Кафедра хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти

Лікувально-консультативна робота

 • Відповідальний співробітник: професор Лисайчук Юрій Сергійович Тел.: 8-063-064-03-01

 

Клінічні бази кафедри

Університетська лікарня НМУ

Університетська клініка була створена у 2021 році. Хірургічний профіль є основним напрямком роботи клініки. Щороку проводиться близько 1800 хірургічних втручань різного профілю. До 85% втручань проводяться із використанням регіонарної анестезії як компоненту периопераційного знеболення. Клініка є базою для мультицентрових досліджень.

​Відділення анестезіології та інтенсивної терапії (ВАІТ) включає 6 ліжок інтенсивної терапії та 3 операційні. Анестезіологічне забезпечення включає наступні напрямки:

 • Загальна хірургія
 • Онкохірургія молочних залоз та органів малого тазу
 • Колоректальна хірургія
 • Хірургія підшлункової залози
 • Хірургія печінки
 • Ортопедія і травматологія
 • Урологія
 • Щелепно-лицьова хірургія
 • Оториноларингологія
 • Гінекологія
 • Постановка порт-систем для хіміотерапії
 • Амбулаторна анестезіологія

 

КНП «Пологовий будинок №5» 

– один з найбільших пологових будинків міста Києва, що спеціалізується на патології вагітних та проводить менеджмент пацієнток з важкою супутньою патологією. Щорічно тут відбувається близько 3500 пологів, з них близько 1000 – операції Кесарів розтин. 70% фізіологічних пологів знеболюються епідуральною аналгезією. Периопераційний менеджмент відбувається за новими клінічними протоколами (ERAS, PROSPECT, NICE) та національними стандартами. У гінекологічному відділенні щорічно виконується більше 4000 хірургічних втручань. Пологовий будинок працює за сучасними стандартами безпеки в анестезіології, має окремий відділ інфекційного контролю. У інтенсивній терапії новонароджених надають кваліфіковану допомогу в тому числі дітям з крайньою незрілістю та екстремально низькою масою тіла. 5 пологовий є клінічною базою 4 кафедр НМУ. Крім клінічної та освітньої роботи, тут проводять БПР тренінги для лікарів, конференції, клінічні дослідження.

 

КНП «Київська міська клінічна лікарня №1»

КНП «КМКЛ 1» – потужний багатопрофільний медичний заклад вищої категорії акредитації, обслуговує більше ніж 500 тисяч населення, має сучасну лікувально-діагностичну базу для надання кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги. Лікарня розрахована на 605 ліжок, серед яких 225 хірургічного профілю. За рік в лікарні проводиться понад 11000 анестезіологічних забезпечень.

В лікарні функціонують наступні відділення хірургічного профілю:

– Хірургічне відділення сучасних та інноваційних технологій

– Невідкладна хірургія та хірургічні інфекції

– Щелепно-лицева хірургія

– Офтальмологічне відділення

– ЛОР відділення

– Травматологічне відділення

– Нейрохірургічне відділення

– Відділ трансплантації

– Кардіохірургічне відділення

– Центр рентгенендоваскулярної нейрохірургії

Лікарня має відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії, а також відділення інтенсивної терапії та невідкладних станів, які оснащені сучасним обладнанням для моніторингу стану пацієнта, продовженої ШВЛ, гемодіалізу, ультразвукової діагностики, бронхоскопії та ін. Лікарня приймає активну участь у лікуванні та реабілітації військових.

Анестезіологи широко застосовують сучасні методи анестезії, в тому числі інгаляційна анестезія, регіонарна анестезія з використанням ультрасонографії, методи нейроаксиальної анестезії та багато іншого. У відділенні анестезіології з палатами ІТ працюють 1 професор, д.м.н., 1 асистент, к.м.н., 1 аспірант, лікарі-інтерни, курсанти ТУ, спеціалізанти з анестезіології та дитячої анестезіології.

