Кафедра хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти

Співробітники

Скиба Володимир Вікторович

завідувач кафедри, професор, доктор медичних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, Заслужений лікар України, академік Академії наук вищої школи України, Лауреат Державної премії України.

Скиба В.В. працює у Вищій школі України 30 років, зокрема у Вищому приватному навчальному закладі «Київський медичний університет Української асоціації народної медицини» – 18 років. У 1977 році після  закінчення  Кримського медичного інституту за спеціальністю  «лікувальна справа» зарахований на посаду молодшого  науковий співробітника Київського НДI клінічної та  експериментальної хірургії.

Із листопада 1983 р. – молодший, а з лютого 1984 р. – старший науковий  співробітник  кафедри   загальної   хірургії Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця. У листопаді 1984 р.  за конкурсом обраний  на  посаду  асистента кафедри  загальної хірургії Київського медичного інституту. У 1990 р. захистив докторську дисертацію та отримав наукове звання доктора медичних наук. Із січня 1995 р. – професор кафедри загальної хірургії Медичного інституту Української асоціації народної медицини. Із 1995 р. – завідувач кафедри хірургії. У 1997 р. отримав звання професора на кафедрі загальної хірургії.

За  сумісництвом із 1999 по 2012 рр. був проректором з лікувальної роботи ВПНЗ «Київський медичний університет УАНМ».

Лауреат Премiї Ленiнського комсомолу України iм. М. Островського. Нагороджено дипломом II ступеня Українського наукового товариства хірургів за роботу “Комплексное детоксикационное обеспечение операций на органах  гепатопанкреатодуоденальной зоны  у  больных   с механической желтухой” на конкурсі молодих вчених-хірургів (Київ,1990), Почесною грамотою Управління охорони здоров’я Київської міської ради народних депутатів та міського комітету профсоюзу  медичних  працівників   за   розробку   та впровадження в  клінічну  практику нових способів хірургічного лікування механічної жовтяниці,  представлених на ВДНГ УРСР “Закінчені науково-технічні розробки”    (квітень,   1988), Почесною грамотою Київської міської ради  НТТ  за великий вклад  у  вирішення  завдань  технічного  переоснащення медицини та активну участь  у  організації  цільової  виставки “Наука та виробництво  –  охороні  здоров’я”,  дипломом та медаллю ВДНГ УРСР, медаллю “Винахідник СРСР”.

Протягом останніх 18 років Скиба В.В. продовжує продуктивно працювати на посаді завідувача кафедри хірургічних хвороб ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ». Підготував чотири навчальних посібники з хірургії для студентів і лікарів-інтернів за спеціальністю «хірургія».

Є автором більше ніж 260 друкованих робіт, 27 авторських свідоцтв та патентів СССР та України, підготував 1 доктора наук та 6 кандидатів медичних наук, під його керівництвом наразі виконується 4 кандидатських дисертації. Обраний дійсним членом Нью-Йоркської академії наук, членом міжнародної Асоціації хірургів-гепатологів, Американської асоціації хірургів-дослідників.

Скиба В.В. є висококваліфікованим хірургом вищої категорії у галузі захворювань черевної та грудної порожнини, особливо печінки, підшлункової залози та жовчних шляхів та керівником хірургічної клініки Дарницького району м. Києва.

Член Вченої ради ВПНЗ «Київський медичний університет УАНМ», член правління Наукового товариства хірургів м. Києва та Київської області, Центральної атестаційної комісії МОЗ України, член спеціалізованої вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за фахом «хірургія». Редактор журналу “Альманах клінічної хірургії”.

Із липня 2015 року працює професором та завідувачем кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця.

 

 

 


Бабенков Генадій Дмитрович

доктор медичних наук, професор.

Із 1976 по 1999 рік науковий співробітник Київського НДІ клінічної та експериментальної хірургії. Із 1999 по 2007 рік завідувач кафедри госпітальної хірургії Луганського державного медичного університету, головний хірург Луганського обласного відділу здоров’я.

Із 2008 року і по теперішній час – професор кафедри хірургічних хвороб КМУ УАНМ. Із 2015 року працює на посаді професора кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти.

Автор 198 друкованих праць, 2 монографії, 16 свідоцтв та патентів на винаходи.  Підготував 4 кандидати наук.
Пріоритетні напрямки наукової та лікувальної роботи: хірургічне лікування та профілактика патології шлунково-кишкового тракту, в тому числі виразкової хвороби шлунку та дванадцятипалої кишки, реконструктивна та відновна хірургія післяваготомних та післярезекційних синдромів, хірургічне лікування ожиріння, профілактика та лікування гнійно-септичних ускладнень.

 

 

 


Лисайчук Юрій Сергійович

доктор медичних наук, професор.
Із 1976 по 1999 р. обіймав посаду провідного співробітника у відділенні мікрохірургії судин та пластичної хірургії Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова.

Лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки (1996) за розробку та впровадження нових методів діагностики та хірургічного лікування ушкоджень периферійної нервової системи, організацію спеціалізованої допомоги в Україні

Із 2000 року – доцент, а з 2005 року – професор кафедри хірургічних хвороб.

Наукові та практичні інтереси стосуються хірургії артеріальних, венозних та лімфатичних судин, реконструктивно-відновної мікрохірургії та пластичної хірургії.

Має значний особистий досвід у реплантації відсічених у наслідок різноманітних травм пальців, кистей, передпліч, частини нижніх кінцівок. У плановій мікрохірургії володіє методами оперативного лікування первинного та вторинного лімфостазу (слоновості), мікрохірургічними методиками різноманітних походжень периферійних нервів, окремі з яких є авторськими, оволодів методами мікросудинної трансплантації  складних комплексів тканин, у тому числі при захворюваннях периферійних артерій та вен в стадіях декомпенсації кровообігу. Нові оперативні втручання перед клінічною апробацією на експериментальних тваринах, окрім того для їх виконання запропоновано більше 10 оригінальних інструментів та пристроїв.

Є автором  більше 250 наукових праць та 5 монографій.

Під його керівництвом захищено 4 дисертації на звання кандидатів медичних наук. Має 38 авторських свідоцтв та патентів на винаходи.  Дійсний член Асоціації хірургів ім. М.І. Пирогова, членом Всеукраїнської асоціації пластичних, реконструктивних та естетичних хірургів та Європейської асоціації товариства естетичної пластичної хірургії.

 

 

 

Рушай Анатолій Кирилович
професор, доктор медичних наук.

У 1977 році  закінчив із відзнакою Донецький медичний інститут ім. М. Горького за спеціальністю «лікувальна справа».

Після закінчення медичного інституту працював у Донецькій обласній травматологічній лікарні, де пройшов шлях від лікаря травмпункту до завідувача приймальним відділенням, опанував оперативні і консервативні методи лікування постраждалих із тяжкою ургентною травмою, в тому числі і травматичним шоком. У 1986 році успішно захистив кандидатську дисертацію, присвячену лікуванню тяжких відкритих переломів кінцівок.

Згодом Анатолій Кирилович стає завідувачем відділення мікрохірургії кисті, старшим науковим співробітником Донецького НДІ травматології та ортопедії, де освоїв сучасні методи лікування важких пошкоджень і захворювань кисті, в тому числі і з використанням мікрохірургічної техніки.

Із 1995 року, з моменту відкриття, є беззмінним завідувачем відділення кістково-гнійної інфекції Донецької обласної травматологічної лікарні. У клініці проходять лікування постраждалі з гнійними і гнійно-некротичними ускладненнями травм і оперативних втручань. За час роботи в клініці ним запропоновано і впроваджено складні методики оперативного втручання, що відрізняються від існуючих радикальністю, використанням транспозиції тканин, ранньої кісткової пластики по Ілізарова в запропонованих Анатолієм Кириловичем модифікаціях. У 1996 році результати лікування хворих із гнійними ускладненнями травм було представлено в успішно захищеній докторській дисертації. Доктор А.К. Рушай володіє всіма методиками оперативного і консервативного лікування травматологічних і ортопедичних хворих; він веде консультативний прийом постраждалих із гнійними ускладненнями травм у поліклініці ОТБ.

Він поєднує практичну і наукову роботу з педагогічною роботою на кафедрі травматології, ортопедії та хірургії екстремальних станів, де займається підготовкою і підвищенням кваліфікації курсантів. У 2004 році Анатолію Кириловичу присвоєно звання професора.

Протягом багатьох років є керівником Клініки політравми та кістково-гнійної інфекції НДІТО.

Під його керівництвом підготовлено та успішно захищено 2 кандидатські дисертації і наразі виконуються ще 3.

Є автором 250 наукових праць, підготував багато доповідей для участі в українських та міжнародних наукових симпозіумах, конференціях і з’їздах (Празі, Стамбулі, Берліні). Є дійсним членом Європейської асоціації травматологів, автором 2 навчальних посібників, 21 наукової праці з педагогіки, 20 патентів України.

Є членом редакційної колегії журналу «Травма».

 

 

 


Яцишин Ігор Вікторович

доцент, кандидат медичних наук, хірург вищої кваліфікаційної категорії, член Всеукраїнської асоціації пластичних реконструктивних та естетичних хірургів.

У 2009 р. захистив дисертацію на тему “Обґрунтування методів хірургічної корекції естетичних дефектів та деформації передньої черевної стінки”.
Пріоритетні напрями наукової та лікувальної роботи: пластична, реконструктивна та естетична хірургія, хірургія гриж, планова та ургентна абдомінальна хірургія;  автор 42 публікацій і 1 патенту України на корисну модель.

