НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

Відповідальний співробітник: Любарець Світлана Федорівна, д.мед.н., доцент, професор кафедри slub@ukr.net

Підготовка студентів на кафедрі здійснюється на підставі нормативних документів МОЗ та МОН України.

Дисципліни, що викладає кафедра:

  • «Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології»
  • «Профілактика стоматологічних захворювань»
  • «Дитяча терапевтична стоматологія»
  • Курс за вибором «Ендодонтична техніка в дитячій стоматології»
  • «Основи стоматології»
  • «Сестринська практика в стоматології»
  • «Виробнича лікарська практика»

 

Практичні заняття з дисципліни «Дитяча терапевтична

стоматологія» у студентів 5 курсу

 

 

Практичне заняття з профілактики стоматологічних захворювань

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

Регламенти кінцевого контролю з дисциплін

Тестові завдання підсумкового контролю

 

 

 

Навчально-методична робота кафедри

Робочі програми