 

КНП «Київська міська клінічна лікарня №4»

КНП«Київська міська клінічна лікарня № «4» – Ліжковий фонд 350. Із них 35 ліжок ВАІТ.  Загальна ВАІТ з ліжками для інсультних хворих та ВАІТ інфекційних хворих. За рік в ВАІТ лікуються 3500 пацієнтів. В лікарні є такі відділення; терапевтичне, офтальмології, відновлювальне з ліжками для реабілітації, хірургічне, урологічне, травматології та 2 неврологічних та відділення демієлінізуючих захворювань. За рік проводиться до 3 тисяч оперативних втручань.

 

КНП «Київська міська клінічна лікарня №17»

КНП “Київська міська клінічна лікарня № 17” це високоспеціалізована лікарня, яка має вищу акредитаційну категорію установи вторинної ланки допомоги (“спеціалізована стаціонарна”) та підпорядкована Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації.

Основні напрямки лікувальної та діагностичної діяльності:

Надання допомоги з діагнозом “поєднана травма” пацієнтам з м.Києва та інших регіонів України;

Надання допомоги пацієнтам з ізольованою скелетною травмою та ушкодженнями кінцівок;

Надання допомоги пацієнтам з травмами спинного і головного мозку та патологіями, які потребують планового нейрохірургічного втручання;

Надання допомоги пацієнтам з патологіями органів дихання (торакальна хірургія, клінічна пульмонологія, бронхологія);

Допомога пацієнтам на рівні поліклінічно-консультативного відділення;

Консультативно-діагностична допомога в умовах відділення променевої діагностики;

Співпраця з клінічними кафедрами Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця Використання мультидисциплінарного командного підходу, дає можливість забезпечити пацієнтам якісну, безпечну, своєчасну планову та ургентну медичну допомогу, яка відповідає міжнародним стандартам, досягти безперервності лікування, забезпечити профілактичний напрям лікування.

КНП « Київська міська клінічна лікарня №17» являється досить унікальним лікарняним закладом зі своєю історією та майбутнім.

У 1975 році за ініціативою Заслуженого діяча науки, лауреата Державної премії, Заслуженого лікаря України, д.м.н., професора Ольги Матвіївни Авілової, на базі Дитячої клінічної лікарні №7 Печерського району було ухвалене рішення про створення  Міського пульмонологічного центру. Завдяки участі однодумців почали ургентний прийом хворих два хірургічні відділення (дорослої і дитячої торакальної хірургії по 60 ліжок). Перший хворий був прийнятий на лікування 2 червня 1975 року, а вже 4 червня торакальними хірургами проводилась операція на органах грудної клітки з приводу травматичного розриву бронху.

Вперше, в колишньому СРСР, в місті Києві, було створене спеціалізоване відділення по наданню допомоги хворим з важкою поєднаною травмою грудної клітки.

З 11 березня 1976 року і до теперішнього часу постраждалі з такою патологією направляються до відділення  травми грудної клітки.

