Кафедра хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти

Співробітники

Скиба Володимир Вікторович

завідувач кафедри, професор, доктор медичних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, Заслужений лікар України, академік Академії наук вищої школи України, Лауреат Державної премії України.

Скиба В.В. працює у Вищій школі України 30 років, зокрема у Вищому приватному навчальному закладі «Київський медичний університет Української асоціації народної медицини» – 18 років. У 1977 році після  закінчення  Кримського медичного інституту за спеціальністю  «лікувальна справа» зарахований на посаду молодшого  науковий співробітника Київського НДI клінічної та  експериментальної хірургії.

Із листопада 1983 р. – молодший, а з лютого 1984 р. – старший науковий  співробітник  кафедри   загальної   хірургії Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця. У листопаді 1984 р.  за конкурсом обраний  на  посаду  асистента кафедри  загальної хірургії Київського медичного інституту. У 1990 р. захистив докторську дисертацію та отримав наукове звання доктора медичних наук. Із січня 1995 р. – професор кафедри загальної хірургії Медичного інституту Української асоціації народної медицини. Із 1995 р. – завідувач кафедри хірургії. У 1997 р. отримав звання професора на кафедрі загальної хірургії.

За  сумісництвом із 1999 по 2012 рр. був проректором з лікувальної роботи ВПНЗ «Київський медичний університет УАНМ».

Лауреат Премiї Ленiнського комсомолу України iм. М. Островського. Нагороджено дипломом II ступеня Українського наукового товариства хірургів за роботу “Комплексное детоксикационное обеспечение операций на органах  гепатопанкреатодуоденальной зоны  у  больных   с механической желтухой” на конкурсі молодих вчених-хірургів (Київ,1990), Почесною грамотою Управління охорони здоров’я Київської міської ради народних депутатів та міського комітету профсоюзу  медичних  працівників   за   розробку   та впровадження в  клінічну  практику нових способів хірургічного лікування механічної жовтяниці,  представлених на ВДНГ УРСР “Закінчені науково-технічні розробки”    (квітень,   1988), Почесною грамотою Київської міської ради  НТТ  за великий вклад  у  вирішення  завдань  технічного  переоснащення медицини та активну участь  у  організації  цільової  виставки “Наука та виробництво  –  охороні  здоров’я”,  дипломом та медаллю ВДНГ УРСР, медаллю “Винахідник СРСР”.

Протягом останніх 18 років Скиба В.В. продовжує продуктивно працювати на посаді завідувача кафедри хірургічних хвороб ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ». Підготував чотири навчальних посібники з хірургії для студентів і лікарів-інтернів за спеціальністю «хірургія».

Є автором більше ніж 260 друкованих робіт, 27 авторських свідоцтв та патентів СССР та України, підготував 1 доктора наук та 6 кандидатів медичних наук, під його керівництвом наразі виконується 4 кандидатських дисертації. Обраний дійсним членом Нью-Йоркської академії наук, членом міжнародної Асоціації хірургів-гепатологів, Американської асоціації хірургів-дослідників.

Скиба В.В. є висококваліфікованим хірургом вищої категорії у галузі захворювань черевної та грудної порожнини, особливо печінки, підшлункової залози та жовчних шляхів та керівником хірургічної клініки Дарницького району м. Києва.

Член Вченої ради ВПНЗ «Київський медичний університет УАНМ», член правління Наукового товариства хірургів м. Києва та Київської області, Центральної атестаційної комісії МОЗ України, член спеціалізованої вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за фахом «хірургія». Редактор журналу “Альманах клінічної хірургії”.

Із липня 2015 року працює професором та завідувачем кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця.

 

 

 

 

 


Бабенков Генадій Дмитрович

доктор медичних наук, професор.

Із 1976 по 1999 рік науковий співробітник Київського НДІ клінічної та експериментальної хірургії. Із 1999 по 2007 рік завідувач кафедри госпітальної хірургії Луганського державного медичного університету, головний хірург Луганського обласного відділу здоров’я.

