НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра менеджменту охорони здоров’я

Наукова робота

 • Відповідальний співробітник – професор, д.мед.н. Журавель Володимир Іванович, 044-250-13-37, 044-250-13-47, managementnmu@gmail.com, zhuravel_vi@ukr.net
 • Тема науково-дослідної роботи кафедри «Медико-соціальне обґрунтування організаційно-функціональної моделі первинної медичної допомоги в системі охорони здоров’я України» 2017-2019 рр. (УДК 614.2(477):614.88 (086.48), номер держреєстрації 0117U000270). Керівник НДР – завідувач кафедри, професор Парій В.Д.

На основі проведеного системно-історичного аналізу існуючих систем діяльності лікаря загальної практики-сімейного лікаря в Європі та інших країнах світу, вивчення розвитку сімейної медицини в Україні та оцінки її ефективності під час проведення крос-секційного наукового дослідження до та після процесу реформування первинної медичної допомоги в Україні обґрунтовано організаційно-функціональну модель первинної медичної допомоги в системі охорони здоров’я України в умовах реформування галузі.

Очікувана медико-соціальна та медико-економічна ефективність впровадження результатів НДР передбачає удосконалення організації та управління наданням первинної медичної допомоги населенню в Центрах первинної медичної допомоги.

Результати дослідження використані в навчальному процесі на кафедрі при розробці 5-ти навчальних /робочих планів і програм, а також можуть бути впроваджені в управління первинної медичної допомоги населенню в ЛПЗ та установах СОЗ усіх форм власності в Україні.

 • Грантова діяльність – відсутня.
 • Видавнича діяльність кафедри.

За 2019 рік: підручники, посібники – 2, статті – 30, тези – 17, затверджені Вченою радою методичні рекомендації з впровадження результатів НДР – 3.

Основні напрямки науково-практичної роботи

 • У період з 2011 по 2013 рр. на кафедрі виконувалися наукові дослідження на тему «Наукові основи формування керівного складу кадрових ресурсів охорони здоров’я: стан та стратегічний напрямок». Відповідальний – доцент кафедри, к.м.н. Вежновець Т.А.

У період з 2014 по 2016 рр. на кафедрі виконувалися такі науково-дослідні роботи:

 1. «Управління ризиками в системі охорони здоров’я (на прикладі персоналу)».Відповідальний – доцент, к.мед.н. Вежновець Т.А.

2 . «Обґрунтування моделі інфраструктури закладів охорони здоров’я на регіональному рівні в умовах реформування галузі». Відповідальний – пошукач кафедри Борис В.М.

3 . «Організаційні та функціональні засади діяльності регіональних лікарняних кас в Україні». Відповідальний – пошукач кафедри Грищук С.М.

4 . «Система безперервного покращення якості управління в закладі охорони здоров’я». Відповідальний – старший викладач Новічкова О.М.

5 . «Фармокоекономічний аналіз та аналізи раціональних витрат. Оцінка медичних технологій». Відповідальний – доцент, к.мед.н. Думенко Т.М.

У період 2017-2019 р. на кафедрі виконувалос0я наукове дослідження на тему «Медико-соціальне обґрунтування організаційно-функціональної моделі первинної медичної допомоги в системі охорони здоров’я України». Відповідальний – професор, д.мед.н. Журавель Володимир Іванович.

 • Кількість підготовлених аспірантів/докторантів:
 1. Здобуття наукового ступеня доктора наук – доцент Вежновець Тетяна Андріївна, 2018 р. «Соціально-психологічне моделювання кадрового менеджменту в сфері охорони здоров’я».
 2. Здобуття наукового ступеня кандидата наук – асистент/аспірант Короткий Олександр Володимирович, 2019 р. «Медико-соціальне обґрунтування організаційно-функціональної моделі діяльності лікаря загальної практики-сімейного лікаря в системі надання первинної медичної допомоги міському населенню (на прикладі міста Києва)».
 • Наукові інтереси кафедри – економіка охорони здоров’я, кадровий менеджмент, первинна медична допомога, управління ризиками, статистичні методи в медицині, доказова медицина, фармакоекономіка, бізнес-планування та маркетинг в охороні здоров’я, громадське здоров’я, E-Health, інформаційні технології в охороні здоров’я.

 

Публікації

 

Практикуми:

1. Парій В.Д., Таран В.В., Жила А.В., Кожемякіна Т.В., Матукова-Ярига Д.Г., Сергієнко С.Б. Економіка охорони здоров’я. Практикум для самостійної роботи студентів – ЦМК. – 2018. – 56 с.

2. Парій В.Д., Таран В.В., Жила А.В., Кожемякіна Т.В., Матукова-Ярига Д.Г., Сергієнко С.Б. Экономика здравоохранения. Практикум для самостійної роботи студентів (російська мова – для р.ф.н.) – ЦМК. – 2018. – 56 с.

3. Парій В.Д., Таран В.В., Жила А.В., Кожемякіна Т.В., Матукова-Ярига Д.Г., Сергієнко С.Б. Economics of Public Healh. Practicum for individual work. Практикум для самостійної роботи студентів (англійська мова – для а.ф.н.). ЦМК. – 2018. – 50 с.

4. Парій В.В., Жила А.В., Матукова Д.Г. Таран В.В. та ін. Economics of pudlic health (practicum for individual work). – K., 2019. – 59 p.

5. Вежновець Т.А. та інші. Кадрові ресурси системи охорони здоров’я в Україні. Ситуаційний аналіз. Проект USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я». – Київ. – 2019. – 133 с.

 

Нагороди:

 1. Завідувач кафедри, професор, д.мед.н. Парій Валентин Дмитрович – Почесна грамота Верховної Ради України, 2019 р.
 2. Професор, д.мед.н., Шкробанець Ігор Дмитрович – Почесна грамота Міністерства охорони здоров’я України, 2007 р., Почесна грамота Кабінету Міністрів України, 2007 р., Почесна грамота Міністерства охорони здоров’я України, 2009 р., Почесна грамота Верховної Ради України, 2010 р.

 

Альтернативна версія сайту кафедри http://kafedraoyoz.blogspot.com

та ми у фейсбуці – https://www.facebook.com/oyoz.kafedra