Зусилля перших двох років роботи були направлені на вдосконалення процесу діагностики пошкоджень і вироблення оптимальної лікувальної тактики, надання допомоги  в найкоротші терміни, адже від цього залежали подальше життя і здоров’я хворого. Результатом цієї дворічної роботи було зниження рівня летальності по місту Києву від поєднаної травми грудної клітки в 5,5 разів. Вражаючі результати роботи спеціалізованого відділення нашої лікарні показали приклад для відкриття подібних відділень і центрів в інших республіках колишнього Радянського Союзу.
Завданням Міського пульмонологічного центру було надання висококваліфікованої спеціалізованої консультативної і лікувальної хірургічної і терапевтичної допомоги хворим (дорослому і дитячому населенню міста  Києва) з неспецифічними захворюваннями легенів. Крім того, установа була  Республіканським Центром по пластичній хірургії трахеї і бронхів, яку очолювала  професор, завідувачка кафедрою пульмонології і торакальної хірургії Київського інституту вдосконалення лікарів професор О.М.Авілова.
У 1986 році проведена реорганізація ДКЛ №7. КМКЛ №17  стала самостійною лікувальною установою – Міським пульмонологічним центром (на 240 ліжок) для надання медичної допомоги хворим пульмонологічного профілю.
Якість лікувально-діагностичного процесу корінним чином залежить від  рівня оснащеності, відповідаючого сучасним вимогам та професіоналізму параклінічних служб. У 1988 році був відкритий лабораторно-адміністративний корпус, де розмістилися клінічна, бактеріологічна, патологогістологічна лабораторії, централізоване стерилізаційне відділення, адміністративно-господарська частина. Консультативно-діагностична поліклініка була організована  в 1989 році і розпочала прийом хворих з патологією органів дихання.
Таким чином, на 1988 – 1989 року завершилося формування повноцінної структури, що виконує функції міського консультативного, діагностичного, лікувального, навчально-методичного центру торакальної хірургії і пульмонології. Якість лікувальної роботи забезпечується тісною співпрацею і взаємодією з кафедрою торакальної хірургії та пульмонології НМАПО ім. П.Л. Шупика, яку багато років очолював двічі Лауреат Державної премії,  професор,  А.В. Макаров, який зробив значний внесок в становлення і розвиток торакальної хірургії в Україні.
У 1998 році наказом Головного Управління охорони здоров’я в місті Києві № 458 на базі відділення невідкладної торакальної хірургії КМКЛ № 17 було організоване відділення політравми, яке після реконструкції першого корпусу лікарні відкрилося і почало прийом хворих з 4 січня 2000 року.

Після різних організаційних змін, на сьогодні КНП « Київська міська клінічна лікарня № 17» –  високоспеціалізована установа, що має вищу акредитаційну категорію установи вторинної ланки медичної допомоги (спеціалізованої стаціонарної) і підпорядкована Департаменту охорони здоров`я Київської міської Державної адміністрації.

На сьогодні Київська міська клінічна лікарня налічує 165 ліжок: 50 ліжок відділення політравми, 40 ліжок  – відділення торакальної хірургії для дорослих, 50 ліжок – клінічної пульмонології, 25 ліжок – нейрохірургія з інсультними ліжками та 16 ліжок ВРІТ. Також має всі допоміжні служби характерні для багатопрофільної лікарні.

На базі лікарні працюють та проводять навчальну роботу кафедри вищих медичних учбових закладів міста Києва:

КАФЕДРА АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ ТА ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ НМУ ІМ. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ;

КАФЕДРА ХІРУРГІЇ, АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ, ТА ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ НМУ ІМ. О.О.БОГОМОЛЬЦЯ;

КАФЕДРА ХІРУРГІЇ №2 НМУ ІМЕНІ О.О.БОГОМОЛЬЦЯ;

КАФЕДРА ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ;

Кафедра  торакальної хірургії та пульмонології НМАПО ім. П.Л.Шупика, яку очолює д.м.н., професор Гетьман В.Г.

 

Національний інститут раку

Національний інститут раку України (НІР) – це клінічний та дослідницький міжнародно-акредитований онкологічний центр, що є невід’ємною частиною спеціалізованої, висококваліфікованої медичноїдопомоги в Україні.

НІР охоплює всі аспекти контролю за онкологічними захворюваннями: профілактика, скринінг, лікування та наукові дослідження. НІР проводить дослідження на базовому, трансляційному та клінічному рівнях, що в кінцевому підсумку, призводить до важливих клінічних результатів: поліпшення профілактики, діагностики та терапії, які можуть зменшитизахворюваність та смертність від усіх видів раку. НІР відіграє ключову роль в дослідженні раку завдяки науковим якостям своєї команди та здатностіпроводити послідовні дослідження, починаючи з базових досліджень в лабораторії й закінчуючи клінічними дослідженнями із залученням пацієнтів.

НІР розробляє та впроваджує національні та регіональні стратегіїборотьби з раком, координує регіональну онкологічну мережу та допомагаєнарощувати її потенціал у різних сферах онкологічної допомоги, пропонуючипрограми стажування та навчання.