Із 2008 року і по теперішній час – професор кафедри хірургічних хвороб КМУ УАНМ. Із 2015 року працює на посаді професора кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти.

Автор 198 друкованих праць, 2 монографії, 16 свідоцтв та патентів на винаходи.  Підготував 4 кандидати наук.
Пріоритетні напрямки наукової та лікувальної роботи: хірургічне лікування та профілактика патології шлунково-кишкового тракту, в тому числі виразкової хвороби шлунку та дванадцятипалої кишки, реконструктивна та відновна хірургія післяваготомних та післярезекційних синдромів, хірургічне лікування ожиріння, профілактика та лікування гнійно-септичних ускладнень.

 

 

 

 

 


Лисайчук Юрій Сергійович

доктор медичних наук, професор.
Із 1976 по 1999 р. обіймав посаду провідного співробітника у відділенні мікрохірургії судин та пластичної хірургії Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова.

Лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки (1996) за розробку та впровадження нових методів діагностики та хірургічного лікування ушкоджень периферійної нервової системи, організацію спеціалізованої допомоги в Україні

Із 2000 року – доцент, а з 2005 року – професор кафедри хірургічних хвороб.

Наукові та практичні інтереси стосуються хірургії артеріальних, венозних та лімфатичних судин, реконструктивно-відновної мікрохірургії та пластичної хірургії.

Має значний особистий досвід у реплантації відсічених у наслідок різноманітних травм пальців, кистей, передпліч, частини нижніх кінцівок. У плановій мікрохірургії володіє методами оперативного лікування первинного та вторинного лімфостазу (слоновості), мікрохірургічними методиками різноманітних походжень периферійних нервів, окремі з яких є авторськими, оволодів методами мікросудинної трансплантації  складних комплексів тканин, у тому числі при захворюваннях периферійних артерій та вен в стадіях декомпенсації кровообігу. Нові оперативні втручання перед клінічною апробацією на експериментальних тваринах, окрім того для їх виконання запропоновано більше 10 оригінальних інструментів та пристроїв.

Є автором  більше 250 наукових праць та 5 монографій.

Під його керівництвом захищено 4 дисертації на звання кандидатів медичних наук. Має 38 авторських свідоцтв та патентів на винаходи.  Дійсний член Асоціації хірургів ім. М.І. Пирогова, членом Всеукраїнської асоціації пластичних, реконструктивних та естетичних хірургів та Європейської асоціації товариства естетичної пластичної хірургії.

 

 

 

 

Рушай Анатолій Кирилович
професор, доктор медичних наук.

У 1977 році  закінчив із відзнакою Донецький медичний інститут ім. М. Горького за спеціальністю «лікувальна справа».

Після закінчення медичного інституту працював у Донецькій обласній травматологічній лікарні, де пройшов шлях від лікаря травмпункту до завідувача приймальним відділенням, опанував оперативні і консервативні методи лікування постраждалих із тяжкою ургентною травмою, в тому числі і травматичним шоком. У 1986 році успішно захистив кандидатську дисертацію, присвячену лікуванню тяжких відкритих переломів кінцівок.

Згодом Анатолій Кирилович стає завідувачем відділення мікрохірургії кисті, старшим науковим співробітником Донецького НДІ травматології та ортопедії, де освоїв сучасні методи лікування важких пошкоджень і захворювань кисті, в тому числі і з використанням мікрохірургічної техніки.

Із 1995 року, з моменту відкриття, є беззмінним завідувачем відділення кістково-гнійної інфекції Донецької обласної травматологічної лікарні. У клініці проходять лікування постраждалі з гнійними і гнійно-некротичними ускладненнями травм і оперативних втручань. За час роботи в клініці ним запропоновано і впроваджено складні методики оперативного втручання, що відрізняються від існуючих радикальністю, використанням транспозиції тканин, ранньої кісткової пластики по Ілізарова в запропонованих Анатолієм Кириловичем модифікаціях. У 1996 році результати лікування хворих із гнійними ускладненнями травм було представлено в успішно захищеній докторській дисертації. Доктор А.К. Рушай володіє всіма методиками оперативного і консервативного лікування травматологічних і ортопедичних хворих; він веде консультативний прийом постраждалих із гнійними ускладненнями травм у поліклініці ОТБ.

