НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра педіатрії післядипломної освіти

Навчально-методична робота

План методичних засідань 2019

На теперішній час кафедра має дві клінічні бази – дитяча клінічна лікарня №8 (вул. Мельникова, 18) та дитяча клінічна лікарня №5 (вул. Вернадського, 53) м.Києва. Заняття проводяться також у відділеннях онкогематології та неонатології РДКЛ “ОХМАДИТ”, пологовому будинку №3, дитячому відділенні НДІ ендокринології АМН України, відділенні фтизіатрії ДКЛ №13.

На сьогодення в роботі кафедри велика увага приділяється удосконаленню педагогічного процесу. Кафедра проводить заняття по педіатрії зі студентами 2 – 6 курсів медичного факультету № 4, із лікарями-інтернами НМУ, слухачами циклу факультету підвищення кваліфікації.

Велика увага приділяється учбово-методичній роботі. За останні роки на кафедрі створені нові навчальні програма і методична база для забезпечення лекцій і практичних занять для студентів 2, 3, 4, 5 і 6 курсів, що навчаються за новими навчальними планоми за фахом “Медико-профілактична справа”. Всього підготовлено: 174 методичних розробок лекцій та практичних занять для викладачів, 110 методичних розробок практичних занять для студентів, 94 методичних розробок для самостійної роботи студентів. Тестів за системою КРОК-2 більше 4000 (на кожне заняття, “семестрові тести” – 3 варіанти по 100 тестів, для 6 курсу – 10 варіантів по 100 тестів).

Кафедра активно займається впровадженням принципів Болонської декларації.

На кафедрі впроваджено практично-орієнтовний іспит для студентів 6 курсу.

За участю проф. Марушка Ю.В. підготовлений збірник питань та тестових завдань  для комп’ютерного контролю за фахом «ПЕДІАТРІЯ»   (для вищої, першої, другої категорії та лікаря-спеціаліста)  2009 р.