.Senchuk, I.Chermak, I.Ventskivska, D.Martynova, V.Boyko

Київ, видавництво Книга-плюс, 204 сторінок, ISBN 978-966-460-132-7

 

–  2021 рік

Руководство для практикующих врачей   «Безопасное материнство: подготовка, беременность, роды, послеродовый период»    А.Я.Сенчук, И.И.Чермак, Минск, издательство Профессиональные издания, 216 страниц, ISBN 978-985-7177-65-3

Guidelines Pathological obstetrics A.Senchuk, I.Chermak, I.Ventskivska, D.Martynova, V.Boyko, Київ, видавництво Книга-плюс, 210 сторінок, ISBN 978-966-460-121-1

 

Академічні лекції з акушерства та гінекології Авраменко Т.В, ТОВ “Кріейтів медіа”, 424 сторінки

 

Медичні аспекти здоров’я жінки. Гіпертонічна хвороба у вагітних. Методичні рекомендації для акушерів-гінекологів, сімейних лікарів, терапевтів, кардіологів Авраменко Т. В.  № 3(138), с.11-21