Він поєднує практичну і наукову роботу з педагогічною роботою на кафедрі травматології, ортопедії та хірургії екстремальних станів, де займається підготовкою і підвищенням кваліфікації курсантів. У 2004 році Анатолію Кириловичу присвоєно звання професора.

Протягом багатьох років є керівником Клініки політравми та кістково-гнійної інфекції НДІТО.

Під його керівництвом підготовлено та успішно захищено 2 кандидатські дисертації і наразі виконуються ще 3.

Є автором 250 наукових праць, підготував багато доповідей для участі в українських та міжнародних наукових симпозіумах, конференціях і з’їздах (Празі, Стамбулі, Берліні). Є дійсним членом Європейської асоціації травматологів, автором 2 навчальних посібників, 21 наукової праці з педагогіки, 20 патентів України.

Є членом редакційної колегії журналу «Травма».

 

 

 


Постернак Геннадій Іванович

професор, доктор медичних наук.

На кафедрі відповідальний за підготовку лікарів-інтернів за фахом «Анестезіологія та інтенсивна терапія».

Закінчив Донецький медичний інститут у 1981 році за спеціальністю «педіатрія». У 1982 році закінчив інтернатуру з анестезіології-реаніматології на кафедрі анестезіології та реаніматології в Луганському медичному інституті. У 1982-1984 рр. працював лікарем-ординатором у відділенні дитячої анестезіології та реаніматології Луганської обласної клінічної лікарні. У 1984-1986 рр. проходив службу у лавах Радянської Армії на посаді начальника медичного пункту полка. Після звільнення з лав РА працював у відділенні анестезіології та реаніматології Луганської дитячої обласної клінічної лікарні. У 1989-1991 рр. проходив навчання в клінічній ординатурі на кафедрі анестезіології та реаніматології ЛМІ. Із 1991 р. – асистент кафедри анестезіології, реаніматології та хірургії факультету післядипломної освіти Луганського державного медичного університету.

Із 1996 року присвоєно вчене звання доцента кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини катастроф Луганського державного медичного університету. Із 1997 року – відповідальний за курс анестезіології та інтенсивної терапії на кафедрі хірургії. 2000-2007 рр. – завідувач відділення анестезіології та ІТ ЛОДКЛ (за сумісництвом). 2010-2019 рр. – завідувач кафедри анестезіології, реаніматології та невідкладних станів ДЗ «Луганський державний медичний університет».

У 1991 році захистив  у Ростовському-на-Дону медичному інституті кандидатську дисертацію на тему «Эффективность интенсивной респираторной терапии у детей раннего возраста с пневмонией с учетом изменений в местной защите легких» за фахом 14.00.37 – анестезіологія та реаніматологія.

У 2009 році захистив у Дніпропетровській державній медичній академії докторську дисертацію на тему «З`ясування особливостей патогенезу опікового шоку у дітей (експериментально-клінічне дослідження)» за фахом 14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія.

У 2011 р. отримав вторинну спеціалізація за спеціальністю «Медицина невідкладних станів» у Харківській медичній академії післядипломної освіти.

Основні напрямки наукової діяльності: розробка стандартів та алгоритмів невідкладної допомоги та інтенсивної терапії у хворих та постраждалих різних вікових груп при надзвичайних станах, виявлення механізмів розвитку та усунення дисфункції ендотелію у хворих різних вікових груп при критичних станах.

Має  вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальностей «анестезіологія та інтенсивна терапія» і «дитяча анестезіологія та інтенсивна терапія» та зі спеціальності «медицина невідкладних станів» – першу кваліфікаційну категорію, міжнародний сертифікат фахівця екстремальної медицини.