Хірургічна активність НДР включає – онкопроктологічні, онкоурологічні, торакальні, нейрохірургічні операції, а також операції на органах черевної порожнини, онкоортопедії та ін. Операційні зали оснащені сучасним анестезіологічним обладнанням, що дозволяє проводити всі видианестезії (інгаляційну, внутрішньовенну, ендотрахеальну та інш.). В арсеналіанестезіологів є апарати УЗД, ендоскопічне обладнання, сучаснімоніторингові системи спостереження за хворими під час анестезії та в палатах інтенсивної терапії, включаючи інвазивні та неінвазивні методи моніторінгу гемодинаміки. Широко використовуються сучасні регіонарніметоди періопераційного знеболювання.

Щорічно у Національному інституті раку виконується понад 15 000 хірургічних втручань.

 

НІССХ ім. М.М. Амосова

Інститут серцево-судинної хірургії.

Виконуються практично всі оперативні втручання на серці та магістральних судинах. Як в класичному варіанті, так і ендоваскулярні. Є програма швидкої допомоги при гострому коронарному синдрому 24/7. Інтенсив дорослий+дитячий до 40-50 ліжок.

Подробиці за посиланням http://amosovinstitute.org.ua/.

 

Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова НАМН України

Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України є провідною установою в Україні за фахом “нейрохірургія”

Основним напрямком діяльності Інституту нейрохірургії є діагностика та лікування дорослих і дітей з патологією нервової системи, зокрема:
– пухлини головного та спинного мозку, периферичних нервів
– патологія судин шиї, головного та спинного мозку (аневризма, мальформація, інсульт)
– гостра черепно-мозкова та спиномозкова травма, травма периферичних нервів та наслідки таких травм
– функціональні розлади нервової системи (паркінсонізм, епілепсія)
– дегенеративно-дистрофічні захворювання хребта (в т.ч. грижі міжхребцевих дисків)
– больові синдроми

Служба анестезіології та інтенсивної терапії ІНХ ім. акад. А.П. Ромоданова включає:

 1. відділення інтенсивної терапії та анестезіології (ВІТА) №1, 15 ліжок
 2. відділення інтенсивної терапії та анестезіології №2, 15 ліжок
 3. відділення інтенсивної терапії та анестезіології дитячого віку, 6 ліжок

Анестезіологи проводять анестезіологічне забезпечення:

 • при оперативних утручаннях в 20 операційних з приводу:

✓ пухлин головного мозку,

✓ ГПНМ та ін. судинних захворювань ГМ

✓ захворювань хребта

✓ функціональних розладів нервової системи (паркінсонізм, епілепсія)

✓ – дегенеративно-дистрофічні захворювання хребта

✓ захворювань та травм периферичної нервової системи

✓ травм та поранень головного та спинного мозку

 • на КТ та МРТ

Анестезіологи, які працюють у ВІТА проводять та інтенсивну терапію при більшості захворювань та травм ЦНС

 

НДСЛ «Охматдит»

Національна  дитяча клінічна лікарня Охматдит має 5 відділень анестезіології та інтенсивної терапії з загальним фондом ліжок 56.

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії з палатами післяопераційного нагляду .

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії з ЕКМО та виїздної бригади .

Відділення токсикології та  еферентних методів.

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії у пацієнтів з соматичними захворюванням. Відділення Інтенсивної терапії новонароджених.

 

Проводиться анестезіологічне забезпечення та інтенсивна терапія  дітям від періода новонароджених та передчасно народжених  з низкою гістозною масою тіла до 18 років з різноманітної хірургічною , ортопедо-травматологічною, нейрохірургічною ,офтальмологічною ,гінекологічною ,ЛОР патологією .

Анестезіологічне забезпечення при різноманітних втручаннях на щелепно – лицевої дилянці,мікрохіругічні втручання, у тому числі при реплантації сегментів кінцівки.

Анестезіологічне забезпечення у пацієнтів з орфанними захворюванням,бульозним єпідермолізом,у пацієнтів з гематологічною  та онкологічною патологію,при трансплантації печінки та нирки та інше.

Проводиться масковий,ендотрахнальний,внутрішньовенний,комбіновані наркози з застосованням методів регіонарної анестезії:перідуральної,каудальної , окремих нервів.

