НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра педіатрії післядипломної освіти

Громадська та виховна робота

 

Відповідальна – асистент кафедри, к.м.н. Чабанович Ольга Василівна

 

  1. Проводиться індивідуальна робота із інтернами, студентами, слухачами. На кафедрі створюються умови для формування соціально активної, фізично здорової та духовно багатої особистості. Всіх лікарів інтернів ознайомлено з наказом №151 від 11.03.2020″Про оголошення карантину в НМУ імені О.О. Богомольця” та розпорядженням №12 від 30.03.2020. Всі студенти та лікарі-інтерни переведені на дистанційне навчання.
  2. Обговорюються на  першому занятті у всіх групах лікарів-інтернів першого року навчання за спеціальностями “Педіатрія”, “ЗП-СМ“, “Медицина невідкладних станів“ та на перших лекціях)  питання етики та деонтології в роботі з дітьми.
  3. Постійні публікації професора Марушко Ю.В. та професора Гищак Т.В. в газеті «Здоров’я України», де популяризуються здоровий спосіб життя серед дітей та підлітків, профілактика захворюваності.
  4. На вступній лекції лікарів-інтернів та слухачів курсів ТУ знайомлять з історією кафедри, на якій звертають увагу на виховання молодого спеціаліста ;
  5. Проведено дві тематичні конференції співробітниками кафедри  та заплановані ще дві з слухачами (лікарями–педіатрами, алергологами  та ЗП-СМ) на курсах ТУ на тему «Здоровий спосіб життя та профілактика алкоголізму, табакокуріння та наркоманії серед дитячого населення».
  6. Співробітники кафедри приймають активну участь в організації та проведенні Дня педіатра. Кафедра бере беспосередню участь у Днях відкритих дверей Інституту ПО;
  7. Організовано та проведено круглий стіл з лікарями-інтернами з актуальних проблем профілактичного спрямування «Питання запобігання антисоціальним проявам, профілактики правопорушень серед молодих лікарів та працівників кафедри» ( 4-5 вересня 2019 року);
  8. Кафедра приймала участь у І Всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціально-етичні та деонтологічні проблеми сучасної медицини (немедичні проблеми в медицині)» (20-21 лютого 2020 року) у м. Запоріжжя. Представлені доклади та опубліковані тези:

8.1 Марушко Ю.ВЗначення психолого-педагогічної компетентності у роботі з інтернами-педіатрами”.,/ Марушко Ю.В Бойко Н.С., Чабанович О.В., Гищак Т.В.

8.2 Марушко Ю.В” Морально-етичні якості  навчальної мотивації студентів на педіатричній кафедрі НМУ”/Ю.В.Марушко, Н.С.Бойко, О.В.Чабанович, Т.В.Гищак

  1. Створено сайт кафедри www pediatria3.nmu..at..ua, де постійно надається інформація про роботу колективу. Створений Форум
  2. Регулярно проводиться анкетування лікарів-інтернів та слухачів курсів ТУ з питань навчального процесу та профілактичної роботи та її удосконалення на кафедрі. Результати анкетування обговорюються на засіданнях кафедри.;