У 1994-2010 рр. – позаштатний дитячий анестезіолог УОЗ Луганської обласної державної адміністрації, 2015-2019 рр.- позаштатний  анестезіолог департаменту охорони здоров’я Луганської обласної ВЦА за спеціальністю «Анестезіологія та інтенсивна терапія», Голова Асоціації анестезіологів Луганської області, член Правління асоціації анестезіологів України, 2016-2019 рр. – член підкомісії Науково-методичної комісії сектору вищої освіти МОН України зі спеціальності 222 «Медицина», з 2019 р.- голова підкомісії Науково-методичної комісії сектору вищої освіти МОН України зі спеціальності 222 «Медицина».
Автор 157 наукових робот, співавтор 3 монографій, клінічного протоколу надання медичної допомоги при невідкладних станах у дітей на шпитальному та дошпитальному етапах (Наказ МОЗ України № 437 від 31.08.2004 р. «Надання невідкладної допомоги дітям на дошпитальному етапі»), клінічного протоколу надання медичної допомоги при гострих отруєннях (Наказ МОЗ України N897 від 20.10.2010 р.), клінічного протоколу «Використання методів діалізної терапії у дітей з гострою та хронічною нирковою недостатністю, гострим отруєнням речовинами нефротоксичної дії» (Наказ МОЗ України від 23.11.2011 № 816 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги на засадах доказової медицини». – Додаток 4,5), співавтор Наказу МОЗ України N984 від 04.12.2012 р. «Про удосконалення системи надання токсикологічної допомоги населенню в Україні».

 

 

 

 

 

Кучин Юрій Леонідович
професор, доктор медичних наук, ректор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти.

Закінчив медичний факультет НМУ імені О.О. Богомольця з відзнакою у 2000 році.

Із 2000 по 2002 рік проходив навчання в інтернатурі та магістратурі на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, захистив магістерську роботу «Клініко-лабораторне обґрунтування ефективності та безпечності реінфузії аутокрові при крововтратах у хворих із торакальною, абдомінальною травмами та гінекологічною патологією». У 2002 р. працював лікарем-анестезіологом київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Із 2002 по 2005 роки проходив навчання в очній аспірантурі за фахом «анестезіологія» на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії НМУ імені О.О. Богомольця. Був стипендіатом Кабінету Міністрів України. Одночасно працював лікарем невідкладних станів приватної клініки “Медея” та лікарем анестезіологом Київської міської клінічної лікарні №17.

У 2006 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Профілактика та лікування дихальної недостатності у хворих із контузією легень» за фахом «анестезіологія».

У 2015 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему «Мультимодальне знеболювання пацієнтів із поєднаною травмою в ранньому посттравматичному періоді, під час операцій та у післяопераційному періоді». У 2016 році отримав наукове звання професор по кафедрі хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти.

Із 2005 по 2010 рік займав посаду асистента кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМУ імені О.О. Богомольця, у 2010-2015 роках – доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМУ імені О.О. Богомольця, клінічний консультант клініки “Борис” та “Оберіг”.  Із 2015 – професор кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти.

У 2008-2014 роках був відповідальним за навчання англомовних студентів, очолював Студентський науковий гурток, був відповідальним за навчально-методичну роботу на кафедрі, підготовку до ЛІІ «Крок 2» та за роботу з англомовними студентами на медичному факультеті №2, працював помічником проректора з науково-педагогічної роботи.

Із лютого 2015 року виконував обов’язки декана з інтернатури, а з серпня 2015 по серпень 2018 – директор інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця. У серпні 2018 року виконував обов’язки ректора, з вересня 2018 року був першим проректором з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти, а з 2020 року – ректор НМУ імені О.О. Богомольця.

Опублікував більше 130 друкованих наукових праць. Член правління Асоціації анестезіологів України – голова комітету з освіти та міжнародних зв’язків.
Із 2005 року є членом Європейської асоціації анестезіологів (ЄАА), з 2016 – директор навчального центру неперервної професійної освіти ЄАА. З 2009 року – член Міжнародної асоціації вивчення болю, у травні 2012 брав участь у створенні Української асоціації лікування болю та був обраний її відповідальним секретарем.

 

 

 

 


Бєлка Катерина Юріївна

доцент, кандидат медичних наук, старший ординатор відділення анестезіології та інтенсивної терапії медичного центру “Борис”.

Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2011 році. З 2011 року по 2013 рік проходила навчання в інтернатурі на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, була рекомендована до подальшої наукової діяльності. У 2013 р. працювала лікарем-анестезіологом КМКЛ №17. У 2013 р. вступила до клінічної ординатури на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії НМУ імені О.О. Богомольця, яку успішно закінчила.

У 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему “Оптимізація контрольованої седації у пацієнтів зі станом відміни алкоголю у відділенні інтенсивної терапії”.

Із 2015 по 2017 роки – асистент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії, а з вересня 2017 року переведена на кафедру хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти, працює за внутрішнім сумісництвом асистентом кафедри анестезіології та  інтенсивної терапії.

У 2019 році присвоєно вчене звання “Доцент” на кафедрі хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії ПДО.

Із 2016 року є відповідальною за проведення курсів тематичного удосконалення, передатестаційних циклів, стажування для лікарів-анестезіологів, з 2018 року є куратором інтернів-анестезіологів. Із 2015 року є керівником Студентського наукового гуртка кафедри.

Активно займається науковою діяльністю в напрямках: ультразвукові протоколи в інтенсивній терапії, регіонарна анестезія, респіраторна підтримка, седація, лікування післяопераційного та гострого болю. Має першу кваліфікаційну категорію лікаря-анестезіолога.
Автор 49 друкованих праць, в тому числі 1 патента України на корисну модель. Має закордонні публікації, що індексуються в науково-метричних базах (Scopus h-index 1, google scolar h-index 3). Проходила стажування в університетських клініках Ягелонського університету (Краків, Польща), університету Лондона (Великобританія), брала участь у роботі багатьох міжнародних конгресів та конференцій, неодноразово доповідала про результати своєї дослідницької діяльності.

 

 

 

 

 

 

 


Лісний Іван Іванович

доцент кафедри, доктор медичних наук, завідувач науково-дослідного відділення анестезіології та інтенсивної терапії Національного інституту раку.

Закінчив Целіноградський державний медичний інститут в 1989 р. за спеціальністю лікувальна справа. У 1991-1993 – лікар-анестезіолог у Житомирському обласному онкодиспансері. У 1993 році пройшов курс стажування з анестезіології та лікування хронічного болю, в Aichi Medical University Hospital Nagoya (Hospital in Osaka, Japan). У 1994-1995 роках працював завідувачем відділення анестезіології та ІТ Житомирськой районної лікарні, а у 1996-2000 був завідувачем відділення лікування хронічного болю в обласному онкодиспансері.

У 1997 році закінчив заочно аспірантуру з анестезіології в КМАПО ім. П.Л. Шупика та захистив кандидатську дисертацію з анестезіології на тему «Комбінована епідуральна анестезія/аналгезія з клофеліном в онкогінекології». У 2000-2001 – лікар-анестезіолог Plastic and Burn Center in Tripoly (Libya). У 2001-2008 – асистент кафедри анестезіології та ІТ НМАПО ім. П.Л. Шупика. У 2006 та 2007 роках проходив курси Salzburg Medical Seminars International з реабілітації, Salzburg Medical Seminars International з паліативної медицині, Salzburg Medical Seminars International з анестезіології  (Зальцбург, Австрія). Із 2008 керівник науково-дослідного відділення анестезіології та ІТ Національного інституту раку й асистент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМУ ім. О.О. Богомольця за сумісництвом. 2009 – Internship (Відень, Австрія).

У 2013 році захистив докторську дисертацію з анестезіології. Із 2015 року доцент кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця.

Є членом багатьох провідних асоціацій, серед яких: International Association for the Study of Pain (IASP), Member of the Research Board of Advisors of the America, European Society of Anesthesiology, Асоціація анестезіологів України, European Society Regional Anesthesia and Pain Medicine, European Society Parenteral Enteral Nutrition, ESPEN, International Association for Thrombosis and Hemostasis, IATH, European Society Medical Oncology, ESMO .Вільно володіє англійською мовою.