Проводитться перітонеальний діаліз,різні модифікації гемодіалізу,ЕКМО,барокамера.

Надаеться допомога при різноманітних отруєннях у дітей: алкоголем,наркотичними засобами транквілізаторами,лугами,кислотамии,різноманітними медикаментами, укусами змій.

Синдром Лаейла Стивенса Джонсона,з вродженими та генетичними вадами,які на етапах лікування потребують анестезіологічний супровід і інтенсивну терапію.

Проведення анестезіологічного забезпечення  дітям при бронхоскопії,колоноскопії,ФГДС,МРТ,КТ,в гнійної хірургії.Інтенсивна терапія при дихальної та серцево судинної недостаточності (астматичному статусі, важкої пневмонії, енцефаліту то що), політравмі.

 

Клінічна лікарня Феофанія

У клінічній лікарні “Феофанія” є 3 відділення анестезіології та інтенсивної терапії у 3 різних лікувальних корпусах. Також окремо функціонує сертифікований ЕКМО-центр. Лікарня надає послуги дорослим пацієнтам з усієї України. На базі проводиться весь спектр оперативних втручань у таких галузях як загальна хірургія та онкохірургія, урологія, гінекологія, судинна хірургія, ортопедія та травматологія, торакальна хірургія, кардіохірургія, нейрохірургія, інтервенційна радіологія та інші. Наприклад, у корпусі #1, працює 6 операційних по буднях і 1-3 операційні на вихідних – в середньому проводиться 100-120 анестезій щотижня. На базі є можливість оволодіти всіма видами анестезіологічного забезпечення на сучасному обладнанні: загальна анестезія (інгаляційна та внутрішньовенна), нейроаксіальна анестезія (спінальна, епідуральна), усі види регіонарної анестезії. Також можна освоїти методики лікування хронічного болю та екстракорпоральної детоксикації (гемодіаліз, ультрафільтрація, цитосорбція та інші).

 

ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС

Клінічна база Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами (ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС) представлена відділеннями дитячої та дорослої інтенсивної терапії, операційним відділенням з рентгенхірургічним блоком, хірургічним стаціонаром інтенсивного типу, дитячим стаціонаром, терапевтичним стаціонаром з інфарктними ліжками та пологовим відділенням.

На клінічній базі щороку виконується близько 3500 планових та ургентних оперативних втручань за наступними напрямками:

 • Загальна та баріатрична хірургія
 • Ендокринна хірургія
 • Урологія
 • Гінекологія
 • Оториноларингологія
 • Судинна хірургія
 • Травматологія
 • Нейрохірургія
 • Офтальмологія
 • Дитяча хірургія
 • Кардіохірургія
 • Рентгенхірургічні втручання на серці та периферичних судинах

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії, а також операційне відділення мають сучасне обладнання, у тому числі для проведення інгаляційних анестезій з повноцінним моніторингом стану пацієнта, визначення глибини анестезії, глибини нервово-м’язового блоку, сучасними УЗД станціями, обладнанням для бронхоскопії, апаратами ШВЛ, нирковозамісної терапії у пацієнтів в критичному стані тощо.

Співробітники відділення анестезіології та інтенсивної терапії широко застосовують методи інгаляційної анестезії з низькими потоками газової суміші, тотальної внутрішньовенної анестезії, реґіонарної анестезії під УЗД контролем, роботою з бронхоскопами тощо.

У відділенні анестезіології та інтенсивної терапії ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС працюють 5 кандидатів наук та 2 доктора наук.

