НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

Відповідальний співробітник: Любарець Світлана Федорівна, д.мед.н., доцент, професор кафедри slub@ukr.net

Підготовка студентів на кафедрі здійснюється на підставі нормативних документів МОЗ та МОН України.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ НА ВЕСНЯНО-ЛІТНІЙ СЕМЕСТР 2020-21 н.р

 

ПЛАН НАРАД КАФЕДРИ НА ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ СЕМЕСТР 2020-21 н.р.

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

ЕЛЕКТИВНІ КУРСИ

 

Розподіл груп між викладачами осінь 2020-21

Список рекомендованої літератури 4 курс ДТСТ осінь 20-21 (укр, англ)

Графік консультацій

Регламент оцінювання поточного контролю

Регламент ПК

Розклади

Тем плани лекцій та практичних занять

Питання до ПК 4 курс 2020-21 н.р.

Практичні навики до ПК 4 курс 2020-21 н.р.

 

Тестові завдання підсумкового контролю

 

Дисципліни, що викладає кафедра:

  • «Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології»
  • «Профілактика стоматологічних захворювань»
  • «Дитяча терапевтична стоматологія»
  • Курс за вибором «Ендодонтична техніка в дитячій стоматології»
  • «Основи стоматології»
  • «Сестринська практика в стоматології»
  • «Виробнича лікарська практика»

 

Практичні заняття з дисципліни «Дитяча терапевтична

стоматологія» у студентів 5 курсу

 

 

Практичне заняття з профілактики стоматологічних захворювань