 

 

 

 

 


Іванько Олександр Вікторович

доцент, кандидат медичних наук.

У 1999 років закінчив Одеський державний медичний університет з червоним дипломом.

Із 1999 по 2001 рік навчався у магістратурі на кафедрі госпітальної хірургії Одеського державного медичного університету (ОДМУ), у 2001 отримав ступінь магістра хірургії.

Із 2001 по 2004 рік працював на посаді хірурга Київської міської клінічної лікарні №1.

У 2012 році присвоєно вчене звання доцента. Проходив навчання у заочній аспірантурі на кафедрі госпітальної хірургії ОДМУ. У 2005 році після офіційного захисту дисертації отримав вчене звання кандидата медичних наук. У 2005-2012 рр. працював хірургом у Київських міських клінічних лікарнях №3 та №8. Із 2006 по 2008 був головним проктологом Оболонського району міста Києва. Із 2008 року – головним хірургом Оболонського району міста Києва. Із 2012 року – заступник директора Центру хірургії Київської міської клінічної лікарні №1.

Із 2015 року – головний лікар Київської міської клінічної лікарні №1.
Є автором 48 наукових робіт, 6 патентів України, 4 раціоналізаторських пропозицій, 2 нововведень та 3 підручників. Регулярно бере участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях з хірургії.

 

 

 


Омельчук Михайло Анатолійович

асистент  кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії.

У 1988 році закінчив Київський медичний інститут ім. академіка О.О. Богомольця, ІІ лікувальний факультет за спеціальністю «лікувальна справа». Із 1988 по 1989 рік проходив інтернатуру за фахом «терапія» на базі кафедри терапії КМІ в лікарні №4 м. Києва. Присвоєно кваліфікацію лікаря швидкої допомоги. Після проходження спеціалізації за фахом «кардіологія», в 1992 р. присвоєно кваліфікацію «лікаря-кардіолога». Із 1989 по 1998 рр. працював на КСШМД на посаді виїзного лікаря-кардіолога СКБ. Із 1997 року по теперішній час працює на посаді лікаря-кардіолога виїзної бригади клініки “Борис”. У 2009 р. закінчив курс ALS (спеціалізовані реанімаційні заходи) (Краків, Польща), у 2010 р. – інструкторський курс ALS, із 2010 року є діючим інструктором ALS Європейської ради реанімації. У 2013 р. закінчив курс ITLS (підтримка життя при травмі) (Краків, Польща).
Із 2013 р. – асистент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМУ ім. О.О. Богомольця, а з 2015 р. – асистент кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти НМУ ім. О.О. Богомольця. Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «кардіологія». Відповідальний за навчання лікарів-інтернів в симуляційному тренінговому центрі Інституту післядипломної роботи НМУ імені О.О. Богомольця.

 

 

 


Плюта Ірина Іванівна

асистент кафедри.

У 2015 р. закінчила Національний медичний Університет імені О.О. Богомольця (занесена до Книги Пошани Університету).

Протягом 2015-2018 рр. навчалася в інтернатурі та магістратурі за спеціальністю «хірургія» на кафедрі хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (на базі Київської міської клінічної лікарні №1, відділення загальної та судинної хірургії).

Із 2018 року – аспірант очної вечірньої форми навчання на кафедрі хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти.

Курси, стажування та підвищення кваліфікації:

грудень 2019 р. – VІ Bariatric symposium. (Bariatric Academy Frankfort). (Frankfurt, Germany);

вересень 2019 р. – довгострокове підвищення кваліфікації науково-педагогічних

працівників;

2019 р. – цикл тематичного удосконалення: «Основи лапароскопії» (м. Київ); 2019 р. – цикл тематичного удосконалення: «Хірургічні методи лікування ожиріння» (м. Київ);

лютий 2019 р. – інтенсивний курс: «Основи ургентної ультразвукової діагностики (протоколи FAST, BLUE)» (м. Київ);

грудень 2018 р. – Bronze Certification Course (Mini Gastric Bypass) at V. Bariatric symposium. (Bariatric Academy Frankfort) (Frankfurt, Germany);

липень 2015 р. – ALS Provider Course (European Resuscitation Council) (Krakow, Poland).

Кількість публікацій: 12
Членство в міжнародних організаціях: з 2018 р. European Digestive Surgery; United European Gastroenterology; Ukrainian Society of Surgical Oncology;  Асоціація хірургів Києва та Київської області;  International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders.

 

 

 


Корчак Віталій Петрович
асистент кафедри, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП КМКЛ №1, лікар-анестезіолог КНП КМКЛ №1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Токунов Андрій Борисович

асистент кафедри, лікар хірург, судинний хірург вищої категорії.

У 2001 році закінчив Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця.

Із 2001 по 2003 р. працював на посаді лікаря-інтерна хірургічного відділення Київської міської клінічної лікарні № 1.

Із 2003 по теперішній час працює на посаді хірурга ургентної допомоги та судинного хірурга відділення загальної та судинної хірургії КМКЛ №1.Член асоціації судинних хірургів, флебологів та ангіологів України, член Європейської асоціації судинних та ендоваскулярних хірургів.

 

 

 


Стадник Володимир Ярославович

доцент, кандидат медичних наук.

У 1983 р. закінчив Київський медичний інститут ім. О.О. Богомольця. Із 1988 по 1993 рр. працював асистентом кафедри загальної хірургії Київського медичного університету під керівництвом професора В.С. Земскова.

Із 1994 р. працює доцентом кафедри хірургічних хвороб ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ», яка розміщена на базі Київської міської клінічної лікарні № 1. Із 1998 року одночасно обіймає посаду декана медичного факультету цього університету.

Автор 79 наукових праць, 3 патентів та 3 монографій. Лауреат премії Ленінського комсомолу України. Нагороджений медаллю та премією АН УРСР. Відмінник народної освіти України. Нагороджений Грамотою МОЗ України та Знаком “За розбудову освіти” за успіхи у підготовці студентської молоді в умовах відродження та розвитку національної освіти України.
Сфера наукових інтересів – актуальні питання використання комп’ютерних технологій у викладанні  хірургічних дисциплін у вищій школі. Багато уваги приділяє вивченню ефективності методів нетрадиційної медицини в хірургії, зокрема лазерного та ультрафіолетового опромінювання крові.

 

 

 


Горлач Андрій Іванович

доцент кафедри, кандидат медичних наук, лікар-хірург вищої категорії.

У 1999 році закінчив медичний факультет №2 Донецького державного медичного університету ім. М. Горького у 1999р. за спеціальністю «лікувальна справа». Після закінчення медичного університету з 1999 по 2001 проходив інтернатуру на базі Донецького міського центру шлунково-кишкових кровотеч при МКЛ № 16. Із 2001 по 2002 роки працював хірургом у центральній районній лікарні м. Пирятин Полтавської області, з травня 2002 по грудень 2003 року – хірург-комбустіолог Київського міського опікового центру МКЛ № 2. Із 2003 по серпень 2004 року працював хірургом поліклініки № 2 Дарницького району м. Києва. Із 2004 по 2006 рр. навчався у клінічній ординатурі на базі кафедри загальної хірургії №1 НМУ імені О.О. Богомольця. Із 2006 по 2010 рр. працював на посаді лікаря-хірурга Міського центру хірургії захворювань печінки, підшлункової залози та жовчовивідних шляхів імені В.С. Земскова при КМКЛ № 10. У 2006 р. вступив до заочної аспірантури НМУ ім. О.О. Богомольця зі спеціальності «загальна хірургія». Із вересня 2010 р. – асистент кафедри загальної хірургії № 1 НМУ імені О.О. Богомольця. Із 2014 року – доцент кафедри загальної хірургії № 1 НМУ імені О. О. Богомольця.

У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Діагностика та хірургічне лікування кістозних уражень підшлункової залози з урахуванням їх патоморфологічних особливостей».
Має 28 наукових праць, є співавтором 8 деклараційних патентів на корисну модель України.

 

 

 

Ковальчук Василь Степанович

кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти та доцент ПВНЗ «Київський медичний університет».

 

 

 

Дорожоковська Ольга Володимирівна

асистент кафедри; лікар-анестезіолог відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП КМКЛ №4.

 

 

 

Распутняк Ольга Вікторівна

асистент кафедри, хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії.

Лікар-кардіолог вищої категорії Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова.

 

 

Підрозділ кафедри за спеціальністю “Анестезіологія та інтенсивна терапія”, “Медицина невідкладних станів”

 

Кучин Юрій Леонідович

Закінчив медичний факультет №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця з відзнакою в 2000 році. З 2000 року по 2002 рік проходив навчання анестезіології в інтернатурі та магістратурі на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, захистив магістерську роботу «Клініко-лабораторне обґрунтування ефективності та безпечності реінфузії аутокрові при крововтратах у хворих з торакальною, абдомінальною травмами та гінекологічною патологією». В 2002 р. працював лікарем-анестезіологом київської міської клінічної лікарні швидкої  допомоги. З 2002 по 2005 роки проходив навчання в очній аспірантурі за фахом «анестезіологія» на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії НМУ імені О.О. Богомольця. Був стипендіатом Кабінету Міністрів України. Одночасно працював лікарем невідкладних станів приватної клініки “Медея” та лікарем анестезіологом Київської міської клінічної лікарні №17. В квітні 2006 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Профілактика та лікування дихальної недостатності у хворих з контузією легень» за фахом «анестезіологія». В 2015 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за темою «Мультимодальне знеболювання пацієнтів з поєднаною травмою в ранньому посттравматичному періоді, під час операцій та у післяопераційному періоді». В 2016 році присуджено наукове звання професор по кафедрі хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти.

З грудня 2005 по жовтень 2010 року займав посаду асистента кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМУ імені О.О. Богомольця, у 2010-2015 роках – доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМУ імені О.О. Богомольця, клінічний консультант клініки “Борис” та “Оберіг”.  З 2015 –професор кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти.

У 2008-2014 роках був відповідальний за навчання англомовних студентів, очолював студентський науковий гурток, відповідав за навчально-методичну роботу на кафедрі, відповідав за підготовку до ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 2» та за роботу з англомовними студентами на медичному факультеті №2, працював помічником проректора з науково-педагогічної роботи. З лютого 2015 – виконував обов’язки декана з інтернатури, з серпня 2015 по теперішній час- директор інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця.

Опублікував більше 120 друкованих наукових праць. Член правління Асоціації анестезіологів України – голова комітету з освіти та міжнародних зв’язків.

2015 – Отримав ступінь доктора медичних наук. Докторська дисертація: «Мультимодальна анестезія хворих із поєднаною травмою в ранньому посттравматичному періоді, під час операцій та в післяопераційному періоді».

2016 – Професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії

2021 – член-кореспондент НАМН України

2018 – 2020 – Перший проректор та в.о. ректора Національного медичного університету імені Богомольця

Since 2020 – Ректор Національного медичного університету імені Богомольця

Працював лікарем-анестезіологом у КМКЛ 17, медичному центрі “БОРИС”, зараз є консультантом- анестезіологом у медичних центрах “Добробут”, “Оберіг”, “Гармонія здоров’я”, є експертом ДОЗ м.Києва та МОЗ України за спеціальністю “Анестезіологія та ІТ”. Є членом європейської асоціації анестезіології та ІТ (ESAIC) та Член Ради Україна з 2021 року, Європейське товариство регіональної анестезії (ESRA), Американське товариство анестезіологів (ASA); є редактором багатьох журналів: Головний редактор – журналу: «Біль, анестезія та інтенсивна терапія» , Головний редактор – журналу: «Періопераційна медицина» та редактор журналу: «Медицина болю»

Голова редколегії Українського наукового медичного молодіжного журналу.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

Поєднана  травма

Бойова травма

Лікування гострого та хронічного болю

Регіональна анестезія

Організація дихання та дихальних шляхів

Медична освіта

 

 

 

Бєлка Катерина Юріївна

Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2011 році. З 2011 року по 2013 рік проходила навчання анестезіології в інтернатурі на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, була рекомендованою до подальшої наукової діяльності. У 2013-2016 р. працювала лікарем-анестезіологом КМКЛ №17 та у 2013-2020 лікарем-анестезіологом медичного центру “БОРИС”. У 2013 р. вступила до клінічної ординатури на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії НМУ імені О.О. Богомольця, яку успішно закінчила. У 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою “Оптимізація контрольованої седації у пацієнтів зі станом відміни алкоголю у відділенні інтенсивної терапії”. З 2015 по 2017 роки асистент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії, з вересня 2017 року переведена на кафедру хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти, працювала за внутрішнім сумісництвом асистентом кафедри анестезіології та  інтенсивної терапії до 2018 року. У 2019 році присвоєне вчене звання “Доцент” на кафедрі хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії ПДО. З серпня 2019 року по травень 2023 працювала на посаді доцента кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти. У травні 2023 вступила до докторантури НМУ ім.О.О. Богомольця. З 2016 року є відповідальною за проведення курсів тематичного удосконалення, передатестаційних циклів, стажування для лікарів-анестезіологів, у 2018-2021 роках була  куратором інтернів-анестезіологів, з 2022 року є відповідальною за навчання за спеціальністю “Анестезіологія та ІТ”. Загальний педагогічний стаж складає 10 років.

Бєлка К.Ю. має 58 друкованих праць, в тому числі 1 патента України на корисну модель. Має закордонні публікації, що індексуються в науково-метричних базах (Scopus h-index 3, google scolar h-index 8). Проходила стажування в університетських клініках Ягелонського університету (Краків, Польща), університету Лондона (Великобританія), приймала участь у роботі багатьох міжнародних конгресів та конференцій у якості спікера (World congress of regional anesthesia 2023, WCA 2024), презентувала постерну доповідь (Euroanesthesia 2023, 2021, 2020-2018, ERS 2018, ESICM 2016-2018). Бєлка К.Ю. представляє Україну у Європейському борді анестезіології (EBA, UEMS), примала участь у міжнародних дослідженнях та розробці протоколів (PAINOUT, SAFEST, Sustainability in anesthesiology guidelines, GESKO cholecystectomy outcomes), сама є головним дослідником у декількох національниз багатоцентрових дослідженнях щодо безпеки в анестезіології.

З 2020 року працює лікарем-анестезіологом КНП КПМБ “5 пологовий”. Має першу кваліфікаційну категорію. Бєлка К.Ю. входить до робочих груп щодо створення стандартів лікування (МОЗ), розбору випадків лікування (МОЗ, департамент ОЗ м.Києва). Лікарський стаж – 12 років.

Рівень володіння англійською мовою — В2 (ESOL 2023).

 

 

 

Мазур Андрій Петрович

Доктор медичних наук (2010 рік), старший науковий співробітник (2004 рік).

Мазур А.П., почав свій трудовий шлях під час навчання в Київському медичному інституті в якості медичної сестри відділення кардіологічної реанімації лікарні № 14 м. Києва. Після закінчення інституту в 1984 році отримав розподіл в НДІ серцево-судинної хірургії на посаду лікаря-анестезіолога.

Післядипломна освіта:

  • Київський інститут удосконалення лікарів. 1985
  • Clinical fellowship in pediatric anaesthesia. Royal Hospital for Sick Children. Sydney, Australia 1990-91
  • Заочна аспірантура. Інститутсерцево-судинноїхірургії. 1996-99

В інституті серцево-судинної хірургії пройшов ланки від лікаря до завідувача відділення кардіохірургії та реанімації новонароджених, старшого наукового співробітника відділу кардіохірургії новонароджених. Наукові розробки з захисту міокарда новонароджених та дітей першого року життя сприяли значному зменшенню летальності після хірургічної корекції вроджених вад серця у дітей цієї вікової групи наприкінці 90-х років минулого століття.

Після захисту кандидатської дисертації в 2001 році був обраний за конкурсом керівником відділу анестезіології та інтенсивної терапії ДУ «Національний інститут хіріргії та трансплантології імені О.О. Шалімова» НАМН України. Наукові розробки 2003 – 2008 рр. були присвячені удосконаленню анестезіологічного забезпечення хірургії абдомінальної аорти. Завдяки Мазуру А.П. було вдосконалено програму періопераційного анестезіологічного ведення хворих на аневризму черевного відділу аорти, що дозволило значно поліпшити результати хірургічного лікування.

Перше десятиліття ХХІ століття було присвячено також і анестезіологічному забезпеченню трансплантації органів, а саме пересадці серця та родинній пересадці печінки. Особливу увагу було приділено періопераційному захисту родинного донора до печінки.

Мазур А.П. сприяв т.з. «ренесансу» застосування інгаляційних анестетиків в Україні, вдосконалюючи методику самої інгаляційної анестезії та акцентуючи на безпеці як хворих, так і персоналу, що було відображено в роботі по визначенню концентрації анестетика в робочій зоні анестезіолога.

Останні роки основними напрямками наукової діяльності Мазура А.П. були питання режимів штучної вентиляції легенів при операціях у хворих на морбідне ожиріння, покращення захисту донорської нирки, режимів вентиляції у хворих на COVID-19 тощо.

Упродовж багатьох років Мазур А.П. співпрацює з Міністерством охорони здоров’я, є головою консультативно-експертної групи, що відповідає за розділ 10 «Анестезіологія та реаніматологія. Лікарські засоби» 14 випуску Державного формуляру лікарських засобів.

Науково-педагогічна діяльність Мазура А.П. включає великий обсяг інформаційної та просвітницької роботи, зокрема участь в якості лектора та викладача т.з. Європейської школи анестезіології, або CEEA (Committee for European Education in Anaesthesiology) в осередках школи в м. Києві, Тернополі, Запоріжжі, Дніпрі тощо. З 2008 року працює (за сумісництвом) в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця.

Мазур А.П. є автором понад 160 наукових праць. Підготував 6 кандидатів медичних наук.

 

 

 

Дмитрієв Дмитро

Закінчив в 1995 році ВНМУ ім. М.І. Пирогова, 2012 – кандидат медичних наук, 2015 – доцент курсу анестезіології ВНМУ ім. М.І. Пирогова, 2018 році – захистив докторську дисертацію за спеціальністю  “Анестезіологія та ІТ”, 2019 році – отримано вчене звання професор,   має більше 270 друкованих праць, в тому числі 10 патентів України на корисну модель 1 патент на винахід, і трьох підручників під грифом МОЗ України. Має закордонні публікації, що індексуються в наукометричних базах (Scopus h-index 9, WOS – 6,  google scholar h-index 10). З 2021 року працює лікарем-анестезіологом КНП ВОКЛ ВОР центр термічної травми. Має першу кваліфікаційну категорію з анестезіології та вищу з дитячої анестезіології .

З 2022 року – медичний директор КНП Подільський регіональний центр онкології ВОР.

Дмитрієв Дмитро входить до робочих груп щодо створення стандартів лікування (МОЗ), експерт до МОЗ з напрямку “Паліативна допомога”, експерт розбору випадків лікування (ДОЗ м.Вінниця). Лікарський стаж – 23 років.