 

 

 

 


Яцишин Ігор Вікторович

доцент, кандидат медичних наук, хірург вищої кваліфікаційної категорії, член Всеукраїнської асоціації пластичних реконструктивних та естетичних хірургів.

У 2009 р. захистив дисертацію на тему “Обґрунтування методів хірургічної корекції естетичних дефектів та деформації передньої черевної стінки”.
Пріоритетні напрями наукової та лікувальної роботи: пластична, реконструктивна та естетична хірургія, хірургія гриж, планова та ургентна абдомінальна хірургія;  автор 42 публікацій і 1 патенту України на корисну модель.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Іванько Олександр Вікторович

доцент, кандидат медичних наук.

У 1999 років закінчив Одеський державний медичний університет з червоним дипломом.

Із 1999 по 2001 рік навчався у магістратурі на кафедрі госпітальної хірургії Одеського державного медичного університету (ОДМУ), у 2001 отримав ступінь магістра хірургії.

Із 2001 по 2004 рік працював на посаді хірурга Київської міської клінічної лікарні №1.

У 2012 році присвоєно вчене звання доцента. Проходив навчання у заочній аспірантурі на кафедрі госпітальної хірургії ОДМУ. У 2005 році після офіційного захисту дисертації отримав вчене звання кандидата медичних наук. У 2005-2012 рр. працював хірургом у Київських міських клінічних лікарнях №3 та №8. Із 2006 по 2008 був головним проктологом Оболонського району міста Києва. Із 2008 року – головним хірургом Оболонського району міста Києва. Із 2012 року – заступник директора Центру хірургії Київської міської клінічної лікарні №1.

Із 2015 року – головний лікар Київської міської клінічної лікарні №1.
Є автором 48 наукових робіт, 6 патентів України, 4 раціоналізаторських пропозицій, 2 нововведень та 3 підручників. Регулярно бере участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях з хірургії.

 

 

 

 

 

 


Омельчук Михайло Анатолійович

асистент  кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії.

У 1988 році закінчив Київський медичний інститут ім. академіка О.О. Богомольця, ІІ лікувальний факультет за спеціальністю «лікувальна справа». Із 1988 по 1989 рік проходив інтернатуру за фахом «терапія» на базі кафедри терапії КМІ в лікарні №4 м. Києва. Присвоєно кваліфікацію лікаря швидкої допомоги. Після проходження спеціалізації за фахом «кардіологія», в 1992 р. присвоєно кваліфікацію «лікаря-кардіолога». Із 1989 по 1998 рр. працював на КСШМД на посаді виїзного лікаря-кардіолога СКБ. Із 1997 року по теперішній час працює на посаді лікаря-кардіолога виїзної бригади клініки “Борис”. У 2009 р. закінчив курс ALS (спеціалізовані реанімаційні заходи) (Краків, Польща), у 2010 р. – інструкторський курс ALS, із 2010 року є діючим інструктором ALS Європейської ради реанімації. У 2013 р. закінчив курс ITLS (підтримка життя при травмі) (Краків, Польща).
Із 2013 р. – асистент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМУ ім. О.О. Богомольця, а з 2015 р. – асистент кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти НМУ ім. О.О. Богомольця. Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «кардіологія». Відповідальний за навчання лікарів-інтернів в симуляційному тренінговому центрі Інституту післядипломної роботи НМУ імені О.О. Богомольця.

 

 

 

 

Сіренко Ігор Вікторович

асистент кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії, кандидат педагогічних наук.

 

 

 


Плюта Ірина Іванівна

асистент кафедри.

У 2015 р. закінчила Національний медичний Університет імені О.О. Богомольця (занесена до Книги Пошани Університету).

Протягом 2015-2018 рр. навчалася в інтернатурі та магістратурі за спеціальністю «хірургія» на кафедрі хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (на базі Київської міської клінічної лікарні №1, відділення загальної та судинної хірургії).

Із 2018 року – аспірант очної вечірньої форми навчання на кафедрі хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти.

