НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра педіатрії післядипломної освіти

Навчально-методична робота

 

План метод нарад кафедри 2020-2021

Графік консультацій

Розподіл груп Осінь 2020-21 н.р.

 

 

Навчально-методична робота на кафедрі педіатрії післядипломної освіти проводиться в наступних напрямках:

 • Інтернатура зі спеціальності «Педіатрія»
 • Інтернатура зі спеціальності «Неонатологія»
 • Інтернатура зі спеціальності «Загальна практика – сімейна медицина», цикл «Педіатрія»
 • Інтернатура зі спеціальності «Медицина невідкладних станів», цикл «Педіатрія»
 • Цикл тематичного удосконалення лікарів «Невідкладні стани в педіатрії для лікарів педіатрів, МНС, ЗП-СМ»
 • Цикл тематичного удосконалення лікарів «Особливості догляду та реабілітації дітей раннього віку для лікарів педіатрів, МНС, ЗП-СМ»
 • Цикл тематичного удосконалення лікарів «Актуальні питання гастроентерології, харчової алергії в практиці лікаря педіатра, алерголога, ЗП-СМ»
 • Цикл тематичного удосконалення лікарів «Функціональні методи діагностики в педіатрії для лікарів педіатрів, МНС, ЗП -СМ»
 • Цикл тематичного удосконалення лікарів «Сучасні методи алергодіагностики в клінічній практиці лікаря педіатра, алерголога, ЗП – СМ»
 • Цикл тематичного удосконалення лікарів «Реанімаційна допомога, стабілізація стану новонароджених у пологовій залі для лікарів неонатологів, педіатрів, дитячих анестезіологів- реаніматологів.»
 • Цикл тематичного удосконалення лікарів «Актуальні проблеми неонатології для лікарів неонатологів, педіатрів, дитячих анестезіологів-реаніматологів, лікарів ЗП-СМ»
 • Цикл тематичного удосконалення лікарів «Вибрані питання алергології з основами молекулярної алергодіагностики»
 • Цикл тематичного удосконалення лікарів «Реанімаційна допомога, стабілізація стану новонароджених у пологовій залі»
 • Цикл тематичного удосконалення лікарів «Актуальні питання педіатрії з основами молекулярної діагностики»
 • Цикл тематичного удосконалення лікарів «Невідкладні стани в педіатрії»
 • Цикл тематичного удосконалення лікарів «Актуальні проблеми неонатології»
 • Цикл тематичного удосконалення лікарів «Функціональні методи діагностики в педіатрії»
 • Цикл тематичного удосконалення лікарів «Актуальні питання гастроентерології, харчова алергія»
 • Спеціалізація для лікарів: «Дитяча алергологія», «Дитяча гастроентерологія»
 • Стажування для лікарів: «Педіатрія», «Дитяча алергологія», «Дитяча гастроентерологія»
 • Догляд за хворими (2 курс)
 • Пропедевтика педіатрії (3 курс)

 

 • Відповідальні за навчально-методичну роботу

 

Назва кафедри ПІБ Відповідальний за навчально-методичну роботу з Посада Контактні телефони
Кафедра педіатрії післядипломної освіти Шеф

Геннадій Геннадійович

Інтернами доцент 0505476168

 

Кафедра педіатрії післядипломної освіти Таринська

Ольга Леонідівна

Слухачі циклів підвищення кваліфікації доцент 0503582603
Кафедра педіатрії післядипломної освіти Хомич

Ольга Вікторівна

Студентами 2 курсу асистент 0932874976
Кафедра педіатрії післядипломної освіти Борисенко Михайло Іванович Студентами 3 курсу професор 0977951731

 

 • Нормативні документи, за якими відбувається навчання

 

 • Освітньо-кваліфікаційні характеристики (ОКХ) і освітньо-професійні програми (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 за №239 напряму підготовки “Медицина” освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” за спеціальностями “Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Медико-профілактична справа”;
 • Навчальний плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” кваліфікації “лікар” для спеціальностей “Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Медико-профілактична справа” затверджений наказом МОЗ України від 08.07.2010 р №539 “Про внесення змін до навчального плану підготовки фахівців навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” кваліфікації “лікар” у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації за спеціальностями “Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Медико-профілактична справа”, затвердженим наказом МОЗ України від 19.10.2009 №749”;
 • Рекомендації щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін, затвердженими наказом МОЗ України від 24.03 2004 за №152 “Про затвердження рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін” зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 12.10.2004 за №492 “Про внесення змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін”;
 • Інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах впровадження Европейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу, затвердженої МОЗ України 15.04.2014;
 • Наказ МОЗ України № 1088 від 10.12.2010р. «Про удосконалення післядипломної освіти лікарів» ;
 • Закон України «Про вищу освіту» №1556-VII (2014) ;
 • Наказ МОН України від 28.02.2014р «Про введення в дію Дорожньої карти розвитку української освіти»;
 • Наказ МОЗ України №621 від  11.2005 р. «Про внесення змін до наказу МОЗ України №81»;
 • Стратегія розвитку медичної освіти, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України 27 лютого 2019 року;
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19 вересня 1996 року № 291 «Про затвердження Положення про первинну спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти ІІІ–IV рівня акредитації медичних факультетів університетів»;
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23 лютого 2005 року № 81 (зі змінами) «Про затвердження переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів»;
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 25 грудня 1997 року № 367 «Про затвердження Порядку працевлаштування працівників державних вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти, підготовка яких здійснювалася за державним замовленням»;
 • Наказ МОЗ України від 22.02.2019 № 446 “Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів”;
 • Наказ МОЗ України від 09.96 № 291 «Про затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівня акредитації медичних факультетів університетів»;
 • Наказ МОЗ України від 14.08.98 № 251 «Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів “Медицина” і “Фармація”;
 • Наказ МОЗ України від 24.04.2008 року № 230 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 07.12.98 N 346»;
 • Наказ МОЗ України від 23.02.2005 № 81 «Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів».