НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра акушерства та гінекології післядипломної освіти

Наукова робота

На даний час на кафедрі виконується ініціативно-пошукова робота «Перинатально-материнські аспекти в акушерській практиці та актуальні питання імунології жіночого здоров’я». Номер держреєстрації 0119U100601.

Метою роботи э

  • вивчення особливостей патогенезу рецидивуючої невдалої імплантації на підставі поглибленого вивчення імунних і молекулярних механізмів з обґрунтуванням нових підходів до лікувально-діагностичних заходів
  • підвищення ефективності діагностики і лікування клімактеричного синдрому у жінок в перименопаузі на основі удосконалення та впровадження алгоритму діагностичних та лікувально-профілактичних заходів

Наукова новизна дослідження

  • вперше буде вивчено роль молекулярних маркерів клітинного стресу в етіопатогенезі рецидивуючої невдалої імплантації у пацієнтів з безпліддям перед та під час проходження лікування за допомогою ДРТ.
  • будуть встановлені закономірності виникнення рецидивуючою невдачі імплантації
  • буде доведена наявність надійного маркеру (антитілА до HSP60) для проведення доклінічної діагностики порушень клімактеричних розладів і його кореляція з проведенням замісної гормональної терапії