Кафедра хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти

Навчально-методична робота

  • Відповідальний співробітник: професор Бабенков Генадій Дмитрович.

Тел.: 8-095-411-04-41

  • Завуч кафедри Бєлка Катерина Юріївна

 

Підрозділ кафедри за спеціальністю “Анестезіологія та інтенсивна терапія”, “Медицина невідкладних станів”

Починаючи з 2022 року лікарі інтерни навчаються за новою програмою. Ця програма триває три роки, та заснована на Вимогах до підготовки спеціалістів з анестезіології Європейських стандартів післядипломної освіти. Її ключовими особливостями є орієнтованість на здобутті професійних компетенцій як з дитячої так і дорослої анестезіології, активне впровадження симуляційного навчання, опанування сучасних методик в анестезіології та інтенсивній терапії.

Навчальний процес складається з роботи в операційних та палатах інтенсивної терапії, а також лекцій, практичних та семінарських занять. На тиждень у лікарів інтернів припадає один лекційний день, кілька семінарських та практичних занять або симуляційних тренінгів. А рештку часу молоді лікарі набувають практичні навички під час проведення анестезій та роботи у різних відділеннях на клінічних базах.

Наприкінці навчання лікарі інтерни здають Об’єктивний структорваний клінічний іспит.

ОСКІ

Об’єктивний структорваний клінічний іспит (OSCE).

Іспит проходить на 9 станціях : невідкладна допомога, практичні навички, передопераційний огляд, анестезія, післяопераційний період, інтенсивна терапія, респіраторна підтримка та ультразвукові протоколи, пацієнтка в акушерстві, пацієнт з травмою.

На кожній зі станцій працює 2-3 викладача, інтерн має пройти через 1 з 15 симуляційних сценаріїв. Оцінюють інтернів за 15 критеріями, а всього екзамен включає 120 оцінок від 0 до 1 балів.

Технічне оснащення екзамену включає 2 симуляційні манекени Adult life support,  симуляційний комплекс манекен-комп’ютер Sim Mom, Sim Man, фантоми для катетеризації центральної, периферичної вен, артерії, фантоми для спінальної та епідуральної анестезії, внутрішньовенного порту, манекен важкої інтубації, дефібрилятори, апарати респіраторної підтримки, кардіомонітори, насосні станції тощо.

OSCE є сучасним клінічним екзаменом, що використовується для оцінки клінічних навичок та компетентності лікарів у більшості країн високого доходу.

Метою OSCE є оцінка таких важливих компетентностей майбутнього лікаря як комунікація з пацієнтом та медичною командою, клінічний огляд, призначення та інтерпретація діагностичних тестів, лікування, респіраторна підтримка та ультразвукові протоколи, невідкладна допомога та робота в екстреній ситуації, передопераційний огляд та оцінка ризиків, проведення анестезії та знеболення, техніка виконання інвазивних втручань та правильне оформлення медичної документації. Іспит дозволяє оцінити дії та рішення майбутнього лікаря в умовах реального життя, з використанням стандартизованих пацієнтів (акторів), манекенів та фантомів.