Рівень володіння англійською мовою — В2.

Репрезентативний член  Європейської асоціації Регіонарної анестезії та терапіі болю та  Європейської асоціації дитячих анестезіологів від України ESPA ACORNS member, дійсний член Міжнародної асоціації з лікування болю (IASP active member).

Примав участь у міжнародних дослідженнях (NECTARINE, SQUEEZE), є національним координатором (CRICKET).

Редактор журналу  “Медицина болю” та “Периопераційна медицина». Член редакційної ради та рецензент – BMC Anaesthesiology ( Scopus) ,  Journal of Child Science (Scopus) та журналу “Біль, знеболювання та ІТ”. 2020 році закінчив академію Web of Science для редакторів журналів.

Стажування: CША, Техас, Темпл, клініка Scott & White (дитяча анестезіологія) Німеччина, Берлін, клініка Шаріте (медицина болю) Австрія, Клагенфурт, Університетська клініка (медицина болю) Австрія, Зальцбург (дитяча анестезіологія, паліативна медицина та моніторинг в операційний) Польща, Краків, Університетська клініка (медицина болю, регіонарна анестезія) Сербія. Белград, Університетська клініка (дитяча анестезіологія, регіонарна анестезія і медицина болю), Братислава European Pain Clinic (медицина болю, регіонарна анестезія) та Paraplegic Paracels Centrum, Швейцария , Люцерн (анестезіологія та ІТ, медицина болю) та BG Klinikum (Duisburg, Німеччина (Інтенсивна Терапія)

 

 

 

Постернак Геннадій Іванович

Професор, доктор медичних наук.

Закінчив Донецький медичний інститут у 1981 році за спеціальністю «Педіатрія». В 1982 році закінчив інтернатуру з анестезіології-реаніматології на кафедрі анестезіології та реаніматології в Луганському медичному інституті. В 1982-1984 рр. працював лікарем-ординатором у відділенні дитячої анестезіології та реаніматології Луганської обласної клінічної лікарні. В 1984-1986 рр. проходив службу у лавах Радянської Армії на посаді начальника медичного пункту полка. Після звільнення з лав РА працював у відділенні анестезіології та реаніматології Луганської дитячої обласної клінічної лікарні. В 1989-1991 рр. проходив навчання в клінічній ординатурі на кафедрі анестезіології та реаніматології ЛМІ. З 1991 р. – асистент кафедри анестезіології, реаніматології та хірургії факультету післядипломної освіти Луганського державного медичного університету. З 1996 року присвоєне вчена звання доцента кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини катастроф Луганського державного медичного університету. З 1997 року – відповідальний за курс анестезіології та інтенсивної терапії на кафедрі хірургії. 2000-2007 рр. – завідувач відділенням анестезіології та ІТ ЛОДКЛ (за сумісництвом). 2010-VIII.2019 рр. – завідувач кафедри анестезіології, реаніматології та невідкладних станів ДЗ «Луганський державний медичний університет».

у 1991 р. захистив кандидатську дисертацію: «Эффективность интенсивной респираторной терапии у детей раннего возраста с пневмонией с учетом изменений в местной защите легких» захищена у Ростовському-на-Дону медичному інституті за фахом 14.00.37 – анестезіологія та реаніматологія. 2009 рік – докторська дисертація за темою «З`ясування особливостей патогенезу опікового шоку у дітей (експериментально-клінічне дослідження)» захищена у Дніпропетровській державній медичній академії за фахом 14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія. 2011 р. – вторинна спеціалізація за спеціальністю «Медицина невідкладних станів» у Харківські медичній академії післядипломної освіти.

Вища кваліфікаційна категорія за спеціальностями «Анестезіологія та інтенсивна терапія» та  «Дитяча анестезіологія та інтенсивна терапія», «Медицина невідкладних станів» – перша кваліфікаційна категорія, міжнародний сертифікат фахівця екстремальної медицини.

1994-2010 рр. – позаштатний дитячий анестезіолог УОЗ Луганської обласної державної адміністрації, 2015-VIII.2019 рр.- позаштатний  анестезіолог департаменту охорони здоров’я Луганської обласної ВЦА за спеціальністю «Анестезіологія та інтенсивна терапія», Голова асоціації анестезіологів Луганської області, член Правління асоціації анестезіологів України. З 2014 р. член спеціалізованої вченої ради  Д 64.609.04 при Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України. 2016-2019 рр. член, а  з 2019 р. голова  підкомісії Науково-методичної комісії сектору вищої освіти МОН України зі спеціальності 222 «Медицина».

Понад 170 наукових робот, співавтор 4 монографій, клінічного протоколу надання медичної допомоги при невідкладних станах у дітей на шпитальному та дошпитальному етапах (Наказ МОЗ України № 437 від 31.08.2004 р. «Надання невідкладної допомоги дітям на дошпитальному етапі»), клінічного протоколу надання медичної допомоги при гострих отруєннях (Наказ МОЗ України N897 від 20.10.2010 р.), клінічного протоколу «Використання методів діалізної терапії у дітей з гострою та хронічною нирковою недостатністю, гострим отруєнням речовинами нефротоксичної дії» (Наказ МОЗ України від 23.11.2011 № 816 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги на засадах доказової медицини». – Додаток 4,5), співавтор Наказу МОЗ України N984 від 04.12.2012 р. «Про удосконалення системи надання токсикологічної допомоги населенню в Україні». Співавтор стандарту вищої освіти України другого (магістерського) рівня спеціальності «Медицина» (Наказ  Міністерства освіти і науки України  від  08.11.2021 р. № 1197).

 

 

 

Лісний Іван Іванович

Закінчив Целіноградський державний медичний інститут в 1989 році.

Працював лікарем-анестезіологом в Житомирському онкодиспансері. В 1998 році після закінчення аспірантури захистив кандидатську дисертацію. З 2001 по 2008 рік працював асистентом кафедри анестезіології та ІТ НМАПО ім. П.Л. Шупика. З 2008 року працює керівником науково-дослідного відділення анестезіології та ІТ Національного інституту раку.  В 2013 році захистив докторську дисертацію за фахом анестезіологія. З 2008 року працював за сумісництвом на кафедрі анестезіології та ІТ НМУ ім. О.О.Богомольця, а з 2015 року на кафедрі хірургії, анестезіології та ІТ Інституту післядипломної освіти НМУ О.О. Богомольця. В 2020 році отримав наукове звання доцента, а в 2021 році звання професора. Неодноразово проходив стажування за фахом анестезіологія в Японії, Південної Кореї, Австрії та Німеччини. Лісний І.І. є автором більше ніж 170 наукових праць. Має 9 наукових статей, які цитуються в Scopus. Володіє вільно англійською мовою.

ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЯХ

International Association for the Study of Pain (IASP)

Member of the Research Board of Advisors of the America

European Society of Anesthesiology

Асоціація анестезіологів України

European Society Regional Anesthesia and Pain Medicine

European Society Parenteral Enteral Nutrition, ESPEN

International Association for Thrombosis and Hemostasis, IATH

European Society Medical Oncology, ESMO

Президент Української асоціації ERAS

 

 

 

Солярик Сергій Олександрович 

Навчався у Київському медичному інституті імені О.О. Богомольця з 1985 по 1991 рік. В 1992 році закінчив інтернатуру на кафедрі анестезіології та реаніматології  Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця.

З 1992 по 1995 рік працював лікарем анестезіологом в КМКЛ №4. У 1995 році був призначений на посаду завідувача відділення анестезіології та інтенсивної терапії, де працював до вересня 2023 року.

У 2016 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата  медичних наук за темою «Післяопераційна епідуральна контрольована пацієнтом аналгезія у хворих після абдомінальних та ортопедичних операцій».

З 2002 року за сумісництвом працював асистентом кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМУ імені О.О. Богомольця.

Зі створенням кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії ПДО НМУ імені О.О. Богомольця у 2015 року за сумісництвом працював до 2023 року.

З вересня 2023 року працює асистентом кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії ПДО. На даний момент  відповідальний за спеціалізацію на курсі «Анестезіологія».

Загальний педагогічний стаж складає 22 роки.

Солярик С. О. має 34 друковані праці, в тому числі 3 патента України на корисну модель. Має закордонні публікації, що індексуються в науково-метричних базах (Scopus h-index 1, google scolar h-index 1). Має вищу кваліфікаційну категорію. Лікарський стаж 33 роки.

 

 

 

Омельчук Михайло Анатолійович

З  19.09.2016 року працює на посаді асистента кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти НМУ імені О. О. Богомольця.

Вища кваліфікаційна категорія за фахом «кардіологія». З 2013 р. по 2016 р. працював на посаді асистента кафедри анестезіології таінтенсивної терапії НМУ ім. О.О. Богомольця (за сумісництвом). Із 2018 р. по даний час працюю на посаді старшого лікаря відділення невідкладної допомоги Універсальної клініки “Оберіг” (за сумісництвом). З 1997 р. по 2016 р. працював на посаді виїзного лікаря-кардіолога виїзної бригади клініки “Боріс”. (з 19.09.2016 р – за сумісництвом). 2013 – 2015 р. займав посаду завідувача відділення невідкладної допомоги клініки “Боріс”. З 1989 по 1998рр. працював на посаді виїзного лікаря-кардіолога СКРБ (спеціалізована кардіо-реанімаційна бригада) КСШМД.

У 1988 році закінчив Київський медичний інститут імені О. О. Богомольця, ІІ лікувальний факультет, за спеціальністю «лікувальна справа». З 1988 по 1989 рік проходив інтернатуру за фахом «терапія» на базі кафедри терапії КМІ імені О. О. Богомольця в лікарні №4 м. Києва. Присвоєна кваліфікації лікаря швидкої допомоги. Після проходження спеціалізації за фахом «кардіологія», в 1992 р. присвоєна кваліфікація «лікар – кардіолог». В 2009 р. закінчив курс ALS (спеціалізовані реанімаційні заходи) в м. Краків, Польща, в 2010 р. – інструкторський курс ALS, з 2010 р. є діючим інструктором ALSЄвропейської Ради Реанімації. В 2013 р. закінчив курс ITLS (підтримка життя при травмі) в м. Краків, Польща. В 2018 р. захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (доктора філософії) «ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ З НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОЛІКАРСЬКОЇ ДОПОМОГИ У МАЙБУТНІХ ПРОВІЗОРІВ».

Володіє українською, англійською (розмовна) мовами. Володіє роботою з комп’ютером.

 

 

 

Сіренко Ігор Вікторович

В 2014 році закінчив Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, за спеціальність лікувальна справа. З 2014 – 2016 рр. пройшов інтернатуру в Національній медичній академіїпіслядипломної освіти імені П. Л. Шупика, за спеціальністюанестезіологія та інтенсивна терапія. З 2016 – 2017 рокипрацював лікарем-анестезіологом, денним ординаторомКМКЛ №4, відділення інтенсивної терапії інфекційних хвороб.

З 2016 – 2017рр. асистент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університет імені О. О. Богомольця.  З 2017р. по тeпeрішній часасистент кафедри хірургії, анeстeзіології та інтeнсивної тeрапії післядипломної освіти НМУ імені О. О. Богомольця.З 2017 р. по 2020 р. лікар – анестезіолог ТОВ «Гармонія здоров’я» за

сумісництвом. З 2018 по 2019 роки, лікар анестезіолог анестезіологічного відділення Київської обласної лікарні, за сумісництвом. З 2020 року завідувач анестезіологічного відділення з ліжками для інтенсивної терапії КНП «Київський міський пологовий будинок №5».

2012 р. Провайдер курсу ALS (Advanced Life Support), Польща, м. Краків. отримав

звання «інструкторський потенціал», рекомендовано продовжити навчання.

2013 р. Курс GIC (Generic Instructor Course), Польща, м. Краків. Звання «кандидат в

інструктори», після двох успішних стажувань в Польській раді реанімації, отримав звання

інструктора Європейської ради реанімації, кандидата в директори курсу. Стояв у витоках сертифікованого курсу Advanced Life Support в Україні та підготовці українських інструкторів.

Сіренко І. В. має друковані праці в національних та закордонних фахових виданнях. Постійний учасник національних та міжнародних навчально-наукових анестезіологічних заходів. Неодноразово залучався в якості експерта до комісій департаменту охорони здоров’я м. Київ та МОЗ України.

 

 

 


Спіцин Віталій Євгенович

асистент кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії.

Старший ординатор відділення анестезіології та інтенсивної терапії ТОВ «Капітал» Універсальна клініки «Оберіг» , лікар-анестезіолог

 

 

 

 

 

Скольська Лілія Василівна

Асистент кафедри, керівник навчально- тренінгового центру ПЗВО «Академія Добробут», лікар-анестезіолог, лікар ультразвукової діагностики,  сертифікований спеціаліст Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin (DEGUM)

 

 

 

 

 

 

Гріжимальський Євген Вікторович

асистент кафедри, кандидат медичних наук, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії ТОВ «Пологовий будинок «Лелека».

Активно займається науковою діяльністю в напрямах акушерської анестезіології, реґіонарної анестезії, інтенсивної терапії в акушерстві, лікування післяопераційного та гострого болю. Має вищу кваліфікаційну категорию лікаря-анестезіолога.

Автор 28 друкованих праць, в тому числі 1 патенту України на корисну модель.

У 1999 році закінчив факультет Вінницького медичного коледжу ім. Д.К. Заболотного.

У 1999-2005 рр. навчався на лікувальному факультеті Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

2005-2008 рр. – інтернатура з анестезіології у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова, отримав кваліфікацію «анестезіолог».

У 2013 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Оптимізація анестезіологічного забезпечення кесаревого розтину».

У 2015 р. отримав вищу кваліфікаційну категорію.

Із 2018 року – інструктор BLS (Basik Life Support) від Європейського ради з реанімації (ERC).

Стажування:

2016 р. – стажування в Медичному центрі ім. Рабіна, (Тель-Авів, Ізраїль).

2017 р. – стажування в Національному науковому центрі материнства і дитинства (Астана, Казахстан).

2018 р. – стажування в Чехії. Клініки: Fakultní nemocnice Ostrava (University Hospital in Ostrava); Ostrava-Moravská; Nemocnice Sokolov; Motol University hospital.

Членство в асоціаціях, організаціях:

Член Громадської медичної організації «Асоціація анестезіологів України».

Із 2015 р. – науковий секретар Громадської організації «Всеукраїнська асоціація пластичної та реконструктивної хірургії тазового дна».

Із 2016 р. – член редакційної колегії науково-практичного журналу Pain Medicine.

Із 2011 р. – автор рубрики «Анестезіологія та інтенсивна терапія в акушерстві та гінекології» науково-практичного журналу для акушерів-гінекологів «З турботою про Жінку».

Із 2018 р. – член редакційної колегії науково-практичного журналу «Perioperative medicine».
Із  2018 р. – член Європейського суспільства анестезіологів (ESA).

 

 

 

Хоменко Олена Юріївна

Pакінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2006 році.

З 2006 по 2008 р.р. навчалась в інтернатурі за фахом анестезіологія на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії Національної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика.

2008 по 2010 р.р. навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії Національної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика В 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук з теми: “Оптимізація інтенсивної терапії вагітних з тяжким перебігом ГРВІ і грипу”.

З 2019 року працює на кафедрі асистентом. Загальний педагогічний стаж складає 4 роки.

З 2008 року працювала лікарем-анестезіологом у Бородянській районній лікарні та КЗ КОР «Київська обласна клінічна лікарня» . З 2009 року по 2015 рік – лікарем-анестезіологом у Київському міському центрі репродуктивної та перинатальної медицини. З 2015 по 2020 рік – лікарем-анестезіологом у КЗ КОР «Київська обласна клінічна лікарня». З 2020 року і по теперішній час працює старшим науковим співробітником у Національному інституті хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова. Має вищу кваліфікаційну категорію. В повному обсязі виконує лікувально-консультативну роботу.

У 2022 р. закінчила Національний університет «Львівська політехніка» та здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність: «Публічне управління та адміністрування».

 

Членство в професійних асоціаціях:

European Society of Anaesthesiology and Intensive Care (ESAIC)

European Society of Intensive Care Medicine (ESICM)

Стажування за кордоном:

2020 р. стажування в Університетській клініці WMUH, Лондон (Великобританія)

2023 р. курс лікування травми ATLS та Prolonged field care в Uniformed Services University of the Health Sciences & the Walter Reed National Military Medical Center (США)

2023 благодійна медична місія в Марокко разом з The Paul Chester Children’s Hope Foundation

Лікарський стаж – 15 років.

Рівень володіння англійською мовою — В2 (British Council).

Є співавтором 1 навчального посібника, 29 наукових праць . Індекс Гірша (Google Scholar) – 2.

 

 

 

Савченко Богдан Олександрович 

Закінчив НМУ ім. О.О. Богомольця в 2016 році, здобув кваліфікацію лікар з медицини невідкладних станів в ІПО НМУ ім.О.О.Богомольця. В період навчання в університеті з 2011 року працював в Центрі ЕМД та МК м.Києва, починаючи з посади виїзної молодшої сестри, з 2013 року на посаді фельдшера з медицини невідкладних станів спеціалізованої кардіореанімаційної бригади (СКРБ). 2016 року працювавна посаді лікаря невідкладних станів СКРБ.

З 2016 по 2017 рр.- лікар з медицини невідкладних станів МЦ “Оксфорд Медікал”.

З 2017 по 2019 роки лікар з медицини невідкладних станів відділення невідкладних станів “Універсальна клініка “Оберіг”

З 2017 по 2018 роки лікар невідкладних станів відділення екстреної медичної допомоги КМКЛ №12.

Абсолютний чемпіон Всеукраїнських змагань з міжнародною участю “Закарпатські медичні ралі 2019”

Кваліфікації: менеджмент критичних пацієнтів на догоспітальному та госпітальному етапах, транспортування пацієнтів будьякого ступеня тяжкості.

В 2019 році завершив навчання в  Українській військово-медичній академії за спеціалізацією «Анестезіологія».

З 2019 р. працював лікареманестезіологом в “Універсальнійклініці “Оберіг”. З 2020року – старший анестезіолог зміни спеціалізованого відділення інтенсивної терапії для пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

Кваліфікації: анестезіологічне забезпечення оперативних втручань, менеджмент важких дихальних шляхів,довготривала респіраторна підтримка, бронхоскопія, УЗД в інтенсивній терапії та анестезіології, ектракорпоральніметоди детоксикації, інтенсивна терапія різнопрофільних пацієнтів.

З 2019 року асиситент кафедри анестезіології та ІТ ІПО НМУ ім. О.О. Богомольця.

Пріоритетний напрямок роботи – симуляційні тренінги на базі симуляційного центру ІПО НМУ ім. О.О.Богомоляця, заходи БПР для лікарів, робота з інтернами.