 

Клініка «Оберіг»

Клініка “Оберіг” – багатопрофільна клініка доказової медицини, яка надає сучасну високоспеціалізовану медичну допомогу дорослим і дітям. Клініка дотримується принципів доказової медицини, вимог інфекційної безпеки та безпеки медичної допомоги, врахування значущості якості життя пацієнта, чесніть та прозорість відносин між лікарем та пацієнтом, залучення пацієнта до ухвалення рішень щодо діагностично-лікувального плану

Із введенням у дію влітку 2020 року нового інноваційного корпусу клініка надає повний цикл медичних послуг пацієнтам з онкозахворюваннями — від встановлення точного діагнозу до проведення усіх видів лікування — хірургічного, хіміотерапевтичного, променевого. В клініці виконуються високотехнологічні оперативні втручання, які включають, у тому числі, трансплантацію печінки й нирок дорослим і дітям. За кількістю проведених родинних трансплантацій печінки «Оберіг» є всеукраїнським лідером.

Вересень 2023 року ознаменувався відкриттям нового напряму високоспеціалізованої медичної допомоги — відкриттям Центру нейрохірургії для лікування пацієнтів із захворюваннями головного та спинного мозку.

Загалом в клініці працює 143 спеціаліста з вищою медичною освітою. Серед наших лікарів – 10 докторів медичних наук, 26 кандидатів медичних наук, 8 професорів, 12 заслужених лікарів України, 2 заслужених працівники охорони здоров’я. Серед лікарів-консультантів, яких ми залучаємо для вирішення надскладних клінічних випадків, 12 кандидатів наук, 10 докторів наук, 5 професорів.

Клініка «Оберіг» є університетською клінікою Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. В клініці проходять навчання як студенти, так і інтерни.

“Оберіг” сьогодні – це:

148 ліжок в 6 стаціонарних відділеннях

16 ліжок інтенсивної терапії

17 ліжок денного стаціонару

6 операційних

більше 600 співробітників

найпотужніший діагностичний центр в Україні: 2 нові апарати МРТ (1,5 і 3 Тесла), 3 нові КТ (128, 64, 20 зрізів), 16 апаратів УЗД (із них 6 експертного рівня), мамограф із томосинтезом

більше 50 клініко-консультативних кабінетів

власні лабораторія та патогістологічний центр

 

Клініка «Лелека»

«Лелека» – це багатопрофільний медичний центр для всієї родини. Медичний заклад вже заслужив репутацію одного з найінноваційніших і технологічних в області акушерства, неонатології та гінекології, а віднині – високі стандарти якості та безпеки пацієнтів впроваджено і в хірургічне відділення.

Багатопрофільний медичний центр «ЛЕЛЕКА» – це сучасний лікувальний заклад, який надає спеціалізовану висококваліфіковану медичну допомогу за напрямками:

 • – гінекологія
 • – ведення вагітності
 • – пологи
 • – неонатологія та педіатрія
 • – хірургія: оперативна гінекологія, флебологія, мамологія, абдомінальна, ендокринна хірургія, урологія, проктологія, баріатрична, пластична, амбулаторна хірургія.

Медичний центр «ЛЕЛЕКА» – перший в Україні медичний заклад, акредитований за JCI. Це золотий стандарт якості у сфері охорони здоров’я у світі, що гарантує безпеку пацієнтів на усіх етапах.

За 6 років роботи нам довірили своє здоров’я пацієнти з 32 країн світу.

 

Національний військово-медичний клінічний центр “Головний військовий клінічний госпіталь”

Госпіталь є вагомим структурним підрозділом військової медицини, одним з найважливіших військово-медичних закладів України у загальнодержавній системі військових шпиталів. Є багатопрофільним клінічним, лікувально-діагностичним та науковим центром в якому лікуються військовослужбовці, ветерани Збройних Сил, та всі охочі цивільні пацієнти.

Щороку у стаціонарі проходять лікування понад 30 тис. хворих та майже півмільйона пацієнтів отримують медичну допомогу амбулаторно, виконується близько 12 тис. складних хірургічних операцій.

До штату центру входять: 26 клінік (понад 40 відділень), клініка лабораторної діагностики, сучасна клініка променевої діагностики і терапії, 4 реанімаційні підрозділи (хірургічний, нейрохірургічний, кардіологічний та для інфекційних хворих), відділення функціональної діагностики і фарм-центр. Шпиталь розрахований на 1100 ліжок.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Головний_військовий_клінічний_госпіталь_(Україна)