Курси, стажування та підвищення кваліфікації:

грудень 2019 р. – VІ Bariatric symposium. (Bariatric Academy Frankfort). (Frankfurt, Germany);

вересень 2019 р. – довгострокове підвищення кваліфікації науково-педагогічних

працівників;

2019 р. – цикл тематичного удосконалення: «Основи лапароскопії» (м. Київ); 2019 р. – цикл тематичного удосконалення: «Хірургічні методи лікування ожиріння» (м. Київ);

лютий 2019 р. – інтенсивний курс: «Основи ургентної ультразвукової діагностики (протоколи FAST, BLUE)» (м. Київ);

грудень 2018 р. – Bronze Certification Course (Mini Gastric Bypass) at V. Bariatric symposium. (Bariatric Academy Frankfort) (Frankfurt, Germany);

липень 2015 р. – ALS Provider Course (European Resuscitation Council) (Krakow, Poland).

Кількість публікацій: 12
Членство в міжнародних організаціях: з 2018 р. European Digestive Surgery; United European Gastroenterology; Ukrainian Society of Surgical Oncology;  Асоціація хірургів Києва та Київської області;  International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders.

 

 

 

 

 


Корчак Віталій Петрович
асистент кафедри, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП КМКЛ №1, лікар-анестезіолог КНП КМКЛ №1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Спіцин Віталій Євгенович

асистент кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії.

Старший ординатор відділення анестезіології та інтенсивної терапії ТОВ «Капітал» Універсальна клініки «Оберіг» , лікар-анестезіолог

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Токунов Андрій Борисович

асистент кафедри, лікар хірург, судинний хірург вищої категорії.

У 2001 році закінчив Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця.

Із 2001 по 2003 р. працював на посаді лікаря-інтерна хірургічного відділення Київської міської клінічної лікарні № 1.

Із 2003 по теперішній час працює на посаді хірурга ургентної допомоги та судинного хірурга відділення загальної та судинної хірургії КМКЛ №1.Член асоціації судинних хірургів, флебологів та ангіологів України, член Європейської асоціації судинних та ендоваскулярних хірургів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Стадник Володимир Ярославович

доцент, кандидат медичних наук.

У 1983 р. закінчив Київський медичний інститут ім. О.О. Богомольця. Із 1988 по 1993 рр. працював асистентом кафедри загальної хірургії Київського медичного університету під керівництвом професора В.С. Земскова.

Із 1994 р. працює доцентом кафедри хірургічних хвороб ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ», яка розміщена на базі Київської міської клінічної лікарні № 1. Із 1998 року одночасно обіймає посаду декана медичного факультету цього університету.

Автор 79 наукових праць, 3 патентів та 3 монографій. Лауреат премії Ленінського комсомолу України. Нагороджений медаллю та премією АН УРСР. Відмінник народної освіти України. Нагороджений Грамотою МОЗ України та Знаком “За розбудову освіти” за успіхи у підготовці студентської молоді в умовах відродження та розвитку національної освіти України.
Сфера наукових інтересів – актуальні питання використання комп’ютерних технологій у викладанні  хірургічних дисциплін у вищій школі. Багато уваги приділяє вивченню ефективності методів нетрадиційної медицини в хірургії, зокрема лазерного та ультрафіолетового опромінювання крові.

 

 

 

Скольська Лілія Василівна

асистент кафедри, керівник навчально-тренінгового центру ТОВ «Медичний центр «Добробут»», лікар-анестезіолог.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суслов Геннадій Георгійович
асистент кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії.
Завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії КМКЛ №17, лікар-анестезіолог.

 

Солярик Сергій Олександрович

асистент кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії.
Завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії КМКМЛ №4, лікар-анестезіолог.

 

 


Гріжимальський Євген Вікторович

асистент кафедри, кандидат медичних наук, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії ТОВ «Пологовий будинок «Лелека».

Активно займається науковою діяльністю в напрямах акушерської анестезіології, реґіонарної анестезії, інтенсивної терапії в акушерстві, лікування післяопераційного та гострого болю. Має вищу кваліфікаційну категорию лікаря-анестезіолога.