Провайдер курсу ALS ( ERC), член SESAM.

Має друковані праці в фахових виданнях. Учасник національних та міжнародних навчально-наукових анестезіологічних та освітніх заходів. Залучався в якості експерта до комісій МОЗ України.

З 2022 р. мобілізувався в ЗСУ. Виконував завдання в зоні бойових дій, проходив службу на посаді старшого бойового медика мінометної батареї, згодом санітарного інструктора медичного пункту батальйону, фельдшера МПБ. Атестувався та отримав первинне офіцерське звання, продовжив службу на посаді начальника медичної служби батальйону.

З 2023 р. – старший ординатор відділення анестезіології та інтенсивної терапії Ірпінського військового шпиталю.

 

 

 

Науменко Олександр Вікторович

Кандидат медичних наук, Заслужений лікар України.

У 2002 р. закінчив Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа», з 2002 р. по 2004 р. навчався в інтернатурі за фахом «Анестезіологія» на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця.

З 2004 р. по 2007 р. працював лікарем анестезіологом в Київській міській лікарні №4.

В 2007 р. розпочав роботу лікарем-анестезіологом у Державній науковій установі «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами. З 2013 р. обіймає посаду завідувача відділення анестезіології та інтенсивної терапії. З 2016 р. очолює Центр стаціонарної допомоги і продовжує завідувати відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами.

Післядипломна освіта:

У 2008 р. пройшов спеціалізацію за спеціальністю «Дитяча анестезіологія» на кафедрі дитячої анестезіології та інтенсивної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України.

У 2015 р. отримав вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Анестезіологія».

У 2016 р. пройшов спеціалізацію за спеціальністю «Організація та управління охороною здоров’я» на кафедрі організації медичного забезпечення Збройних сил України Військово-медичної академії.

У 2014 р. захистив дисертаційну роботу «Оцінка адекватності різних методів загальної анестезії та їх оптимізація при ринологічних оперативних втручаннях» та здобув науковий ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю «Анестезіологія та інтенсивна терапія».

У 2020 р. закінчив Національну академію при Президентові України, отримав ступінь магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

У 2021 році Указом Президента України присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України».

Член Європейської асоціації анестезіологів з 2008 р.

Науменко О.В. є автором 24 друкованих праць, співавтором підручника «Анестезіологія та інтенсивна терапія» Том 2 під ред. І.П. Шлапака, а також має патент на корисну модель.

 

 

 

Рудь Олена Андріївна

Кандидат медичних наук.

У 2004 р. закінчила Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа», з 2004 р. по 2006 р. навчалась в інтернатурі за фахом «Анестезіологія» на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця. З 2006 р. по 2007 р. працювала лікарем-анестезіологом у Київській міській клінічній лікарні №4. З 2007 року працює лікарем-анестезіологом відділення анестезіології та інтенсивної терапії Центру стаціонарної допомоги у Державній науковій установі «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами.

Післядипломна освіта:

У 2009 р. пройшла спеціалізацію за спеціальністю «Дитяча анестезіологія» на кафедрі дитячої анестезіології та інтенсивної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України.

У 2016 р. присвоєна вища кваліфікаційна категорія за спеціальністю «Анестезіологія».

У 2016 р. захистила дисертаційну роботу «Оптимізація методів загального знеболення та профілактика гемодинамічних порушень при транскутанних ендоскопічних оперативних втручаннях на нирках» та здобула науковий ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю «Анестезіологія та інтенсивна терапія».

У 2021 р. закінчила Національний університет «Львівська політехніка» та здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність: «Публічне управління та адміністрування».

Член Європейської асоціації анестезіологів з 2008 р.

Рудь О.А. має 21 друковану працю, в тому числі патент на корисну модель.

 

 

 

Ярославська Світлана Миколаївна

В 1982 році закінчила педіатричний факультет Київського медичного інституту ім. О.О.Богомольця. З 1982 по 1983 рік проходила інтернатуру з дитячої анестезіології. З 1983 по 1987 рік працювала лікарем-анестезіологом дитячої спеціалізованої клінічної лікарні № 14 «Охматдит» м. Києва. У 1987-1989 роках навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі анестезіології та реаніматології Київського інституту удосконалення лікарів. За розподілом в 1989-1993 роках працювала старшим лаборантом кафедри дитячої анестезіології-реаніматології КІУЛ, виконуючи дисертаційну роботу і поєднуючи роботу за фахом лікаря-анестезіолога.

У 1993 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Забезпечення безпеки та анестезії при тривалих мікрохірургічних втручаннях у дітей» під керівництвом професора А.І.Трещінського. З 1993 року зарахована за конкурсом на посаду асистента кафедри анестезіології, реаніматології та медицини катастроф НМУ ім. О.О.Богомольця. В 2001 році обрана на посаду доцента кафедри, а 2002 році присуджено звання доцента кафедри. Є лікарем вищої кваліфікаційної категорії за фахом, є консультантом МОЗ по санавіації, надає анестезіологічну допомогу від новонароджених до дорослих. Працює лікарем-анестезіологом за сумісництвом в Українській дитячій спеціалізованій лікарні ОХМАТДИТ. Є автором та співавтором 168 наукових праць, 8 патентів на винаходи, 5 раціональних пропозицій, 5 методичних рекомендацій, співавтор 8 підручників. Нагороджена почесною грамотою Київського міського голови за внесок у розвиток охорони здоров’я, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм надання допомоги дітям з політравмою, а також подяка від головного лікаря бази кафедри «Охматдит». Волонтер-консультант з паліативної медицини у дітей. Член Європейської та Української асоціації анестезіологів.  Заслужений лікар України.

 

 

 

Тарасенко Сергій Олександрович

2001 рік – закінчив Донецький державний медичний університет

2003 рік – інтернатура з анестезіології та інтенсивної терапії в Інститут Невідкладної та Відновної Хірургії ім. В.К. Гусака.

2015 рік – спеціалізація з дитячої анестезіології

2017 рік – спеціалізація “Організація та управління в системі охорони здоров’я ”

2018 захист кандидатської дисертації на  тему “Персоналізований підхід до періопераційного анестезіологічного забезпечення тиреоїдектомії у пацієнтів з гіпертиреозом»

2019- 2022 асистент кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти Інституту післядипломної освіти НМУ ім О.О. Богомольца

2019 році нострифікація диплому лікаря в Республіці Польщі

2020 рік нострифікація наукового ступеня в Республіці Польща

2020-2021 післядипломне стажування в Варшавському медичному університеті

2022 рік стажування з інтенсивної терапії в  Автономним Публічним Шпиталю Клінічним ім професора Орловского Центра медичної післядипломної освіти в Варшаві.

Вересень 2022 повне визнання спеціалізації з анестезіології та інтенсивної терапії в Республіці Польща.

2022- теперішній час- лікар спеціаліст з Анестезіології та інтенсивної терапії в Шпиталю святої Анни (Пясечно, Польща) та Районний Шпиталь в Івжі (Івжа, Польща)

2016 – теперішній час Голова Технічного секретаріату Української Асоціації Анестезіології та Інтенсивної Терапії

Виконавчий секретар журналу “Pain, Anaesthesia and Intensive Care ”

Автор 36 публікації в журналах , затверджених ВАК, 11 патентів на винаходи,  1 монографія.

 

 

 

Суслов Геннадій Георгійович

Закінчив Київський медичний інститут у 1992 році. Інтернатура на базі Інститута післядипломної освіти 1992-1995р. Працював у Київському Міському Шпиталі ветеранів Великої Вітчизняної Війни ( 1992-1993 рік ). З 1993 року і по теперішній час працює у КНП «КМКЛ №17». З 2006 року призначений завідувачем відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Категорія по спеціальності — вища.

 

 

 

 

 

 

Пилипенко Максим Миколайович

Закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця в 1997 р.

1997-1999 – навчання в інтернатурі на кафедрі анестезіології та ІТ НМАПО ім. П.Л Шупика.

1999-2001 – навчання в клінічній ординатурі на кафедрі анестезіології та ІТ НМАПО ім. П.Л. Шупика.

2002-2004 – очна аспірантура на кафедрі анестезіології та ІТ НМАПО імені П.Л. Шупика

2005 – захист кандидатської дисертації

2004-2009 – асистент кафедри анестезіології та ІТ НМАПО імені П.Л. Шупика

З 2009 р. – доцент кафедри анестезіології та ІТ НМАПО імені П.Л. Шупика, (з 2021 з погодинною оплатою)

2011 р. – присвоєне вчене звання доцент

З 2021 р. – завідувач відділення інтенсивної терапії та анестезіології №2 Інституту нейрохірургії імені А.П. Ромоданова НАМН, України.

З 2022 р. – доцент кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця (з погодинною оплатою).

Стажування, участь в наукових форумах та наукова робота за кордоном:

2000 р. стажування та наукова робота співдослідником в Університетській клініці, м. Відень (Австрія).

2001 р. наукова робота Відповідальним дослідником в Університетській клініці, м. Відень (Австрія)

2010 р. стажування в національному центрі з неврології та нейрохірургії, м. Лондон (Великобританія).

2012 р. стажування в Університетській клініці, м. Тулон (Франція)

2012 р. стажування в Європейському симуляційному центрі м. Майнц (Німеччина)

2014 р. курс лікування травми ATLS, стажування в клініках м. Брайтон та м. Лондон (Великобританія)

2015 р. робота координаційній комісії з проведення всеєвропейського обсерваційного дослідження з антибіотикорезистентності, м. Стокгольм (Швеція).

2017 р. Клінічний обсервавційни візит у відділенні анестезіології та ІТ в Krankenhaus der Barmherzigen Brüder (Salzburg, Австрія)

2017 р. стажування в симуляційному центрі Orsi Academy, м. Гент та в клініці м. Аалст (Бельгія).

2018 р. стажування у відділенні анестезіології та ІТ в Frimley Park Hospital (Frimley, Camberley, Великобританія)

2018 р. Клінічний обсервавційни візит у відділенні анестезіології та ІТ в Citta della Salute university hospital (Turin, Італія)

Понад 160 наукових публікацій, з них: понад 10 англомовних (3 повнотекстові статті в Scopus), а також українською та російською: 8 монографій, близько 10 методичних рекомендації, 2 повнотекстові публікації та 10 абстрактів в англомовних наукових виданнях. Близько 10 публікацій з методології наукової та навчально-методичної роботи.

Понад 160 доповідей на наукових форумах (у т.ч. близько 15 англійською).

Участь у 5 міжнародних клінічних випробуваннях (як співдослідник, а згодом і як відповідальний дослідник). 2003-2015 р. участь у понад 10 дослідницьких мітингах з проведення міжнародних багатоцентрових клінічних випробувань.

Членство в професійних асоціаціях:

European Society of Anaesthesiology and Intensive Care (ESAIC)

American Society of Critical Care Medicine (ASCCM)

International Airway Management Society (IAMS), Founding Director

Українська асоціація анестезіологів

Українська асоціація інфекційного контролю (член редколегії журналу)

Українська асоціація боротьби з інсультом (член редколегії журналу)

Наукові та педагогічні інтереси:

Нейроанестезіологія, ЧМТ, ГПМК, політравма, ГРДС, респіраторна підтримка, нозокоміальні інфекції, інфузійно-трансфузійна терапія, клінічне харчування, методологія клінічних досліджень.

Володіння англійською мовою – С1 (сертифікат Pearson, 2020).

 

 

 

Горошко Василь Романович

Асистент кафедри, доктор філософії, Лауреат Національної премії України імені Бориса Патона, лікар-анестезіолог вищої кваліфікаційної категорії, полковник медичної служби. Народився 08 жовтня 1984 року. У 2007 році завершив навчання у Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця, факультет підготовки лікарів для Збройних Сил України. У 2009 році завершив навчання у Львівському Національному медичному університеті (інтернатура) за спеціальністю “анестезіологія і інтенсивна терапія”. У 2012 році завершив навчання в Українській військово-медичній академії (магістратура) за спеціальністю “анестезіологія”. У 2022 році завершив навчання  в аспірантурі на кафедрі хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії (Національний медичний університет імені О.О.Богомольця інститут післядипломної освіти) та захистив дисертаційну роботу.

Місце роботи та посада: Національний військово-медичний клінічний центр “Головний військовий клінічний госпіталь”, начальник відділення реанімації та інтенсивної терапії для медичної евакуації та лікування болю клініки невідкладної медичної допомоги, інтенсивної терапії, анестезіології, реанімації та детоксикації.

 

 

 

Сажин Дмитро Сергійович

У 2016 році закінчив Одеський національний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа».

У 2018 році отримав спеціалізацію Анестезіологія та Інтенсивна терапія на базі Одеської обласної клінічної лікарні. З 2018 року – аспірант кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 2022р. захистив дисертацію на тему «Оптимізація анестезіологічного забезпечення при реконструктивних та естетичних хірургічних втручаннях на молочних залозах» та отримав звання доктора філософії (PhD). З 2022року- асистент кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця.

У 2022 році отримав спеціалізацію з “Дитячої анестезіології” на базі Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика.

З 2016 року є членом Європейської Асоціації Анестезіологів.

У 2018- 2022 рр. – Лікар-анестезіолог у Клініці пластичної та реконструктивної хірургії “Patlazhan Clinic” м. Одеса. У 2019- 2022 рр. – Лікар-анестезіолог відділення анестезіології та інтенсивної терапії МЦ «Інто-Сана» м. Одеса.

З 2022 року- по теперешній час – лікар-анестезіолог,  асистент кафедри хірургії, анестезіології та ІТ ІПО НМУ імені О.О. Богомольця.

Співавтор понад 10 статей у наукових медичних видавництвах, виступи з доповідями та презентаціями на міжнародних науково-практичних конференціях, у тому числі закордоном.Проходив стажування за кордоном на різних клінічних базах (Бельгія, Австрія) за напрямками “УЗ навігація в анестезіології та інтенсивній терапії” та “Методи регіонального знеболення під УЗ контролем”.

Рівень володіння англійською В2 (наявність міжнародного сертифіката FCE).

 

 

 

Семенко Наталія Миколаївна

Аспірант кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії.

Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2019 році. З 2019 року по 2021 рік проходила навчання в інтернатурі на кафедрі  хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії Інституту післядипломної освіти імені О.О. Богомольця.

У 2021 році вступила до аспірантури за фахом на кафедрі хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії Інституту післядипломної освіти та розпочала роботу лікарем-анестезіологом Університетської клініки НМУ. Тема дисертації “Профілактика системної токсичності місцевих анестетиків при блокаді периферійних нервових сплетень”.

Семенко Н.М. має 12 друкованих праць, в тому числі закордонні публікації, що індексуються в науково-метричних базах Scopus і Web of Science.

З студентських років виступала спікером на українських та міжнародних конференціях.

2018 р. спікер  1st International Congress “Rational Use of Antibiotics”, Kyiv, Ukraine

2018 р. спікер Third Annual BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium and Peer Review Session – 2-й приз за кращу усну доповідь

2019 р. спікер Fourth Annual BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium and Peer Review Session

2022 р. постерна доповідь Euroanesthesia 2022.

Проходила стажування в Emsey Hospital (Стамбул, Туреччина) в 2021 р., та університетських клініках Варшавського медичного університету (Варшава, Польща), 2022 р.

Навчалася на курсі ICU Liberation+FCCS by Society of Critical Care Medicine (Львів, Україна), 2023 р.. Провайдер ACLS з 2023 р..

Приймає участь у міжнародних дослідженнях (GECKO cholecystectomy outcomes), має досвід виконання ретроспективних, клінічних та експериментальних досліджень.Рівень володіння англійською мовою — В2.

 

 

 

Кисельова Ірина Володимирівна

Закінчила Дніпропетровський медичний інститут у 1994 р. Навчалась в інтернатурі (1994-1997) та клінічній ординатурі (2007-2009) за фахом «Дитяча анестезіологія».В 2020 р. пройшла спеціалізацію за фахом «Анестезіологія». З 2013 року працює асистентом кафедри дитячої хірургії, анестезіології, ортопедії та травматології НУОЗ імені П.Л. Шупика. За сумісництвом з вересня 2022 р. працює асистентом кафедри хіуругії, анестезіології та інтенсивної терапії Інституту післядипломної освіти НМУ ім. О.О. Богомольця.

Проходила навчання у Великій Британії та Австрії. Здобувач Європейського Диплому з Анестезіології та Інтенсивної Терапії – в 2022 р. успішно склала першу частину іспиту EDAIC. Активний член Європейської Спілки Анестезіології та Інтенсивної Терапії (ESAIC), Європейської Спілки Педіатричної та НеонатальноїІнтенсивної Терапії (ESPNIC), Європейської Спілки Реґіонарної Анестезії (ESRA), Британського Товариства Анестезіологів в Ортопедії (B.S.O.A.), Асоціації Анестезіологів Великобританії та Північної Ірландії.

Клінічні та наукові інтереси включають: анестезіологічне забезпечення у дітей, реґіонарна анестезія, періопераційна медицина, прискорене відновлення після хірургічних втручань у педіатричних пацієнтів (ERAS), безпека пацієнта в періопераційномуперіоді.

Ключові дослідження:

«Оптимізація програми швидкого відновлення в постнаркозному періоді у дітей» (2013-2018). Отримала нагороду за кращу постерну доповідь в рамках 22-го Міжнародного наукового конгресу Британської Асоціації Анестезіологів в Ортопедії (B.S.O.A., 2017)

«APRICOT» (NCT01878760), Європейське багатоцентровепроспективне обсерваційне дослідження безпеки анестезії у дітей від Європейської Спілки Анестезіології (ESACTN, 2014-2015). Виконувала роль національногокоординатора дослідження в Україні.

Національне опитування «Ведення центрального венозного доступу в Україні» (2020). Результати дослідження опубліковані у журналі «Pain, Anaesthesiaand Intensive Care“ та представлені на науково-практичній конференції від Української Асоціації Судинного Доступу.

«Тулубні блокади при апендектомії у дітей: ретроспективне дослідження ефективності у порівнянні із загальною анестезією» (2021). Результати дослідження були презентовані на міжнародних конгресах «Euroanaesthesia» та «ESRA Virtual Congress», 2021.

Педагогічні напрямки: специфіка і безпека проведення анестезії у дітей, критичні стани у дітей та їх лікування на госпітальному етапі, фармакологія в анестезіології, симуляційне навчання, навички роботи з науковими літературними джерелами.

Член Української Асоціації Анестезіології та Інтенсивної Терапії, Асоціації Анестезіологів Києва, Української Асоціації Судинного Доступу. Бере активну участь у організації науково-практичних конференцій, конгресів, симпозіумів та освітніх заходів з анестезіології, інтенсивної терапії та медицини болю.

 

 

 

Павловський Максим Едуардович

Завідувач кардіо-ЕКМО відділення КЛ «Феофанія»

Асистент кафедри, викладає на кафедрі ТУ по гострому ушкодженню нирок, замісну ниркову терапію та ЕКМО терапію у критичних хворих.

 

 

 

 

 

 

Артеменко Валерій Юрійович

Народився 17 вересня 1975 в мальовничому центрі України.

З 1982 по  1992 середня школа. З 1992 по 1998 році навчання в  ОНМеДУ,  в 2000 році отримав спеціалізацію лікар-анестезіолог.

З того часу працював анестезіологом,  старшим ординатором,  зав. відділенням АІТ,  зав. Відділенням медичним центром №1 в Медичній компанії МЕДИКАП. В 2017 захистив кандидатську дисертацію на тему «забезпечення прохідності дихальних шляхів у хворих з флегмонами шиї»

З 2022 року мобілізований до лав ЗСУ, на теперішній час – капітан м\с, старший ординатор ВАРІТ 61 ММГ.

В мирний час люблю подорожувати Україною та світом,  читаю лекції та семінари для лікарів,  інтернів, медичних сестер.  Теми  – респіраторна підтримка в стаціонарі та на дому, складний судинний доступ,  права пацієнта та інформована згода,  етика та деонтологія в медичній практиці. Приймаю участь  у національних (БУС,  КАН) та міжнародних (ESAІС, ISICEM, ESICM) конгресах

 

 

 

Макаров Дмитро Олександрович

16.04.1993

Друга кваліфікаційна категорія.

2016 – Закінчив Дніпропетровську державну медичну академію «Лікувальна справа».

2016-2018- інтернатура за спеціальністю «Анестезіологія».

2018-2019 працював на посаді лікаря-анестезіолога у Дніпропетровській обласній лікарні ім. Мечникова.

2019-2020 – завідувач відділенням анестезіології для надання екстреної медичної допомоги Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова

2020 і по теперішній час на посаді лікаря-анестезіолога центру анестезіології та інтенсивної терапії Клінічної лікарні “Феофанія”.

На данний час мобілізований в лави ЗСУ.

Досвід в ЗСУ:

Бойовий медик піхотного взводу – надання першої допомоги пораненим

Стабілізаційний пункт, у складі медичної роти – протишокові заходи, інтенсивна терапія критичних станів, анестезіологічне забезпечення під час damage control surgery.

На даний момент – лікар-анестезіолог відділення анестезіології та інтенсивної терапії Військово-медичного клінічного центру Північного регіону, Харків, Україна.

Основні напрямки роботи – торакальна хірургія, загальна хірургія, судинна хірургія.

 

 

 

Новаківський Володимир Валерійович

Медичний директор ТОВ «ФрезеніусМедикал Кер Україна

Освіта :

1992-1998 – Одеський державний медичний університет – диплом лікаря

1998 – 2000 – КМАПО – інтернатура з анестезіології

2004- КМАПО – спеціалізація з дитячої анестезіології

2010 – КМАПО – спеціалізація з організації і управління охороною здоров’я

2011 – ЗМАПО – спеціалізація з нефрології

2020 – Інститут нефрології НАМН України – PhD

2000–2010 –  Працював лікарем -анестезіологом , лікар анестезіолог дитячий в Черкаському обласному онкодіспансері

З 2009–теперешній час. ТОВ «Фрезеніус Медикал Кер Україна»  головний лікар медичного центру, медичний директор

Керування 3 діалізними центрами в Черкасах, Харкові та Чернігові. Тренінги для лікарів діалізних відділень по всій країні, впровадження методики CRRT та тренінги для лікарів ВАЇТ по всій країні. Участь у розробці протоколів роботи для лікарів діалізних відділень під час війни.

З 2020 року нештатний експерт НСЗУ з лікування методами перитонеального та гемодіалізу. Участь у розробці вимог для відділень діалізу та надання діалізноїдопомоги

З 2023 року викладач кафедри хірургії анестезіології та інтенсивної терапіїпіслядипломної освіти НМУ ім. О.О.Богомольца – курсу ТУ з Гострого пошкодження нирок.

 

 

 

Сергієнко Анатолій Володимирович 

Керівник Центру бронхології та інтервенційної пульмонології.

Кваліфікаційна категорія – вища. Загальний стаж роботи за фахом -22 роки.

Освіта

1992-1998 – Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

Спеціалізація: анестезіологія, ендоскопія.

Методики лікування: Діагностична та терапевтична бронхоскопія, міні-інвазивні втручання на трахео-бронхіальному дереві, ендоскопічні маніпуляції різної складності.

На кафедрі викладає ТУ по бронхоскопії для анестезіологів та хірургічні дихальні шляхи.

 

 

 

Цапенко (Франк) Михайло Сергійович

У 2018р. закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

У 2019р. був залучений до роботи у проекті Фонду Організації Об’єднаних Націй та ГО “Українська медична місія” на сході України на волонтерських засадах.

З 2020 по 2022 рік проходив інтернатуру на кафедрі хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії Інституту післядипломної освіти за спеціальністю “Анестезіологія та інтенсивна терапія”. Основна клінічна база: ВАІТ №1 Київської міської клінічної лікарні №4.

З 2020 по 2021 рік працював медичним братом у спеціалізованому інфекційному відділенні інтенсивної терапії Київської міської клінічної лікарні №17 під час пандемії COVID-19.

У 2020р. пройшов навчання на базі Державного експертного центру МОЗ – “Нормативно-правове регулювання проведення клінічних випробувань / Good Clinical Practice (GCP)”.

У 2022р. вступив до аспірантури за фахом на кафедрі хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії ІПО та розпочав підготовку дисертаційної роботи за темою “Оптимізація підходу до проведення процедурної седації та аналгезії”.

З 2022р. працює лікарем-анестезіологом ВАІТ стаціонару Університетської клініки НМУ ім.О.О. Богомольця.

З 2022р. працює молодшим науковим співробітником лабораторії імунології та молекулярної біології НМУ ім.О.О. Богомольця. Брав участь у проведенні експериментальних досліджень кардіотоксичних ефектів бупівакаїну при проведенні загальної анестезії пропофолом та севофлураном у свійських кролів.

У 2023р. пройшов спеціалізацію “Функціональна діагностика”.

ORCID: 0009-0007-6693-1202

 

 

 

Сергєєва Наталя Сергіївна

Закінчила НМУ ім. О.О. Богомольця в 2018 році. Навчаючись на 6 курсу була учасницею міжнародної олімпіади з симуляційної медицини SimGame на базі Медичного факультету Ягелонського університету в м. Краків, Республіка Польща. Разом з командою посіла 4 місце. З 2018 по 2020 р проходила інтернатуру за спеціальністю «Анестезіологія та інтенсивна терапія» в НМУ ім. О.О. Богомольця. 2018-2020рр. працювала старшим лаборантом на кафедрі хірургії, анестезіології на ІТ НМУ ім. О.О. Богомольця. З 2020 року по теперішній час працює в КНП «КМКЛ 1» у відділенні анестезіології з палатами інтенсивної терапії. 2022 року вступила в аспірантуру на кафедрі хірургії, анестезіології та ІТ НМУ. З 2022 року проводить теоретичні та практичні заняття для інтернів-анестезіологів, спеціалізантів, курсантів циклів ТУ за темами регіонарна анестезія, бронхоскопія тощо.

 

 

 

 

Роїк Роман Михайлович

Закінчив НМУ імені О. О. Богомольця у 2016 р.

2016-2018 роки проходив інтернатуру за спеціальністю «Медицина невідкладних станів» на базі Центру ЕМД та МК м. Києва у відділі медицини катастроф. З 2018 року працюю лікарем з МНС Центру ЕМД та МК м. Києва та за сумісництвом в клініці «Оберіг».

З 2019 року працюю асистентом кафедри хірургії, анестезіології та ІТ ІПО.

2022-2023 рр. пройшов спеціалізацію «Анестезіологія».

 

 

 

 

 

Погорелова Анастасія Олегівна

Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця в 2022 році.

З серпня 2022 – березень 2023 проходила навчання за спеціальністю Анестезіологія та ІТ на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупикана базі Олександрівської клінічної лікарні.

З березня 2023 року – теперішній час проходить навчання анестезіології в інтернатурі  на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Вересні 2023 пройшла  навчання з екстреної медичної допомоги у Службі аеромедичної евакуації Польщі (HEMS) в місті Модлін.

З 2023 року працює старшим лаборантом кафедри хірургії, анестезіології та ІТ ІПО.

Лікар-інтерн 2 року КНП “Київська міська клінічна лікарня № 17

 

 

Піньга Анастасія Олександрівна

Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця в 2022 році.

З серпня 2022 – теперішній час проходить навчання за спеціальністю «Анестезіологія та інтенсивна терапія» на кафедрі хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

У жовтні 2023 пройшла навчання з екстреної медичної допомоги у Службі аеромедичної евакуації (HEMS) в місті Київ від колег з Польщі.

З 2023 року працює старшим лаборантом кафедри хірургії, анестезіології та ІТ ІПО.

Лікар-інтерн 2 року КНП “Київська міська клінічна лікарня № 17

 

 

 

Леспух Аліна Володимирівна

Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця в 2023 році.

З серпня 2023 –  теперішній час проходить навчання за спеціальністю «Анестезіологія та інтенсивна терапія» на кафедрі хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

З 2023 року працює старшим лаборантом кафедри хірургії, анестезіології та ІТ ІПО.

Лікар-інтерн 1  року КНП “Київська міська клінічна лікарня № 17