НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра педіатрії післядипломної освіти

Наукова робота

В науковій роботі значна увага приділялася проблемі часто хворіючих дітей. Вперше на достатньому клінічному матеріалі були вивчені особливості формування групи дітей, які часто хворіють (ДЧХ), на фоні хронічного тонзиліту, фарингіту, аденоідиту з використанням клінічних, сучасних методів бактеріологічного, імунологічного, мікроморфологічного та інструментального дослідження. Отримало подальший розвиток вивчення впливу несприятливих медико-біологічних, соціально-економічних факторів на дитяче населення, що призводить до збільшення кількості дітей, які часто хворіють на респіраторні інфекції. Вперше встановлено, що у ДЧХ залежно від ступеня запальних змін у мигдаликах погіршується стан колонізаційної резистентності.

Вперше було визначено рівень молочнокислих бактерій, що становлять основу колонізаційної резистентності тонзил, у здорових та ДЧХ з хронічним тонзилітом.

У ДЧХ з хронічним тонзилітом одночасно з порушенням стану колонізаційної резистентності мигдаликів спостерігалося погіршення стану клітинного імунітету, розроблена якісна експрес-реакція коаглютинації з пептидогліканом золотистого стафілокока, яка є високоінформативною та доступною у виконанні для діагностики стафілококової етіології захворювань.

Розроблений новий підхід до вивчення проблеми лікування та реабілітації хворих з частими респіраторними захворюваннями верхніх дихальних шляхів, що дозволяє з урахуванням клініки, стану колонізаційної резистентності тонзил, показників імунітету виділити клінічні, етіологічні та патогенетичні варіанти частих респіраторних інфекцій у дітей, в т.ч. з хронічним тонзилітом, і сприяє індивідуальному лікуванню цих пацієнтів.

Вперше був розроблений метод корекції дисбіозу тонзил, що сприяє нормалізації стану колонізаційної резистентності верхніх дихальних шляхів, запобігає загостренню хронічного тонзиліту.

У практику охорони здоров’я впроваджена розроблена схема диференційованого підходу до лікувально-реабілітаційних заходів у дітей, які часто хворіють, з хронічним тонзилітом з урахуванням клініки, активності та етіології вогнища інфекції, стану колонізаційної резистентності мигдаликів, показників імунітету. З метою впливу на порушений стан колонізаційної резистентності мигдаликів, запобігання рецидивам хронічного тонзиліту показано додатково застосовувати в схемах лікувально-реабілітаційних заходів у ДЧХ бактеріальний концентрат лактобактерій. Використання останніх покращує стан колонізаційної резистентності мигдаликів, сприяє стійкій ремісії хронічного тонзиліту протягом 6 та більше місяців.

Розроблено та впроваджено в практику охорони здоров’я спосіб лікування тонзилогенної міокардіодистрофії за допомогою гранул кверцетину у поєднанні з корекцією порушень імунітету та стану колонізаційної резистентності мигдаликів.

Науковий напрямок кафедри в даний період: стан здоров’я дітей з різних екологічно неблагополучних районів України, комплексна оцінка макро- й мікроелементного статуту та вплив його порушень на стан здоров’я дітей за умов різної екологічної ситуації, актуальні питання дитячої дієтетики, проблеми терапії атипових пневмоній у дітей, використання синглетокисневої терапії у дітей з захворюваннями органів ШКТ та органів дихання, застосування вітамінного В-комплексу у дітей з метою підвищення їх адаптаційних можливостей, проблеми частохворіючих дітей.