Автор 28 друкованих праць, в тому числі 1 патенту України на корисну модель.

У 1999 році закінчив факультет Вінницького медичного коледжу ім. Д.К. Заболотного.

У 1999-2005 рр. навчався на лікувальному факультеті Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

2005-2008 рр. – інтернатура з анестезіології у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова, отримав кваліфікацію «анестезіолог».

У 2013 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Оптимізація анестезіологічного забезпечення кесаревого розтину».

У 2015 р. отримав вищу кваліфікаційну категорію.

Із 2018 року – інструктор BLS (Basik Life Support) від Європейського ради з реанімації (ERC).

Стажування:

2016 р. – стажування в Медичному центрі ім. Рабіна, (Тель-Авів, Ізраїль).

2017 р. – стажування в Національному науковому центрі материнства і дитинства (Астана, Казахстан).

2018 р. – стажування в Чехії. Клініки: Fakultní nemocnice Ostrava (University Hospital in Ostrava); Ostrava-Moravská; Nemocnice Sokolov; Motol University hospital.

Членство в асоціаціях, організаціях:

Член Громадської медичної організації «Асоціація анестезіологів України».

Із 2015 р. – науковий секретар Громадської організації «Всеукраїнська асоціація пластичної та реконструктивної хірургії тазового дна».

Із 2016 р. – член редакційної колегії науково-практичного журналу Pain Medicine.

Із 2011 р. – автор рубрики «Анестезіологія та інтенсивна терапія в акушерстві та гінекології» науково-практичного журналу для акушерів-гінекологів «З турботою про Жінку».

Із 2018 р. – член редакційної колегії науково-практичного журналу «Perioperative medicine».
Із  2018 р. – член Європейського суспільства анестезіологів (ESA).

 

 

 

 

 

 


Хоменко Олена Юріївна
асистент кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії, кандидат медичних наук, консультант відділення анестезіології та інтенсивної терапії у Київському міському пологовому будинку №5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Горлач Андрій Іванович

доцент кафедри, кандидат медичних наук, лікар-хірург вищої категорії.

У 1999 році закінчив медичний факультет №2 Донецького державного медичного університету ім. М. Горького у 1999р. за спеціальністю «лікувальна справа». Після закінчення медичного університету з 1999 по 2001 проходив інтернатуру на базі Донецького міського центру шлунково-кишкових кровотеч при МКЛ № 16. Із 2001 по 2002 роки працював хірургом у центральній районній лікарні м. Пирятин Полтавської області, з травня 2002 по грудень 2003 року – хірург-комбустіолог Київського міського опікового центру МКЛ № 2. Із 2003 по серпень 2004 року працював хірургом поліклініки № 2 Дарницького району м. Києва. Із 2004 по 2006 рр. навчався у клінічній ординатурі на базі кафедри загальної хірургії №1 НМУ імені О.О. Богомольця. Із 2006 по 2010 рр. працював на посаді лікаря-хірурга Міського центру хірургії захворювань печінки, підшлункової залози та жовчовивідних шляхів імені В.С. Земскова при КМКЛ № 10. У 2006 р. вступив до заочної аспірантури НМУ ім. О.О. Богомольця зі спеціальності «загальна хірургія». Із вересня 2010 р. – асистент кафедри загальної хірургії № 1 НМУ імені О.О. Богомольця. Із 2014 року – доцент кафедри загальної хірургії № 1 НМУ імені О. О. Богомольця.

У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Діагностика та хірургічне лікування кістозних уражень підшлункової залози з урахуванням їх патоморфологічних особливостей».
Має 28 наукових праць, є співавтором 8 деклараційних патентів на корисну модель України.

 

 

Ковальчук Василь Степанович

кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти та доцент ПВНЗ «Київський медичний університет».

 

 

Дорожоковська Ольга Володимирівна

асистент кафедри; лікар-анестезіолог відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП КМКЛ №4.

 

 

Распутняк Ольга Вікторівна

асистент кафедри, хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії.

Лікар-кардіолог вищої категорії Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова.